23.2.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Michala Hoskovce na téma Pohled lupou na život v odorosféře – chemická komunikace v přírodě

Podle našich současných znalostí živé přírody je chování většiny živých organismů do značné míry ovlivňováno nebo řízeno stopovým množstvím specifických nízkomolekulárních organických sloučenin – semiochemikálií (infochemikálií). Klíčový význam má chemická komunikace u nižších organismů, jako jsou rostliny a bezobratlí. A právě chemické komunikaci bezobratlých, se zaměřením na hmyz, bude věnována tato přednáška…
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Došlo ke změně místa konání. Od začátku října jsme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

16.2.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Michaela Romancova na téma Velmoci včera, dnes a zítra

Velmoci včera, dnes a zítra. V přednášce a následné diskusi se pokusíme odpovědět na tyto otázky: Politické vymezení termínu velmoc. Velmoci moderní doby působící v globálním systému mezinárodních vztahů. Kolik moci musí mít velmoc a jak moc vzniká. Problém nespokojených velmocí. Kdo se (ne)dostane do velmocenské ligy?
Michael Romancov (1969). Absolvent Pedagogické fakulty UK a Fakulty sociálních věd UK. Působí na Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Specializuje se na politickou geografii, geopolitiku a Rusko.
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Došlo ke změně místa konání. Od začátku října jsme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

9.2.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Petra Blažka na téma Koněvova socha v Bubenči (1980-2020)

Tématem přednášky budou dějiny pražského pomníku maršála Koněva a paměťové konflikty, které jeho přítomnost v Bubenči po roce 1989 vyvolávala. Muzeum paměti XX. století nyní připravuje stálou expozici v Domě pážat na Hradčanech, kde bude socha vystavena v historickém kontextu.
Petr Blažek je historik a publicista, zabývá se dějinami komunistických režimů v Polsku a Československu. Vystudoval obory český jazyk a historie a učitelství pro střední školy na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové a obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2008 dokončil doktorské studium. V letech 2004–2010 pracoval v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Nyní je zaměstnán v Ústavu pro studium totalitních režimů, který v roce 2008 spoluzakládal. Působí také jako vědecký pracovník na Katedře divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je zástupcem ředitele Centra pro dokumentaci totalitních režimů a autorem řady publikací k dějinám protikomunistického odboje a komunistických režimů ve středoevropském prostoru (bibliografie je dostupná zde). Podílel se na vzniku řady historických výstav (věnované Chartě 77, VONS, K-231, Janu Palachovi, kolektivizaci venkova atd.) a webových portálů a výrobě mnoha dokumentárních i hraných filmů (například Proces H, Pouta, Hořící keř, Mluvčí Charty 77, Ženy Charty 77, Milada atd.).
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Došlo ke změně místa konání. Od začátku října jsme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/738435098276491/
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=xjoF2gBfAcw

2.2.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Ruth Tachezy na téma Evoluce viru v přímém přenosu

Většina virů, které trápí lidstvo pochází ze zvířecí říše, která se zdá být jejich nevyčerpatelným zdrojem. Vývoj (evoluce) virů je velmi rychlý, zatímco lidstvo produkuje novou generaci v rozmezí 20-30 let, bakterie každých 20-30 minut a viry ještě daleko rychleji. Vývoj virů ovlivňují nejen jejich vlastnosti, ale také prostředí, v kterém se vyskytují. Na příkladu dvou virů chci ukázat, co vývoj virů ovlivňuje a jaká nebezpečenství to přináší jejich hostiteli, potažmo lidské populaci.
Ruth Tachezy, viroložka, byla vedoucí Laboratoře molekulární epidemiologie virů v Ústavu hematologie a krevní transfuze, od roku 1998 dosud je vedoucí Národní referenční laboratoře pro papilomaviry a polyomaviry. Od roku 2019 je vedoucí Katedry genetiky a mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě UK. Magisterské a doktorandské studium absolvovala na Přírodovědecké fakultě UK. Absolvovala řadu zahraničních pobytů. V roce 2023 se habilitovala v oboru genetika, molekulární biologie a virologie. Ráda sportuje, navzdory ohlasům vlastního těla. Má ráda hory, les, cestování, knihy, veselé lidi a spoustu dalších věcí, na které nemá mnoho času.
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Došlo ke změně místa konání. Od začátku října jsme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

