Odborní spolupracovníci

Externí lektoři, odborní konzultanti a spolupracovníci zajišťující realizaci odb. přednášek, wshopů, exkurzí, expedic, stáží, odbornou a mentorskou podporu badatelských a tvůrčích žákovských projektů vč. zajištění přístupu k unikátní VaVaI infrastruktuře, a nebo podporu vývoje vzdělávacích pomůcek a materiálů pro realizaci žák. projektů a posílení vzdělávací infrastruktury škol (měřící HW, SW, CNC stroje, průzkumné sondy a ROV, vybavení modulární školní laboratoře / Makerspace atp.)

 • JHV Engineering:

Zdeněk Kyncl

 • odborný konzultant a lektor využití technologií Průmyslu 4.0 v praxi (automatizace, mechatronika, ICT)
 • koordinátor spolupráce s vývojovým oddělením JHV Engineering s.r.o ( zapojení odborných lektorů a nebo vývojářů a techniků (30+ osob) na dílčí projekty v poli nové technologie – automatizace, mechatronika, ICT a jejich praktické využití ve výuce STEAM)

Luboš Turanský

 • odborný konzultant a lektor na oblast vývoj SW aplikací, rozšířené reality (AV), virtuální reality (VR) a průmyslové vidění (analýza obrazu a AI) a jejich využití v Průmyslu 4.0 a STEAM
 • koordinátor spolupráce s oddělením Solutions JHV Engineering s.r.o (zapojení odborných lektorů a nebo vývojářů na dílčí projekty v poli nové technologie a jejich praktické využití v badatelské činnosti a ve výuce)

 

 • PřF UK:

Petr Šmejkal

 • lektor a mentor obecná chemie a fyzikálně chemické metody v monitorování kvality vody (spektrometrie, elektrochemie) atp.
 • koordinátor spolupráce s katedrou didaktiky chemie PřF UK ( např. Pavlem Teplým odborníkem na chemii v rozvoji nadaných)

Julie Nekola Nováková

 • lektor metodologie vědy a metodiky projektů občanská věda (CS)
 • koordinátorka spolupráce s katedrou parazitologie a katedrou filosofie a dějin přírodních věd na PřF UK a  týmem Pokusní králíci (Prof Jaroslav Flegr)

Jaroslav Flegr,  Šárka Kaňková , Robin Kopecký

 • „ Pokusní králíci“ katedra parazitologie a katedra filosofie a dějin přírodních věd
 • Dotazníková šetření, toxoplasmosa

David Machač

 • Molekulární biologie, fluorescenční spektroskopie

Adam Petrusek

 • Katedra ekologie – každoroční Expedice za mořskou biologií Středomoří
 • Využití robotické ponorky v hydrobiologickém výzkumu – diurnální aktivita invazního raka amerického

Petr Jan Juračka ,

 • Využití mikroskopie a mikrofotografie, a dronů v biologickém výzkumu

Libor Mikeš

 • Parazitologie, identifikace měkýšů rodu radix kteří slouží jako mezihostitelé cerkárií, cerkariová dermatitida

Jana Bulantová

 • Parazitologie, praktická parazitologie ryb

Jan Hovorka  (PřF UK)

 • oddělením výzkumu vzdušných aerosolů na Ústavu pro životní prostředí
 • měření polétavého prachu z lokálních topenišť

Premysl Štys , Josef Lastovička

 • Lektoři, odborní konzultanti a mentoři na geoinformatiku a využití Dálkového průzkumu Země (DPZ) v motitorování změn životního prostředí – projekty Voda v krajině na Pardubicku, Earth Observers 2020 (AstroPi)

 

 • JČU, IBOT

Jana Kvíderová , ()

 • odborný konzultant, lektor a mentor lektor molekulární biologie, botanika, extremofilní organismy a expoziční experimenty
 • FEI UPA

Luboš Reifek

 • garant a lektor aplikovaná elektrotechnika
 • koordinátor spolupráce s Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, výzkum ionosféry, SID experimet atp.

Daniel Honc

 • garant a lektor automatizace
 • vývoj metodiky výuky praktické mechatroniky s využitím lego Mindstorms
 • využití IoT a AI v přírodovědném výzkumu (DIY a CS)

Zálabský

 • garant a lektor aplikovaná radiotechnika
 • vývoj antény pro CanSat, UAV a radiastronomii
 • vývoj sítě mikrofonů pro lokalizaci různých organizmů na základě jejich vokalizace s využitím techniky ToF
 • FChT UPa:

Radim Hrdina

 • Chemická technologie, barvářství a vývoj materiálů pro textilní průmysl
 • ČVUT:

Jaroslav Kousal

 • konzultant a lektor pro vývoj elektroniky pro Near Space Experimenty ve stratosféře a ve vysokém vakuu, raket na TPH
 • MFFUK

David Wagenknecht

 • konzultant systematická podpora nadaných žáků v oblasti fyziky, zapojení žáků do mezinárodní soutěže Turnaj mladých fyziků, experimentální i teoretická optika

Jakub Pánek

 • vedoucí týmu talentovaných SŠ studentů v oblasti aplikované informatiky a robotiky
 • MUni / Recetox

      Kateřina Nováková

 • Lektorka a koordinátorka spolupráce na projektech z oblasti ekotoxikologie a životního prostředí např. Mikroplasty v životním prostředí
 • UHK – PřF

Michaela Křížová.

