Projektové dny a semináře pro školy

Základním a středním školám nabízíme:

Projektové dny

ve škole i mimo školu s badatelskými a tvůrčími aktivitami (na mezioborová témata jako např. robotika, vesmír,  kosmonautika, evoluce, životní prostředí, věda a umění, nové technologie atp.) jejichž součástí jsou

  • Experimenty a workshopy zaměřené na tvůrčí aktivitu žáků (oborově: ICT, Chemie, Fyzika, Biologie… nebo současné umění)
  • Exkurze do terénu a praxe – za vědci na špičková vědecká pracoviště VŠ, AV ČR nebo za konstruktéry a vývojáři do high-tech průmyslu (např. robotika) atp.

v navaznosti na projektové dny nabízíme podporu badatelské a tvůrčí projektové činnosti žáků (individuální i týmové) v širokém spektru témat současné vědy, techniky i kreativního průmyslu a s tím související podporu účasti žáků na soutěžích (SOČ, Amavet, GLOBE, soutěže Evropské kosmické agentury atd.) zajištěním odb. vedení, mentoringu i dalšího vzděláváním žáků např. formou seminářů a Víkendů s vědou

Semináře a přednášky

v širokém spektru současné přírodní vědy a techniky i humanitních a sociálních oborů (viz Pátečníci z Technecia) pro žáky, nebo jako DVPP pro učitele (rozvoj talentovaných žáků, STEAM projektová a badatelská výuka se zaměřením na experiment, vedení žákovských projektů a SOČ, rozvoj kritického myšlení atp.) v presenčním i online formátu.

Translate »