1.9.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Davida Černého na téma Etika války

Teorie spravedlivé války se jakýmsi středem mezi pacifismem na jedné straně (žádná válka není morálně ospravedlněná) a realismem (morální hodnocení nelze na války uplatňovat) na straně druhé. Klasická teorie či paradigma spravedlivé války obsahuje dvě sady podmínek: ius ad bellum (spravedlivé zahájení války) a ius in bello (spravedlivé vedení války). V současnosti k nim přibyly také podmínku ius ante bellum (spravedlnost před válkou) a ius post bellum (ukončení války a poválečná vypořádání). Podle tohoto paradigmatu navíc platí, že mezi ius ad bellum a ius in bello neexistuje žádný vztah závislosti. Jedním z důsledků je to, že pokud kombatanti bojují ve shodě s ius in bello, musíme je považovat za morálně rovnocenné bez ohledu na to, na jaké straně konfliktu bojují. Jinými slovy, všichni kombatanty mají rovné právo zabíjet.
Ve své přednášce představím tradiční paradigma spravedlivé války a ukáži, jakým způsobem se používá k hodnocení vojenských konfliktů. Následně se zaměřím na moderní kritiku tohoto paradigmatu, která se snaží především zpochybnit logickou nezávislost mezi ius ad bellum a in bello. Nejsou-li tyto podmínky nezávislé, plyne z toho celá řada velmi důležitých závěrů, např. zpochybnění morální rovnosti kombatantů. Zdá se, že si toto nové paradigma získává stále více zastánců. Zdá se ale – jak se pokusím ukázat – že čelí vážným námitkám a problémům, které problematizují jeho platnost. Možná nám nezbývá než se vrátit k paradigmatu klasickému.
David Černý vystudoval teoretickou filosofii (Boloňa, Řím), v Itálii přednášel logiku a filosofii vědy. V současné době se věnuje bioetice (1. LF UK v Praze), filosofii práva a analytické filosofii (metafyzika, etika, personální ontologie) a působí jako vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 Fotochemie (na dveřích je též označení P34), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

25.8.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Dana Černého na téma Je kryptozoologie pořád ještě sexy?

Kryptozoologie dostává v posledních dekádách na frak. Z původně zamýšlené seriózní vědecké disciplíny se stal záhadologický cirkus, spadající do ranku ufologie, parapsychologie a jiných pavěd. Ale měla někdy šanci být něčím jiným? Jak přírodovědce novověku napadlo, že by bájní či vyhynulí tvorové mohli někde přežívat? A mohou?
V přednášce se podíváme na historické kořeny kryptozoologie, možnosti přežívání záhadných tvorů ve stínu moderních technologií a hlavně jak s tím vším souvisí dlouhozobka svízelová.
Dan Černý, ilustrátor, autor komiksů, animátor, filmař a amatérský hudebník je absolventem Vysoké odborné školy filmové ve Zlíně a v nedávné době se stal členem týmu, který pro společnost Walt Disney kreslí kačera Donalda.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 Fotochemie (na dveřích je též označení P34), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

18.8.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Radvana Bahbouha na téma Sociální polarizace

Sociální polarizace je jev, při kterém v malých i velkých sociálních skupinách dochází k tomu, že se při názorové nejednoznačnosti štěpí na dvě skupiny, které se ve svých názorech extremizují. Přednáška se bude týkat nejen jeho podstaty, ale také důsledků a možností prevence.
Radvan Bahbouh vystudoval matematickou statistiku a teorii pravděpodobnosti na MFF UK, psychologii na FF UK, arteterapii na PedF JU a všeobecné lékařství na 3. LF UK.
Na katedře psychologie FF UK přednášel metodologii psychologie, teorii psychodiagnostiky a psychometrii. Je autorem metody Sociomapování, která představuje metodu analýzy sociálních systémů za účelem jejich vizualizace, která umožní dobrou orientaci ve vzájemných vztazích a komunikačních sítích. Založil a vede společnost QED GROUP a.s., která se zabývá personálním poradenstvím, psychologickým koučováním, vzděláváním manažerů a Sociomapováním.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 Fotochemie (na dveřích je též označení P34), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

11.8.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Tomáše Přibyla na téma Kterak nás sežere čínský kosmický drak

Před koncem dekády se projdou čínští kosmonauti po Měsíci a krátce poté přiveze automatická sonda vzorky hornin z Marsu. K tomu vlastní orbitální stanice, raketoplán nebo plán na výstavbu lunární základny. Před startem má velký kosmický teleskop, sondy k asteroidům, kometám nebo mimo hranice Sluneční soustavy. A jako třešnička navíc řada komerčních firem, které vyvíjí vlastní rakety, družice a další techniku či služby. To vše a ještě mnohem více je dnešní kosmonautika v Čínské lidové republice.
Přednáší Ing. Tomáš Přibyl
Publicista v oblasti kosmonautiky a autor mnoha knih literatury faktu (Smrt měla jméno Challenger, Den, kdy se nevrátila Columbia, Poklady kosmonautiky, Dobytí Měsíce aj.). Osobně navštívil všechna kosmická střediska NASA, potkal více než 260 kosmonautů, viděl startovat všechny americké raketoplány. Působí jako kurátor letectví a kosmonautiky Technického muzea v Brně.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 Fotochemie (na dveřích je též označení P34), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pozor! Záznam z přednášky bude zveřejněn až po cca půl roce.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/