1.12.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Zdislavy Pokorné na téma Proměna pražského hradu

Už více jak půl roku má Pražský hrad nové vedení v čele s prezidentem Petrem Pavlem. Za tu dobu už se na Hradě stihla odehrát celá řada zákulisních her a personálních čistek. Jak se proměnil Hrad pod vedením prezidenta a jeho kancléřky Jany Vohralíkové? A jaké si nese následky Hrad kvůli vládnutí Miloše Zemana a jeho okolí – Martina Nejedlého a Vratislava Mynáře? O tom bude mluvit Zdislava Pokorná, která se dění na Pražském hradě dlouhodobě věnuje a napsala o tom knihu Zemanovo finále.
Zdislava Pokorná je česká investigativní novinářka působící v Deníku N, která se zaměřuje na mapování klientelistických skupin a kauzy významného ekonomického dosahu. Je nositelkou Novinářské ceny za rok 2022. Působila rovněž v Seznam Zprávách či iRozhlase.
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Dochází ke změně místa konání. Od začátku října se budeme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1432942340910322/
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=0LYaYY-BjNs
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

24.11.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Michala Beldy na téma Modely klimatu – lze předpovídat počasí za 100 let?

Pokud nevíme, jaké bude počasí za měsíc, jak si můžou klimatologové troufnout předpovídat, jaké bude za 100 let? Proč se v modelech počítá pořád jen s CO2 a ne vodní párou, jako hlavním skleníkovým plynem? Je to jen model, tak jak tomu můžeme věřit? Jsou novější a složitější modely lepší? K čemu potřebujeme tolik modelů a scénářů? O těchto a dalších otázkách si budeme povídat v přednášce o numerickém modelování klimatu.
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Dochází ke změně místa konání. Od začátku října se budeme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1390804084462687/
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=K6w250TrDmo
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

10.11.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku René Levínského na téma Je potřeba, abych si pamatoval víc než ty? – O omezené racionalitě v teorii her

Přednáška se pokusí účastníky uvést do problematiky teorie her. Ukážeme si, jak je v situaci s malým počtem hráčů důležité uvažovat o možném chování protihráče, zjistíme, jak je ekonomie blízká psychologii a dalším oborům. Seznámíme se se základními metodami experimentální teorie her, přímo během přednášky jeden experiment provedeme a budeme ho společně analyzovat.
René Levínský (* 6. srpna 1970, Hradec Králové, Československo) je český matematik, ekonom a dramatik. Je výkonným ředitelem Centra pro modelování biologických a společenských procesů a členem Mezioborové skupiny pro epidemické situace, která byla poradním orgánem vlády. Zabývá se teorií her a experimentální ekonomií. Od konce 80. let píše divadelní hry, je spoluzakladatelem divadelního souboru Nejhodnější medvídci.
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Dochází ke změně místa konání. Od začátku října se budeme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/719215469652720/
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=JYk-jpeqHiE
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

3.11.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Martina Škorpíka na téma Vývoj krajiny Podyjí v postglaciálu

S rostoucím poznáním v oblasti paleoekologických disciplín, archeologie a mnoha dalších souvisejících oborů se dozvídáme stále více o vývoji přírody a lidského osídlení v minulých časech. Na příkladu jihozápadního cípu Moravy, který můžeme označit jako Podyjí, se podíváme na některé konkrétní souvislosti vývoje přírody a krajiny v minulosti.
Martin Škorpík – 1983-87 pracovník Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích, kde se podílel na výzkumu zeleně v zemědělské krajině. 1987-91: odborný referent pro zemědělství a zoologii na Správě CHKO Podyjí ve Znojmě. 1991-2003: náměstek ředitele Správy Národního parku Podyjí pro ochranu přírody, nyní vedoucí oddělení speciální ochrany přírody v téže organizaci. Zabývá se aplikovanou ekologií v oblasti biotopové a druhové péče a ochranářskou entomologií. Amatérsky se zabývá studiem brouků z čeledi krascovití.
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Dochází ke změně místa konání. Od začátku října se budeme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2116147315391617/
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=V5W1dtZz-1Y
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

