Víkendy s vědou, prázdninové kempy a expedice

Víkendy s vědou

V rámci Víkendů s vědou se můžete těšit na přednášky, diskuse, workshopy a společné experimenty s inspirativními vědci a inženýry z praxe vědy a výzkumu.

Zapojte se do témat z fyziky, chemie, biologie, společenských věd i moderních technologií v medicíně, ekologii, výzkumu Země a vesmíru či v high-tech průmyslu.

Studenti v rámci víkedů s vědou  využívajít zázemí učebny, dílny a laboratoře Technecia případně našich odborných partnerů.

Strava a ubytování jsou pro dojíždějící zajištěny.

K vybraným tématům víkendů s vědou nabízíme také dlouhodobé odborné vedení a materiální podporu pro realizaci ročníkových a maturitních prací nebo SOČ.

Doporučený věk 15+.

Termíny: 

27. – 29.10. 2023  Kosmonautika, kosmické technologie a jejich aplikace

1. – 3.12. 2023  Evoluční biologie a kognitivní vědy v psychologii, medicíně atp.

Expedice

V rámci řešením některých projektových témat pořádáme také terénní expedice jako je například Expedice za mořskou biologií středomoří v rámci které se naši žáci a studenti opakovaně účastní se svojí robotickou ponorkou hydrobiologické  exkurze studentů a vědců PřF UK k Jaderskému moři, mapování invazních druhů, příbramských dolů nebo Slapské přehrady, vypouštění stratosferických balónů s nearspace experimenty ve spolupráci s JČU, ZČU, UJF a UFCH AV ČR atp.

Doporučený věk 15+.

Termíny: 

Expedice za mořskou biologií středomoří 2023, 18. – 29.9. 2023

Prázdninové kempy

Prožijte prázdniny, plné experimentů a tvůrčích projektů s inspirativními vědci a inženýry z praxe. 

V rámci programu prázdninových kempůse pravidelně věnujeme následujícícm aktivitám např.:

  • Stavbě a programování robotů z Lego Mindstorms
  • 3D tisku a 3D modelování (nebo také stavbě 3D tiskárny)
  • Elektrotechnice – pájení, využití různých typů součástek, obvodů a tvorba jednoduchých zařízení, antén atp.
  • Programování jednodeskových počítačů Raspberry Pi nebo mikrokontrolerů ARduino v jazycích (Python a C/C++)
  • Exkurzím do vývojových dílen a laboratoří našich odborných partnerů, kde si můžete vyzkoušet různá měření a tvůrčí aktivity
  • Terénních biologickým exkurzím s environmentálním měřením a sběrem růz. vzorků a mikroskopováním

V rámci našich prázdninových kempů realizujeme též různé badatelské a tvůrčí projekty v rámci kterých je úkolem sestrojit např. autonomního robota, funkční meteostanici nebo jiné elektronické zařízení, raketu s návratovým a měřícím systémem, horkovzdušný balon, dalekohled atp. nebo odebrat a vyhodnotit biologické nebo chemické vzorky jež společně vybíráme z našich projektových témat jejichž mentory jsou přední odborníci z praxe v širokém spektru oborů současné vědy a techniky.

V případě zájmu mohou žáci v průběhu navazujícího školního roku v těchto projektech pokračovat a dopracovat je s naší podporou  do podoby  seminární práce, SOČ nebo ročníkového či maturitního projektu.

Díky individuálnímu přístupu našich odb. lektorů (vždy minimálně 1 lektor na 10 žáků) můžeme nabídnout odpovídající aktivity širokému spektru účastníků jak z hlediska věku, zájmu tak i talentu.

Doporučený věk je 11-19

 

 

Translate »