14. 9. – Program Dne otevřených dveří

Program Dne otevřených dveří Technecia

9:00 Otevření, představujeme kurzy Technecium – snídaně s Makerem – Kutilem 21. století

Spouštíme Sobotní víkendy s vědou: 9:30 -15:30h

  • LEGO Lab (stavíme a programujeme roboty z lega)
  • Raspi Lab (programujeme v Pythonu a AstroPi)
  • Elektro Lab (pájení, obvody a hry se součástkami)
  • 3D Lab (3D tisk, 3D modelování)
  • Space Lab (Kerbal Space program, EGGnaut)
  • Art Lab ( skládání barev, grafický tablet, 3D sken, Lego Doodler)
  • Bio Lab (mikroskopování, poznávačka)

10:00  Jak nastartovat talent – kulatý stůl

11:00 Představujem badatelské a tvůrčí projekty pro talenty

12:00 Demonstrace –  přírodovědné experimenty, vodní a lihové rakety, bramborové dělo

13:00 Exkurze do výzkumu v JHV  Engineering

14:00 Jak žít s talentem – kulatý stůl

15:00 Exkurze do výzkumu v JHV  Engineering

16:00 Demonstrace – přírodovědné experimenty, vodní a lihové rakety, bramborové dělo

 

Na Vaši návštěvu se těší Tým Technecium – Open Science Hub!

10.9. Program Solarografie ve vědě a v umění v Galerii GAMA na FChT UPa

10.9. 2019 od 10:00 do 11:30 proběhne interaktivní program pro školy a veřejnost na téma Solarografie ve vědě a umění v Galerii GAMA na FChT UPa. Součástí programu je i komentovaná prohlídka výstavy solarografií Macieje Zapiora z Astronomického ústavu AV ČR.

Počet míst je omezen. Více informací a registrace na [email protected] a 774143458.

Program podpořilo Statutární město Pardubice v rámci projektu Víkendy s vědou.

15.9. – Dálkově řízená robotická ponorka (ROV) našich studentů míří na expedici do Chorvatska

Expedice probíhá od 15.9. do 30.9. ve spolupráci s hydrobiology PřF UK Praha, ČZU, MU Brno a UO-BTU. Cílem je mapovámí pobřežního biomu polostrova Pelješac v Chorvatsku. Naši studenti budou při tom zajišťovat provoz dálkově řízené kamery (ROV) s odběrovým zařízením vlastní konstrukce.

 

14. 9. – Den otevřených dveří v Techneciu s exkurzí do světa Průmyslu 4.0

Zveme Vás a vaše děti v sobotu 14.9. 2019 na Den otevřených dveří  s vědou a technikou do špičkové pardubické inovační firmy JHV Engineering  s.r.o.  Zažijete, jak bude vypadat průmysl budoucnosti.  Spolu s předními odborníky a konstruktéry Industry 4.0 budete stavět chytré stroje,  zapojovat elektrické obvody, navrhovat řídící algoritmy, modelovat i tisknout ve 3D nebo soutěžit s roboty.  Akce je součástí programu Víkendy s vědou, který realizuje Uskupení TESLA.  Akce se koná v sobotu14.9. 2019 od 9:00 do 16:00 v JHV Engineering s.r.o., Nádražní 641, Pardubice.  Akce je určená všem zájemcům o vědu a techniku od 9 do 99 let.  Akce je zdarma.  Těší se na Vás profesionální tým lektorů kroužků a seminářů robotiky, programování, fyziky, chemie, biologie a současného umění.

Součástí dne otevřených dveří bude také kulatý stůl pro rodiče na téma nadané děti s odbornicí na psychologii nadaných dětí Kateřinou Emer Venclovou a koordinátory krajských sítí podpory nadání v Hradeckém a Pardubickém kraji Markétou Palečkovou a Alexandrem Prokopem.

V případě dotazů nás kontaktujte na čísle 774 143 458 nebo na emailu [email protected].