Exkurze, praxe a stáže

Exkurze s badatelskými a tvůrčími aktivitami

Exkurze na pracoviště našich partnerů a lektorů

Určeno menším skupinám zájemců (do 10 osob) o dané téma z řad středoškolských studentů. Součástí je workshop případně online příprava.

PřF UK Praha, ČVUT, ústavy AV ČR, Recetox, JHV Engineering, FEI UPa atd.

Odborné praxe a stáže

Studentům vysokých a středních škol odborného i všeobecného zaměření nabízíme ve spolupráci s partnery z oblasti vědy, výzkumu, inovací a high-tech firem 14-denní praxe a stáže pod vedením odborníků z praxe – vývojářů a vědců.

Studenti mohou v rámci stáží a praxí využívat vývojové zázemí Technecia i našich partnerů.

Součástí praxí a stáží je také systematický mentoring a pravidelné každodenní konzultace s odborníky z firem a vědci ze spolupracujících VŠ a AV ČR.

K vybranýn tématům nabízíme také dlouhodobé odborné vedení a materiální podporu pro realizaci ročníkových a maturitních prací nebo SOČ.

 

Translate »