27.8.2021 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Jany Kvíderové na téma Mechanismy adaptace/aklimatizace polárních sinic a řas

Polární sinice a řasy představují excelentní příklad polyextrémofilních a polyextrémotolerantních fototrofních mikroorganismů. Vyvinuly si účinné mechanismy adaptace/aklimatizace k nízkým teplotám, vymrzání, vysychání, vysokým a proměnlivým dávkám viditelného a ultrafialového záření a nízkým koncentracím živin, které mohou být využitelné pro aplikovaný výzkum.

Jana Kvíderová (*1976) vystudovala Přírodovědeckou fakultu JU v Českých Budějovicích. V Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Třeboni a na Přírodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích se zabývá ekologií a fyziologií sinic a řas v extrémních podmínkách a astrobiologií.

Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=n2oQpsQrkOY

20.8.2021 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Leoše Kyšy na téma Svět se řítí do záhuby! Už zase?

Apokalyptické představy provází lidstvo do nepaměti. Pocit, že svět se rozpadá, že blíží konec civilizace, že se věci zhoršují je přirozený a nikdy nekončící. Kolik takových předpovědí už lidstvo zažilo? Kolik očekáváných konců, katastrof a rozvratu jsme už prošli? Očekávanými katastrofami a jejich fascinujícími příběhy vás provede Leoš Kyša.

Leoš Kyša (1979) – novinář, publicista, spisovatel sci-fi a scénárista. Novinářskou kariéru začínal v opavských regionálních novinách Opavský inzert. Od roku 2003 pracoval jako redaktor deníku Právo. Později psal i pro časopisy Týden a Instinkt, či pro Hospodářské noviny. Naposledy vedl internetový deník o marketingu, reklamě a médiích Mediahub.cz. Externě přednáší na Slezské univerzitě v Opavě. Jako scénárista je podepsán pod celovečerním dokumentem o astrofyzikovi Jiřím Grygarovi. V popularizační práci se věnuje tématu konspiračních teorií, jasnovidectví, telepatie, léčitelství a historii parapsychologických experimentů. Je iniciátorem a koordinátorem Paranormální výzvy Českého klubu skeptiků Sisyfos, která nabízí provedení vědeckého experimentu každému, kdo věří, že může prokázat své případné paranormální schopnosti. Je editorem sborníku Věda kontra iracionalita 6.

Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=qb9F5_yTNoM

13.8.2021 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Michala Pitoňáka na téma Geografie sexualit v Evropě

