21.12. 2020 od 16:00 uvádíme předvánoční Science Starter

Z důvodu COVID19 proběhne plánovaná Burza projektových záměrů v online prostředí a novém termínu! Pro aktuální info sledujte naše stránky.

Vážení příznivci vědy a techniky,

velmi nás to mrzí, avšak s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci, která řadě odborných lektorů a mentorů znemožňuje se osobně zúčastnit, nemůžeme dnešní Burzu projektových záměrů – tak jak byla původně plánována v prezenční podobě od 16:00 do 19:00 v prostorách Technecia – realizovat.

Burzu pro Vás nyní připravujeme v online podobě. V nejbližší době Vás budeme informovat o náhradním termínu jejího konání.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky vánoční.

Tým Technecium

22.12. 2020 uvádíme od 14:30 přednášku Mgr. Jana Procházky Ph.D. na téma: Fenogenomika a její klíčový význam pro biomedicínu 21.století

V rámci programu Technecium Online Vás zveme v úterý 22. prosince od 14:30 hodin
na přednášku Mgr. Jana Procházky Ph.D.na téma: Fenogenomika a její klíčový význam pro biomedicínu 21.století

 

Mgr. Jan Procházka Ph.D. působí na Českém Centrum pro Fenogenomiku při ústavu Molekulární genetiky AV ČR (CCP), kde se zabývá fenotypování a zobrazovacími metodami. CCP poskytuje expertízu a servis biologické a lékařské vědecké komunitě, která se zabývá výzkumem funkce genů. Pochopení funkce genů je naprosto klíčové pro dosažení jednoho z esenciálních cílů biomedicíny 21. století – efektivní prevenční a personalizované léčby.  CCP poskytuje široké portfolio služeb genetického inženýrství, které zahrnuje tvorbu myších modelů nemocí, jejich kryo-archivaci a distribuci, pokročilé fenotypizační i zobrazovací metody, stejně jako chovy zvířecích modelů v podmínkách bez specifických patogenů. CCP je členem panevropské výzkumné infrastruktury INFRAFRONTIER. Dobře provedenou popularizační ochutnávku některých témat z portfolia CCP naleznete zde.

Odkaz na stream k přednášce:

https://meet.jit.si/Fenogenomika_jeji_vyznam_pro_biomedicinu

Jakmile to epidemiologická situace dovolí navážeme na přednášku Mgr. Jana Procházky Ph.D. workshopem, exkurzí. V budoucnu plánujeme též zapojením studentů do biomedicínského výzkumu formou stáží nebo  SOČ.

 

18.12. 2020 uvádíme od 14:30 seminář Přemysla Štycha a Josefa Lastovičky na téma: Dálkový průzkum Země v monitorování životního prostředí, aneb jak můžete se satelitními snímky pracovat i Vy

V rámci programu Technecium Online Vás srdečně zveme  v pátek 18.12. 2020 od 14:30

na seminář Přemysla Štycha a Josefa Lastovičky na téma: Dálkový průzkum Země v monitorování životního prostředí, aneb jak můžete se satelitními snímky pracovat i Vy

Doc. RNDr. Přemysl Štych PhD. a Mgr. Josef Lastovička PhD. z katedry geinformatiky na Přírodovědecké fakultě University Karlovi se v úvodu semináře zaměří na představení mezioborové problematiky dálkového průzkumu Země a jeho využití v širokém spektru odvětví na který navážeme praktickým cvičením v rámci kterého si ukážeme jak můžete pracovat se satelitními snímky v prostředí www.Sentinel-Hub.com a jak můžete tato satelitní data využít / interpretovat v rámci vašeho badatelského výzkumu a jaké možnosti otevírá spojení satelitního snímkování s drony nebo pozemním měřením ve vysokém rozlišení.

Na závěr Vás pozveme k účasti na společných badatelských projektech, které satelitní snímkování využívají jako je Climatic Detectives, AstroPi EarthObservers 2021, Svět Invazí, BioXXX, A´tuin – ochrana želv a další.