 • Odborný konzultant, metodik a lektor pro podporu vzdělávání budoucích pedagogů STEM a a zavádění moderních vzdělávacích a extrakurikulárních aktivit na školách za účelem podpory rozvoje talentu ve STEM (Fyzika)
 • Koordinátor spolupráce s Centrum oborových didaktik na UHK PřF a Biskupským Gymnáziem HK
 • FU AV ČR

Hynek Němec

 • konzultant a lektor pro oblast terahetrzové spektroskopie a její praktické využití v materiálovém výzkumu

 

 • UFCH AV ČR

Květoslava Stejskalová

 • Lektorka a koordinátorka spolupráce na vzdělávacích aktivitách a projektech z oblasti současné fyzikální chemie a nanověd

Patrik Španiel

 • Vedoucí laboratoře iontů v plyné fázi – badatelské projekty pro bimedicícnský výzkum např. H-sense

Ondřej Votava

 • Spektroskopické metody ve současné fyz. chemii – DIY badatelské projekty – stavba UV-VIS-NIR spektrometru pro výuku a CS

 

 • IG AV ČR

Petr Brož

 • Odborný konzultant, lector a popularyzátor geofyzika ve Sluneční soustavě – rheologické experimenty ve vysokém vakuu simulující Marsovský povrh atp.
 • UFE AVČR

Jaroslav Urbář

 • Odborný konzultant a lektor balonové experiment ve výzkumu vysokých vrstev atmosféry – projekt Sratobox
 • UCHP AV ČR

Petra Pokorná

 • Monitorování polétavého prachu z lokálních topenišť, vývoj DIY měřící aparatury pro CS
 • UJV AV ČR

Martina Lužová  a její kolegové Jakub a Martin Kákon

 • Monitorování kosmického zářením, balonové experiment, využití autonomních dronů
 • NUDZ:

Filip Španiel, , Tereza Nekovářová

 • Lektor(ka), konzultant(ka) a mentor(ka) pro oblast výzkumu neurobiologie mozku z využitím moderních instrumentálních diagnostických metod v neurobiologii mozku – projekt MyMap

Jan Pala

 • Lector a konzultant na pokročilé mikroskopické metody v life science
 • ČZU:

Markéta Zárybnická PhD, Vlastimil Osoba

 • CS Projekt chytré budky
 • UJEP

MgA. Pavel Kopřiva

 • Odborník- umělec, lektor, pedagog, mentor, edu activity a projekty STEAM – moderní technologie v současném umění a designu, Art-Robotický Hackathon/plenér v Techneciu/JHV Engineer
 • VUPCH            

Jan Zigmund

 • Odborník konzultant na oblast interní a externí balistika a moderní energetické materiály
 • Vývoj raketových motorů na TPH a jejich praktické použití

 

 • Východočeské Muzeum Pardubice:

Jan Dolanský

 • konzultant a mentor, lektor v rámci terénních cvičení z entomologie

Libor Praus

 • konzultant a mentor, lektor v rámci terénních cvičení z ornitologie

 

 

 • Regionální Muzeum Jeseník:

Pavel Rušar (též Talnet)

 • Koordinátor spolupráce – vzdělávací přednášky a exkurze, terénní expedice, T-Expedice
 • Projekt využití DPZ v monitorování životního prostředí na Jesenicku

 

 • AOPK Železné hory

Vlastimil Peřina

 • Konzultant a koordinator spolupráce s AOPK v oblasti CS a DIY Science v monitorování životního prostředí v regionu Železné hory
 • ÚHÚL

Marek Mlčoušek

 • Konzultant a koordinátor spolupráce v oblasti využití DPZ a CS science – vývoj aplikace pro chytrý telefon pro monitorování sucha, kůrovcové kalamity a dalších projevů změny klimatu na environmentální stav lesních porostů v ČR

 

 • KOSMOKLUB

 

Petr Tomek (i FU AV ČR)

 • lektor DIY science, koordinátor spolupráce s Kosmoklubem
 • odborný konzultant – popularizace vědy a crowdfund

 

 • TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. / Chráníme mořské želvy z.s.: Hana Svobodová – biology, vedoucí záchranné stanice v Derrau (Indonésie)

 

 • Průša Research:

Adam Pinkner

 • Odb konzultant a mentor – využití streolitografické 3D tiskárny v orthodoncii

Pavel Pelčák

 • Koordinátor spolupráce na vzdělávacích programech jako např. Maker Academy

 

 • PLANETUM

Jan Spratekpřední český popularizátor vědy a odborný lektor v oblasti kosmonautiky

Translate »