Když se řekne geografie, tak si asi většina vybaví zeměpis a úlohy spojené s hledáním ve slepých mapách, memorování nejvyšších vrcholů hor či informací o hospodářských profilech různých států či jejich seskupování do regionů. Geografie se ale v rámci své oborové orientace za poslední století značně rozkročila, přičemž její sociálně orientovaná větev dokázala rovněž značně vyrůst a rozvětvit se mimo popisnou antropogeografickou, socio-ekonomickou či čistě kvantitativní rovinu, směrem k teoreticky bohatému oboru. Sociální geografie se zajímá o fungování lidí a společnosti v prostoru a čase, někdy se setkáte spíše s pojmem humánní geografie, jejíž název jasněji značí přesahy do humanitních věd a přinejmenším půl století intenzivní rozvoj post-pozitivistických teoretických přístupů, kterými je možné hledat odpovědi a zkoumat společnost, jednotlivce a jejich každodenní geografie v perspektivách, které jsou citlivé k rozmanitosti lidí. Nákup nového bytu, pracovní pozice, destinace dovolené, polohu oblíbené kavárny a mnohé další „volby“ neovlivňují pouze dostupnost nebo cena, ale také naše individuální a skupinové preference, příležitosti, stejně tak jako naše emoce, a nejrůznější normy. Jak se máme kde chovat? Kde je možné vykonávat určité činnosti a kde to možné není? Co je přípustné, žádoucí nebo naopak stigmatizované ve kterých místech? Tyto a mnohé další otázky můžeme aplikovat na nejrůznější oblasti každodenního života lidí a společností a studovat je z perspektivy nejrůznějších řádovostních úrovní. Jsou-li obohaceny o otázky typu „proč?“, začneme nevyhnutelně potřebovat široký a od podstaty transdisciplinární teoretický a empirický aparát.Když se řekne sexualita, mnoho lidí si pod ní představí nejrůznější souvislosti v oblasti sexu a lidské pohlavnosti, popřípadě rozmnožování. Sexualita je ale zejména jednou ze základních forem lidské diference. Taková, kterou nelze oddělovat od složitého normativního systému, ve kterém je ve společnosti regulována. Nemůžeme a patrně ani nechceme všude chodit nazí; jak by se ale změnila naše mapa nahoty, pokud bychom neznali stud a normy? Některé formy vzájemného vyjadřování přitažlivosti považujeme za taktní a jiné nikoliv. Změny v tom, co je a co není vhodné, navíc zažíváme často v každodenních životech. Dlouhou dobu instituce ve společnosti trestaly, medikalizovaly či tabuizovaly existenci lidí, jejichž sexualita vybočovala z nejrozšířenější heterosexuální normy. Homosexualita byla po dlouhou dobu trestaná, posléze byla lékaři označena za deviantní a léčení hodnou, později byla depatologizována. V současnosti vrcholí snahy o emancipaci a zrovnoprávnění osob, které nejsou heterosexuální. S naší rostoucí vnímavostí vůči sexuální rozmanitosti dnes již hovoříme nejen o homosexuálních lidech, gayích a lesbách, ale také o bisexuálních lidech a dalších osobách, kterým vyhovují jiné identitní pojmy (jako pansexuální, demisexuální, asexuální atd.), proto hovoříme často o tzv. LGBQ+ lidech. Dnes již víme, že všechny tyto osoby mají zdravou sexuální orientaci, jejich normálnímu začlenění a fungování ve společnosti však brání celá řada společenských, institucionálních, právních a dalších bariér, které jim například v nejrůznějších prostředích znemožňují otevřeně „být sami sebou“ či zakládat rodiny.Přednáška poskytne základní vhled do tzv. geografií sexualit. Hlavním tématem bude soubor otázek souvisejících s tzv. sexuálním občanstvím a za pomocí řady map a grafů, vytvořených na základě kvalitních datových podkladů a bude prezentován obraz týkající se situace LGBQ+ lidí v kontextu Evropy z pohledu společnosti i samotných LGBQ+ lidí.

Michal Pitoňák (*1986) vystudoval biologii a geografii na Přírodovědecké fakultě UK. V Národním ústavu duševního zdraví zkoumá sociálně-geografické a sociálně-psychologické vlivy působící na kvalitu života a duševní zdraví neheterosexuálních lidí.

Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=d9hBYobQD4Q

6.8.2021 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Jana Tomana na téma Vznik pohlavního rozmnožování

Pohlavní rozmnožování bereme tak trochu za samozřejmost. Velká většina pozemských druhů a drtivá většina jednotlivců – konkrétně všechny mikrobiální organismy – jej však nikdy neprovozuje. Mají pro to dobré důvody. Sex je nákladný na energii i na čas, o limitech vyplývajících z omezené rychlosti předávání vlastních genů nemluvě. Proč se ale pohlavnost vyvinula? Kdy k tomu došlo a za jakých podmínek? A hlavně, proč zůstává dominantním způsobem rozmnožování u tak velkých a úspěšných skupin jako jsou živočichové nebo rostliny? Na tyto otázky se evoluční biologové snaží nalézt odpovědi dlouhá desetiletí. Až objevy z posledních let však dávají naději, že se tuto královnu všech evolučních záhad podaří definitivně vyřešit.

Jan Toman (*1988) je teoretickým a evolučním biologem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se především na makroevoluční jevy, ale svými zájmy se dotýká i řady hraničních oborů včetně astrobiologie. Ve všech oborech svého zájmu se věnuje také popularizaci.

Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=CUvUplLOf3E