26.1.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Martiny Boháčové na téma Svět nejvyšších energií

Detekce kosmického záření ultravysokých energií představuje velkou výzvu i po desítkách let jeho výzkumu. Nejsou známy vesmírné zdroje ani mechanismus urychlování, není jisté, o jaký typ částice se jedná a četnost jejich výskytu je nesmírně nízká. Podíváme se na úskalí, která jsou spojena s různými metodami detekce používanými v minulosti a současnosti, a na jaká nová zařízení se můžeme těšit v budoucnu.
Martina Boháčová (*1971) vystudovala částicovou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i. se zabývá výzkumem kosmického záření extrémně vysokých energií. Ve své doktorské práci se věnovala detailnímu popisu fluorescence vzduchu, která hraje klíčovou roli v určení energie kosmických částic. Touto problematikou se následně zabývala také na Univerzitě v Chicagu. V současné době je členkou vědeckého týmu Observatoře Pierra Augera v Argentině a aktivně se podílí na připravovaném rozšíření a modernizaci tohoto vědeckého zařízení. Martina Boháčová je spoluautorkou více než 90 publikací v recenzovaných časopisech.
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Dochází ke změně místa konání. Od začátku října se budeme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

19.1.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Dana Bárty na téma Úskalí výzkumu vážek v tropech

Když se entomolog a ekolog rozhodne udělat výzkum vážek v tropech, co všechno k tomu potřebuje? Jaké otázky si pokládá a jaké nalézá odpovědi? Co mu z jeho smělých plánů nakonec zbyde? Má to vůbec smysl?
Dan Bárta (* 1969), jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí, se zapsal v devadesátých letech do širokého povědomí s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar. Stal se také neodmyslitelnou součástí kapely J.A.R. V roce 2000 překvapil fanoušky s vlastní skupinou Illustratosphere, se kterou v roce 2020 vydal páté řadové album Kráska a zvířený prach.
Za svou práci a přínos na české hudební scéně byl Dan Bárta Akademií populární hudby desetkrát oceněn Zpěvákem roku (1994, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2013) a v Cenách Anděl 2015 získal ocenění Zpěvák čtvrtstoletí.
V roce 2019 absolvoval bakalářské studium aplikované ekologie na Ostravské univerzitě, kde se během studia mimo jiné podílel na vývoji aplikace Lovec vážek.
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Dochází ke změně místa konání. Od začátku října se budeme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

12.1.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Martina Buchtíka na téma Jedna společnost – různé světy

Na datech ukážeme, jaká je současná nálada v české společnosti a jak je podobná nebo nepodobná jiným obdobím samostatné České republiky. Ukážeme, jaké jsou hlavní názorové štěpící linie a co je určuje. V druhé části se pak budeme věnovat několika klíčovým fenoménům, které jsou zásadní pro to, abychom lépe pochopili, co se to v naší zemi v současné době děje. A že situace není tak zlá, jak si vyprávíme.
Martin Buchtík je sociolog a od roku 2018 ředitel analytického ústavu STEM. Zabývá se tématy spojenými s dynamicky se proměňující společností v širším kontextu a dalšími otázkami, jako je formování veřejného mínění, kvalita života, soudržnost a nerovnosti. V minulosti mimo jiné řídil Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Doktorské studium absolvoval na Univerzitě Karlově se zaměřením na metodologii sociologického výzkumu.
Ve volném čase rád čte, hraje deskové hry a larpy a přemýšlí, co by mohl uvařit, aby to všichni doma jedli.
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Dochází ke změně místa konání. Od začátku října se budeme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

5.1.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Dušana Majera na téma Rok 2023 v kosmonautice – Vzhůru k Měsíci

