19.7.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Jany Ciglerové na téma Bude Donald Trump prezidentem USA a co v takovém případě čeká Evropu a svět?

Nedávný pokus o atentát na Donalda Trumpa na americké politické scéně všechno změnil. Na obou stranách politického spektra se voliči i politici sjednotili za svými lídry a ti tím incidentem velmi posílili. Vydrží to ale ty čtyři zbývající měsíce do prezidentských voleb? Průzkumy dávají navrch republikánskému kandidátovi, který má velmi jiné představy o tom, jak a kam USA bude směřovat. Některé z jeho plánů, například na situaci v Ukrajině, může mít přímý dopad na život v Česku. Přijďte si poslechnout zpravodajku Deníku N v USA Janu Ciglerovou tento pátek na přednášce Pátečníci.
 
Jana Ciglerová vystudovala žurnalistiku na FSV v Praze a International Journalism na City University v Londýně. Žije v USA a do Deníku N přišla po třinácti letech v MF Dnes na pozici americké zpravodajky. V minulosti působila jako zpravodajka Lidových novin ve Velké Británii, psala pro The Observer a Evening Standard a absolvovala stáž pro zahraniční zpravodaje v Helsinkách. Zajímá se také o témata žen, založila diskusní pořad Tah dámou na ČT, vedla časopis Elle a stála na začátku vzniku přílohy Ona Dnes. Vedle novinářské práce také přednáší pro české i zahraniční studenty médií a žurnalistiky v Praze, v roce 2016 například přednášela na univerzitě Clemson v Jižní Karolíně.
 
Pokračujeme v živých přednáškách. Každý pátek krátce před pátou se setkáváme v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
 
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
 
 
 
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/
 
Omlouváme se za další změnu, kvůli aktuální situaci musí paní Ciglerová odletět do USA dříve, proto došlo k prohození její přednášky s přednáškou pana Gabzdyla.
Příští pátek, to je 26. července, vystoupí astronom Pavel Gabzdyl, který pohovoří a téma Měsíc plný otazníků. Touto přednáškou si připomeneme 55. výročí přistání prvních lidí na Měsíci. 

12.7.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Martina Luláka na téma Ohrožená Antarktida

V přednášce se společně podíváme na americký výzkum, který se věnuje Suchým údolím v Antarktidě, jedněm z nejnehostinnějších a zároveň nejchráněnějších oblastí na planetě Zemi. Představíme si, jak se na Antarktidě pracuje, žije a co se dělá pro její ochranu.
Martin Lulák je student doktorského programu fyzické geografie na Masarykově universitě v Brně. Zabývá se paleoekologií centrálních Špicberk. Od roku 2015 se zúčastnil šesti vědeckých expedic do Arktidy a dvou na Antarktidu. V současné době působí v redakci vědy ČT24 jako redaktor.
Pokračujeme v živých přednáškách. Každý pátek krátce před pátou se setkáváme v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/446635011532913
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=nPOrJFM-NHg
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/
Omlouváme se, Původně avizovaný Jiří Kacetl se musel ze zdravotních důvodů omluvit. Pokusíme se s ním domluvit náhradní termín, abyste o přednášku nepřišli.

28.6.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Adély Šimkové na téma Jak uvařit molekuly, které najdou nádor

Proč mají některé léky nežádoucí účinky? A jak docílit toho, aby lék v těle doputoval tam, kam má? Na obě otázky najdeme společně odpověď. A podíváme se, jaké krůčky věda podniká směrem k citlivější nádorové diagnostice a terapii.
Pokračujeme v živých přednáškách. Každý pátek krátce před pátou se setkáváme v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Příští pátek, to je 5. července je státní svátek, takže se přednáška nekoná! Uvidíme se znovu v pátek 12. července, kdy vstoupí historik Jiří Kacetl, který promluví na téma Polozapomenutá bitva u Znojma v roce 1809 ve výpovědi dobových pramenů.  