27.10.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Tomáše Petráska na téma V džungli exoplanet

Studium exoplanet se za poslední dvě dekády stalo jedním z nejbouřlivěji se rozvíjejících oborů astronomie, a jeho rozmach pokračuje. Planety obíhající jiné hvězdy jsou dnes objevovány ve velkém, a jejich počet už jde do tisíců. Co vlastně hledáme a co ve skutečnosti nacházíme? Může na některých exoplanetách existovat život? Jak by mohl vypadat a jak bychom jej mohli nalézt? Jak pokračuje pátrání po vytoužené „druhé Zemi“?
Tomáš Petrásek se narodil v roce 1984 v Praze, vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK, v současné době pracuje ve Fyziologickém ústavu AV ČR a Národním ústavu duševního zdraví, kde se zabývá výzkumem mozku a chování. Ve volné čase se věnuje popularizaci astronomie a astrobiologie. Je autorem populárně naučné série Vzdálené světy (společně s Igorem Duszkem), zabývající se problematikou exobiologie, a stejnojmenné webové stránky. Na pole sci-fi vstoupil novelou Poslední hlídka (ve sborníku Mlok 2007, samostatně vyšla v roce 2012) a povídkami Tvůrci (Kočas 2009) a Bensonové efekt (v antologii Terra Nullius, 2015).
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Dochází ke změně místa konání. Od začátku října se budeme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/
Pozor! Paní Tungul se bohužel musela ze zdravotních důvodů omluvit. Místo ní vystoupí Tomáš Petrásek. S paní Tungul budeme jednat o náhradním termínu, takže o přednášku určitě nepřijdete.

20.10.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Davida Schmoranzera na téma Analogie supratekutosti a supravodivosti – Kvantové kapaliny na kvantových měřítkách

V přednášce se budeme věnovat společným prvkům fyziky supravodičů a supratekutin, a to od jejich makroskopického a termodynamického popisu až po fenomény existující na nejmenších dostupných škálách – kvantované víry. Budou diskutovány také pokroky v experimentech s jednotlivými kvantovanými víry v supratekutém héliu realizované v předních evropských laboratořích a jejich význam pro studium turbulence v supratekutém héliu. Pozornost věnujeme i možnosti využití těchto kvantovaných vírů pro kvantové počítání v analogii se supravodivými qubity. Základy chování supravodičů budou rovněž ilustrovány na doplňkových experimentech s kapalným dusíkem.
 
David Schmoranzer je zaměstnancem Katedry fyziky nízkých teplot, Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Z široké oblasti problematiky fyziky nízkých teplot se věnuje především studiu kryogenních kapalin, zejména supratekuté fáze izotopu 4He. V pražské Laboratoři supratekutosti se zaměřil především na výzkum přechodu k turbulenci v normálním a supratekutém 4He v proudění vyvolaném oscilujícími tělesy, např. křemennými ladičkami, nebo různými drátky či disky. Ve stejných pracovních tekutinách také zkoumal kavitaci a akustické jevy, zejména pak bilanci mezi odporovou silou viskózní a akustickou.
 
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Dochází ke změně místa konání. Od začátku října se budeme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
 
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
 
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1074515963914365/
 
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=6bEHeMOFzIc
 
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

13.10.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Petra Houdka na téma Jak drahá je nepoctivost? O nečestnosti a jejím výzkumu

Přednáška prozkoumá paradoxy v oblasti nečestnosti a klamání. Třeba, že skoro každý se domnívá, že umí poznat podvodníky a lháře, ač to skoro nikdo systematicky nedokáže. Zaměřujeme se na špatné vlastnosti, a naopak prokazatelné znaky podvodu ignorujeme.
 
Zároveň se lidé domnívají, že klam a nedůvěra jsou všudepřítomné a stále intenzivnější, ač naopak čestnost a důvěra je stále typičtějším projevem lidských interakcí (ve většině zemí). Nicméně ukáži, že ani to není úplně pravda, jak ukazuje dynamika selekce podvodníků do specifických oblastí.
 
Zabrousíme do způsobů myšlení, chování a vlastností, které z nás dělají nejpravděpodobnější oběti podvodů.
 
