Otevřená dílna a badatelský klub

Klub Technecium

Klub pro mladé badatele a tvůrce, kteří s  podporou našich odborných partnerů z VŠ, AV ČR a firem řeší své individuální nebo týmové projekty, účastní se odborných stáží, víkendových soustředění, exkurzí, expedic a jiných prakticky zaměřených terénních aktivit. Účast na oborových olympiádách, SOČ a technických soutěžích jako je Expo Science Amavet, soutěže Evropské kosmické agentury – CanSat, AstroPí atp.

V rámci klubu probíhá

Seminář Science Starter – přednášky o současné vědě a kurz metodologie vědecké práce

Série atraktivních přednášek o současné vědě od předních českých vědců a vědkyň s nabídkou témat a aktivit pro zapojení žáků v širokém spektru současné vědy a techniky, které střídá kurz metodoligie vědecké práce pro žáky a studenty, kteří se chtějí zapojit a nebo již pracují na badatelských a tvůrčích (ročníkových nebo maturitních) projektech a SOČ.

Technecium – Gymnázium Mozartova 449, Pardubice, presenčně středa (lichý týden) 15:00 – 16:30 

Odborné konzultace a mentoring

Pravidelné konzultace k vybraným odborným tématům pro žáky a studenty, kteří se chtějí zapojit a nebo již pracují na badatelských a tvůrčích projektech a SOČ. Metodické vedení SOČ.

Technecium – Gymnázium Mozartova 449, Pardubice, online každé úterý a čtvrtek od 20:00, presenčně (po dohodě s mentory) středa a čtvrtek 12:00 – 19:00

Otevřená dílna ScienceLab / FabLab v Techneciu

Pravidelná pracovní schůzky žáků a studentů zapojených do badatelských a tvůrčích projektů a SOČ v Talentcentru Technecium  v Pardubicích.

Technecium – Gymnázium Mozartova 449, Pardubice, středa 14:00 – 18:00 , čtvrtek 15:00 – 19:00 a sobota (sudý týden) 9:00 – 13:00. (Další termíny možné po individuální domluvě)

Projektové víkendy v ScienceLabu / FabLabu v Techneciu

Individuální a týmová soustředění s vědci a inženýry nad realizací  badatelských a tvůrčích projektů a SOČ v Talentcentru Technecium  v Pardubicích. Součástí je i doprovodný seminář k středoškolské odborné činnosti.

Technecium – Gymnázium Mozartova 449, Pardubice: 4 – 8 víkendů za pololetí (po dohodě s mentory)  – So, Ne 9:00 – 16:00 , možnost zajištění stravy a ubytování.

REGISTRACE ZDE

ScienceLab / FabLab Technecium

otevřená technologická dílna a laboratoř tvoří technické zázemí pro realizaci tvůrčích DIY a badatelských projektů občanské vědy, prototypování, technologický hacking a tinkering.

Dílna je vybavena pro
 • práci s mikroelektronikou – pájení a programování
 • ruční práci se dřevem, plastem i kovem
 • soustružení
 • CNC laserové obrábění
 • CNC gravírování a frézování
 • CNC řezání polystyrenu
 • 3D tisk z plastů (PLA, PETG, ABS atp.)
 • 3D tisk a odlévání z UV tvrditelných pryskyřic a jejich kompozitů
 • 3D tisk a modelování z keramických materiálů
 • Tepelné zpracování skla, keramiky a kovů (pec)
 • 3D scannování
 • digitální design, zpracování obrazu, fotografii, optiku a mechatroniku
 • mikroskopické techniky (VIS a UV mikroskopie), elektrochemii a spektroskopii (UV – VIS – NIR)
Translate »