25.2.2022 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Jana Strojila na téma Stejná dávka pro všechny nebo vlastní dávka pro každého? Trnitá cesta k personalizovanému dávkování léků

Jak se určuje, jaká dávka léku je nejlepší? Je tahle dávka nejlepší i pro Vás? Přednáška populárně shrne cestu, kterou se určují dávky léků a to, jaké možnosti dnes máme v individuálním přizpůsobení pro každého pacienta.
Jan Strojil vystudoval všeobecné lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci s krátkou zastávkou na Staffordshire University, kde se věnoval umělé inteligenci a expertním systémům. Poprvé se tam seznámil s Bayesovskou, tedy správnou, statistikou. Po promoci nastoupil do Fakultní nemocnice Olomouc a na Ústav farmakologie Lékařské fakulty, po absolvování kmene interního lékařství pak v roce 2009 atestoval z klinické farmakologie, které se věnuje dosud v zatím marné snaze zjistit, co to je.
Během studií strávil kromě Erasmus stáže ve Staffordu další 3 měsíce ve finském Turku a od té doby je pronásledován vědomím toho, jak dobře mohou věci fungovat.
Během PhD studia strávil 3 měsíce na University of Edinburgh pod vedením prof. Simona Maxwella, se kterým se podílel na přípravě testů hodnotících připravenost mladých lékařů předepisovat léčiva. Po dokončení doktorátu získal Fulbright-Masarykovo stipendium, díky kterému měl možnost strávit rok v Laboratory of Applied Pharmacokinetics and Bioinformatics při University of Southern California.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

16.12.2022 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Lenky Hrabalové na téma Dějiny v troskách – proč Blízký východ přichází o své památky

21. století přineslo Blízkému východu konflikty, jejichž průvodním jevem se stalo cílené ničení památek, často zaznamenané na kamery a vysílané do světa. Bylo cílem šokovat, šířit ideologii nebo jen ničit? Jak se a proč se z historických objektů stávají v současnosti cíle vysvětlí Lenka Hrabalová.
Lenka Hrabalová je arabistka a íránistka. Většinu času tráví na Blízkém východě a v Africe, kde v několika zemích studovala a žila, dalších mnoho procestovala.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B7 (Zoologie), která se nachází ve druhém patře přímo naproti hlavnímu schodišti.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

9.12.2022 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Davida Krále na téma Divokým Somálijskem

Procházka přírodou i univerzitním prostředím oficiálně neuznaného státu v Rohu Afriky.
David Král (*1959) vystudoval zoologii se zaměřením na entomologii na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde dlouhodobě působí. Zabývá se taxonomií, morfologií a fylogeografií hmyzu, zejména vrubounovitých brouků (Scarabaeoidea). Jeho výzkum je zaměřen především na přechodné zóny mezi zoogeografickými oblastmi, jednak mezi palearktickou a orientální (Čína, Himálaj), jednak mezi palearktickou a afrotropickou (Arabský poloostrov, Africký roh). Je předsedou České společnosti entomologické, členem České zoologické společnosti a editorem časopisu Acta Societatis Zoologicae Bohemicae.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B7 (Zoologie), která se nachází ve druhém patře přímo naproti hlavnímu schodišti.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/