21.6.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Jany Nenadalové na téma Proč lidé vnímají duchy a přízraky? Poci, že člověk není sám optikou teorie prediktivního zpracování

Většina z nás někdy zažila pocit, jako bychom snad nebyli sami – slyšíme divné zvuky v okolí, cítíme, jakoby nás někdo pozoroval, lehce se nás dotkl nebo chodil kolem nás. Mohou naše mysli a těla vytvářet tyto pocity čistě na základě prostředí, v němž se ocitneme (jako je tma, ticho a samota)? Jak souvisí s naším předchozím očekáváním a dají se navozovat i cíleně, s pomocí praxí, které nám očekávané smyslové vjemy pomáhají dotvářet? V přednášce se zaměřím na představení svých dvou nedávných výzkumů tzv. pocitu přítomnosti a zobecním je s ohledem na širší teoretický a kulturní kontext.
Jana Nenadalová se věnuje výzkumu zvláštních lidských zkušeností, běžně označovaných jako náboženské, spirituální, mystické, psychedelické a další. Zajímá ji, jaké obecné evolučně vyvinuté kognitivní mechanismy umožňují vznik takových zkušeností a jak jsou provázané s procesy kulturního učení a socializace. V neposlední řadě se také ptá, jaký význam má zažívání náboženských zkušeností z hlediska evoluce. Hlavním teoretickým rámcem jejího výzkumu je tzv. teorie prediktivního vyhodnocování, tedy kognitivně-komputační teorie lidského vědomí a vnímání. Její hlavní výzkumnou metodou je experiment. Kvůli lepšímu pochopení žitého sociálního a kulturního kontextu náboženských zkušeností se ale věnuje také terénnímu výzkumu praxí současné alternativní spirituality.
Pokračujeme v živých přednáškách. Každý pátek krátce před pátou se setkáváme v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Příští týden, to je 28. června nás navštíví chemička Adéla Šimková s tématem Jak uvařit molekuly, které najdou nádor? 

7.6.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Jarmily Bednaříkové na téma Myšlení a etika starověkého člověka

Představy o jednotě kosmu, ovlivňování řádu, zlatém věku a sakrální moci, role spravedlnosti a správného jednání jako prvky, které udržují řád světa, bezpráví a křivdy jako ohrožení řádu a možný návrat světa do stavu chaosu; smysl státu a práva, povinnosti vlád. Transformace představy jednoty kosmu z mytologického do filozofického myšlení. Vztah starověkých lidí k přírodě (Matka Země, zvířata). Jaká je souvislost mezi jednáním člověka a jeho obživou? Jak zbohatnout, k čemu je bohatství, co s chudými a postiženými?
Jarmila Bednaříková (* 1952) je česká historička zabývající se dějinami pozdní antiky a raného středověku, působící na Ústavu klasických studií Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Publikovala množství knih a odborných studií, ve kterých se zabývala např. problematikou stěhování národů, historii Hunů, germánským státům a sociálním problémům pozdně Římské říše.
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Došlo ke změně místa konání. Od začátku října jsme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.

31.5.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Kateřiny Hoňkové na téma Ovlivnění genové exprese působením znečištěného ovzduší

Přednáška by měla poskytnout ucelený pohled na to, jak faktory životního prostředí, se zvláštním zaměřením na znečištění ovzduší, ovlivňují náš genom, geny a epigenetiku. Zabývá se mechanismy, kterými mohou znečišťující látky a toxiny v ovzduší vyvolat genetické poškození, změnit genovou expresi a modifikovat epigenetické znaky. Přednáška se bude zabývat nejnovějšími výsledky výzkumu a studiemi, které ilustrují přímý i nepřímý dopad znečištění ovzduší na náš genetický materiál. Budou také diskutovány širší důsledky tohoto poškození a dává je do souvislosti s různými zdravotními následky, včetně zvýšeného rizika rakoviny, respiračních onemocnění a vývojových poruch. Kromě toho se přednáška bude zabývat konceptem epigenetických změn a jejich možnými transgeneračními účinky, což vrhá světlo na dlouhodobé důsledky expozice životnímu prostředí.
Kateřina Hoňková (*1989 v Ostravě) se začala věnovat astronomii na Hvězdárně a planetáriu Johanna Palisy v Ostravě. Po několikaletých zkušenostech s pozorováním zákrytových dvojhvězd a fyzických hvězd typu Mira Ceti na tamní hvězdárně svou pozornost upřela zejména na zpracovávání fotometrických dat z robotického dalekohledu FRAM umístěného v Argentině. V současné době provází pozorováním pro veřejnost na ostravské hvězdárně, je členkou výkonného výboru Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS a jako vedoucí CCD skupiny na každoroční Astronomické expedici v Úpici se podílí na praktické výuce pozorování pro zájemce o studium proměnných hvězd. Profesně se zabývá výzkumem na pomezí oborů genetické toxikologie a molekulární biologie v Ústavu experimentální medicíny AV ČR v Praze.
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Došlo ke změně místa konání. Od začátku října jsme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
 
