Firmy, spolky, instituce

S UTesla a Techneciem dlouhodobě spolupracují odborníci z následujících akademických institucí

 • Přírodovědecká fakulta UK
 • Národní ústav duševního zdraví
 • Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského
 • Univerzita Pardubice
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Botanický ústav AV ČR
 • České vysoké učení technické
 • Ústav jaderné fyziky AV ČR
 • Recetox (Masarykova univerzita)
 • Fyziologický ústav AV ČR
 • Matematicko-fyzikální fakulta UK
 • Fyzikální ústav AV ČR
 • Ostravská univerzita
 • Západočeská univerzita v Plzni

Neziskové organizace a občanská společnost

High-tech firmy, které podpořily vzdělávací aktivity UTESLA a TECHNECIUM

Translate »