Jakými významnými momenty v oboru kosmonautiky si budeme připomínat rok 2023? Událo se toho opravdu hodně – od vynesení meziplanetárních sond, přes první start nejsilnější rakety v dějinách lidstva až po několik pokusů o přistání na povrchu Měsíce. V rámci této přednášky se zaměříme na stručné shrnutí a rekapitulaci pěti hlavních témat, která hýbala kosmonautikou v roce 2023.
Dušan Majer (* 1987) vystudoval gymnázium AD FONTES a po maturitě nastoupil do regionální televize, ve které pracoval několik let jako redaktor. Ve volném čase se věnoval kosmonautice. Postupně zjistil, že ho baví si o ní nejen číst, ale že je mnohem zajímavější získané informace předávat dál. Na podzim roku 2009 se proto odhodlal ke dvěma malým krokům pro lidstvo, ale velkým pro něj – na internetu zveřejnil své první video o kosmonautice a založil diskusní fórum věnující se tomuto oboru. Během dvou let se původně nesmělý audiovizuální příspěvek proměnil v pravidelnou tvorbu, kterou zastřešil pořad Dobývání vesmíru a kterou v posledních třech ročnících soutěže SCIAP ocenila AV ČR hned pěti oceněními. Od roku 2012 je navíc šéfredaktorem blogu kosmonautix.cz, který se zaměřuje na zpravodajství z kosmonautiky. Na MALL.TV vytváří pořady Vesmírné zprávy, Vesmírná technika a Vesmírné starty.
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Dochází ke změně místa konání. Od začátku října se budeme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/886518022736864
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=VZgw_UhPpMQ
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

15.12.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednáška Milana Halouska na téma Apollo 8 – Vánoční příběh prvních lidí u Měsíce

Před 55 roky, na vánoční svátky roku 1968, přiletěli k Měsíci první lidé. Psal se 24. prosinec 1968 a první pozemšťané právě obletěli jiné těleso sluneční soustavy.
Posádka kosmické lodě Apollo 8 byla první, která se takto daleko ve vesmíru dostala a otevřela tím cestu svým následovníkům. Veliké dobrodružství zvané „Program Apollo“ vyvrcholilo o půl roku později přistáním prvních pozemšťanů na měsíčním povrchu.
Milan Halousek (* 1961, Pardubice) je jeden z předních českých popularizátorů kosmonautiky. Od roku 2001 byl organizátorem největšího středoevropského setkání zájemců o pilotovanou kosmonautiku KOSMOS NEWS PARTY, kterého se pravidelně účastnila řada českých i zahraničních odborníků a hostů. Od roku 2002 organizuje a koordinuje v České republice akce Světového kosmického týdne, které se zaměřují především na informování nejširší veřejnosti o přínosech kosmonautiky ke každodennímu životu lidí. Je vedoucím odboru Vzdělávání České kosmické kanceláře, předsedou Astronautické sekce České astronomické společnosti a členem Astronomické společnosti Pardubice. V neposlední řadě je také vášnivým sběratelem autogramů kosmonautů a všeho dalšího, co s kosmonautikou a lety do vesmíru souvisí
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Dochází ke změně místa konání. Od začátku října se budeme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

8.12.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Petra Tomka na téma Volnomyšlenkáři proti bludům

Kritika pověr a náboženství v historické perspektivě od času Rakouska-Uherska po dnešek.
Petr Tomek je novinář, spisovatel a popularizátor vědy se zálibou v komentování společenského dění, propagaci a popularizaci kosmonautiky, futurologie, nezávislého filmu, hédonismu a steampunku. Jako novinář působil v redakci časopisu VTM Science později v roli šéfredaktora v redakci elektronického literárního časopisu Lemurie. Zatím mu vyšly tiskem tři knihy – Ztracený Měsíc, o tom, proč nebyli lidé čtyřicet let na Měsíci, populárně-vědecká miniatura Láska, sex a vesmír, a kniha Ateista, sbírka esejů a zamyšlení souvisejících s tématem této přednášky. V současnosti je rovněž předsedou spolku Ateisté ČR.
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Dochází ke změně místa konání. Od začátku října se budeme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/