Příští týden, to je 7. května, přijde Jarmila Bednaříková, které promluví na téma Myšlení a etika starověkého člověka

24.5.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Kláry Bártové na téma Co víme o lidské asexualitě

Asexualita u lidí je poměrně neprobádaným fenoménem. Nejčastěji bývá definována jako chybějící sexuální přitažlivost k osobám stejného nebo opačného pohlaví, případně jako chybějící sexuální touha. Přednáška má za cíl posluchače seznámit s tím, jak se pohled na asexualitu v průběhu posledních desítek let měnil a také s tím, co vše o této sexuální orientaci nyní víme.
Klára Bártová je absolventkou Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy se zaměřením na etologii člověka, postgraduální studentkou oboru Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a vyučujícím na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Došlo ke změně místa konání. Od začátku října jsme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

17.5.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Denisy Nečasové na téma Emancipace žen v Československu 1948-1989

Přednáška se věnuje emancipaci žen v období státního socialismu v Československu a klade si zásadní otázku, zda se ji podařilo prosadit. Zaměřuje se na problematiku zaměstnanosti, veřejné angažovanosti a působení žen v domácí sféře jako matek, manželek a pečovatelek o domácnost. Přednáška propojuje sféru ideologie, dobové propagandy vytvářející obraz nové socialistické ženy a každodenní praxe.
Denisa Nečasová (*1974) působí jako odborná asistentka na Historickém ústavu Filozofické fakulty MU. Specializuje se na soudobé dějiny, problematiku gender history a ženského hnutí v moderních dějinách. Obhájila disertační práci s názvem „Buduj vlast – posílíš mír! Ženské hnutí v českých zemích 1945–1955.
Pokračujeme v živých přednáškách. Každý pátek se krátce před pátou setkáváme v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1125283172128821/
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=zzcHc9LI6js
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

10.5.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Hany Dufkové na téma Kdo neumí pravopis, ten je… aneb pravopis jako stigma

Grafická podoba jazyka je z podstaty až druhotná, v jazycích s bohatou literární historií se k ní ovšem upíná nemalá pozornost. A v případě pravopisu je výraz „nemalá“ eufemistický: pravopis je červenou nití táhnoucí se celou tradiční školní výukou češtiny, je akcentován od samého počátku, kdy se učíme psát, je pevnou součástí školního testování a znalost předpokládaných, respektive domnělých pravopisných pravidel se stává i jakousi osobní kvalitou člověka ve společnosti. V přednášce probereme jednotlivé podoby a roviny pravopisného systému a společenské aspekty, které se k němu vážou: jazykový management, fenomén grammar nazi, argumentace a samozřejmě i budování a udržování vlastní hodnoty.
Hana Dufková (*1986) vystudovala český jazyk a literaturu a estetiku na FF UK. Pracuje v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK, devět let pracovala v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, jako externí revizorka spolupracuje s Cermatem. Zabývá se didaktikou jazyka a popularizací vědy, zajímá ji jazyková změna a český znakový jazyk. Aktuálně je na rodičovské dovolené a paběrky sil věnuje tvorbě výukových materiálů, učebnice a popularizačnímu twitterovému účtu @lingvojazyce. Přestala věřit v to, že se jazyk dá a má dát usměrnit. Jednou by ráda vařila pivo a pečovala o seniory.
Pokračujeme v živých přednáškách. Každý pátek se krátce před pátou setkáváme v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.

26.4.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Hany Čížkové na téma Země jako tepelný stroj – modely proudění v zemském plášti a jádře

Země od počátku své existence chladne – zbavuje se tepla, které získala při akreci i tepla, které v jejím plášti stále vzniká díky rozpadu radioaktivních prvků. Energie uvolňovaná při chladnutí pohání tečení v kapalném vnějším jádře a také velmi pomalé proudění vysokoviskozního zemského pláště. Tečení v plášti je zodpovědné za deskové pohyby a tedy přeneseně i za s nimi související zemětřesnou a vulkanickou činnost. Tečení v jádře je klíčové pro buzení zemského magnetického pole. V přednášce stručně osvětlíme, jak konvektivní chladnutí Země zkoumáme pomocí počítačových modelů.
Pokračujeme v živých přednáškách. Každý pátek se krátce před pátou setkáváme v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/451455847258171/
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=_rRHWXGDqB4
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/