Přednášku zakončíme pikantériemi z výzkumu nečestnosti a podnikatelské etiky. Jak jde o jeden z vůbec nejtěžších vědeckých směrů; do té míry, že je nakonec asi plný podvodníků.
 
Petr Houdek (*1981) je vedoucím Centra vědy a výzkumu, členem katedry managementu na Fakultě podnikohospodářské VŠE a členem Katedry marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Věnuje se terénním a laboratorním experimentům na nečestnost, podvádění a rozhodovací chyby.
 
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Dochází ke změně místa konání. Od začátku října se budeme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
 
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
 
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/801703598356700/
 
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=1pFlvVPJKc8
 
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

6.10.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Zuzany Musilové na téma Uvidíme se ve tmě – jak (ne)vidí hlubokomořské ryby?

Jak pomocí genetických a molekulárních metod můžeme zkoumat smyslové soustavy u hlubokomořských živočichů? A jak probíhala evoluce v extrémním prostředí jako jsou hlubiny oceánu?
Zuzana Musilová (*1983) vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze a v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově. Absolvovala postdoktorskou stáž na Basilejské univerzitě ve Švýcarsku a v současné době působí na katedře zoologie PřF UK, kde se věnuje ichtyologii a výzkumu evoluce ryb. Její výzkumné projekty se momentálně zabývají genetikou smyslových soustav u ryb.
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Dochází ke změně místa konání. Od této přednášky se budeme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

29.9.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Aleše Stuchlíka na téma Jak se učíme a pamatujeme si

Chování živočichů i člověka, a také učení a paměť, lze chápat jako výsledek činnosti desítek miliard neuronů v mozku a ohromného počtu jejich spojení. Na základě poznatků anatomů a fyziologů z počátku dvacátého století zažily neurovědy velký rozmach v jeho druhé polovině. Badatelé se dnes učí chápat signály přenášené prostřednictvím neuronů a funkci nervových okruhů a jejich význam pro učení a obecně chování. Přesto však mnoho otázek zůstává nezodpovězených. Přednáška odhalí tajemství neurofyziologie učení a paměti, mozkových reprezentací a pár tipů pro lepší učení a paměť.
Aleš Stuchlík (*1974) pracuje jako vědecký pracovník a vedoucí oddělení neurofyziologie paměti Fyziologického ústavu AV. Zabývá se především výzkumem učení, paměti a prostorové navigace. Věnuje se též studiu kognitivních defi citů a dalších změn chování doprovázejících zvířecí modely neuropsychiatrických onemocnění, výzkum jeho týmu napomáhá porozumět nervovým základům chování. Zabývá se i popularizací vědy (mj. působil jako odborný lektor překladu knihy Od neuronu k mozku z nakl. Academia).
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 (Fotochemie), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1425305588241201/
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=cFafTpzcQuA
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

22.9.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Davida Heyrovského na téma Vznik a vývoj struktur ve vesmíru

Pozorování kosmického reliktního záření dokládají, že raný vesmír byl téměř dokonale homogenní, pouze s nepatrnými fluktuacemi hustoty. Jaký je jejich původ a co nám říkají o vlastnostech vesmíru před uvolněním tohoto záření? Jak vedl další vývoj od této podle lidských měřítek všude stejně husté „kosmické polévky“ až ke vzniku galaxií, kup galaxií i větších struktur, které dnes ve vesmíru pozorujeme? Vysvětlení, které nám podává moderní kosmologie, lze ilustrovat pomocí superpočítačových simulací vzniku struktury. Předpovědi kosmologické teorie lze už postupně také konfrontovat s nejnovějšími pozorováními éry vzniku prvních galaxií kosmickým dalekohledem JWST.
David Heyrovský studoval teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK (Mgr.), astronomii na Harvard University (PhD), pracuje na Ústavu teoretické fyziky MFF UK, zabývá se teoretickou astrofyzikou, zejména gravitačním čočkováním.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 Fotochemie (na dveřích je též označení P34), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/7103566739707305/
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=pUDR5KKF6NU
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/