Odkaz na stream:

https://meet.jit.si/Dalkovy_pruzkum_Zeme_monitorovani_zivotniho_prostredi

 

16.12. 2020 uvádíme od 18:00 přednášku Jana Zigmunda na téma: Návrh rakety pro stratosférické lety, raketového motoru na TPH a jeho testování 

V rámci programu Technecium Online Vás zveme ve středu 16. prosince od 18:00 hodin
na přednášku Jana Zigmunda na téma: Návrh rakety pro stratosférické lety, raketového motoru na TPH a jeho testování 
Ing.Jan Zigmund CSc. je předním českým odborníkem na interní a externí balistiku raket a střejných zbraní, který má více než 40 let praxe ve výzkumu a vývoji těchto systémů v rámci Výzkumného ústavu průmyslové chemie (VUPCH – Explosia a.s.) v Pardubicích. V rámci své přednášky nám na příkladu konkrétního výzkumného projektu, jehož cílem byla konstrukce sondážní rakety na tuhé pohonné hmoty (TPH) s dostupem 100+ km pro experimenty v mikrogravitaci, ukáže celý proces konstrukce rakety od základních principů po její vypuštění.
Na tuto přednášku naváže 28.-29.12. praktický workshop v rámci kterého navrhneme, zkonstruujeme raketový motor i vlastní raketu (vč. návratového systému) , kterou sestavíme a následně společně vypustíme. Kdo by se chtěl této problematice konstrukce motorů a raket věnovat dlouhodobě, může se s námi zapojit do soutěže Rocket Challege nebo do některého z běžících či připravovaných projektů.
Odkaz na stream:
https://meet.jit.si/Explosia_aneb_jak_konstruovat_rakety

15.12. 2020 uvádíme od 16:30 přednášku Hany Svobodové na téma: Češi chrání želvy v Indonésii a jak k tomu můžete přispět i Vy

V rámci programu Technecium Online Vás zveme v úterý 15. prosince od 16:30 hodin
na přednášku Hany Svobodové na téma: Češi chrání želvy v Indonésii a jak k tomu můžete přispět i Vy

 

Mgr. Hana Svobodová z Přírodovědecké fakulty University Karlovi v Praze bude hovořit o problematice ochrany mořských želv a své zkušenosti se založením záchranné stanice na ostrově Derawan u pobřeží Bornea (podrobnosti viz níže), který je nejvýznamnější lokalitou v celé Jihovýchodní Asii z hlediska rozmnožování řady kriticky druhů mořských želv. Na své zkušenosti ukáže jak na mnohovrstevnatou povahu ochrany ohrožených druhů v rozvojových zemích, tak také na skutečnost, že bez ohledu na geografickou vzdálenost můžeme efektivně pomoci i mi v České republice a že díky novým (např. kosmickým a DIY ICT) technologiím to nikdy nebylo snažší. V závěru přednášky Vás Hana pozve k účasti na společném projektu A´tuin, který vznikl mezi Techneciem (UTESLA z.s.)  a Chráníme mořské želvy z.s.

Odkaz na stream:

https://meet.jit.si/Cesi_chrani_zelvy_muzete_i_vy

Další informace o projektu záchranné stanice na ostrově Derawan, zde:

Chráníme mořské želvy z.s. / Save Turtle
Phone: +420 775 162 654
E-mail: [email protected]
Web: www.morskezelvy.czwww.saveturtle.net
Facebook: http://www.facebook.com/pages/morskezelvycz/607230715971714

15.12. 2020 uvádíme od 14:30 přednášku Jana Sýkory a Petera Kapusty na téma: Fluorescence v molekulární biologii a biofyzice – pokročilé techniky mikroskopie pro 21. století

V rámci programu Technecium Online Vás zveme v úterý 15. prosince od 14:30 hodin
na přednášku Jana Sýkory a Petera Kapusty na téma: Fluorescence v molekulární biologii a biofyzice – pokročilé techniky mikroskopie pro 21. století
Fluorescence a na ní založené mikroskopické metody spolus pokrokem v ICT otevřeli v posledních dvou dekádách nové netušené možnosti v oblasti výzkumu buňek a jsou jedním z klíčových technologických hybatelů probíhající revoluce v oblasti biomedicínského výzkumu. Jan Sýkora a Peter Kapusta z Ústavu Fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd v Praze Vás v rámci své přednášky seznámí ze základními principy tak „state of the art“ aplikacemi těchto pokročilých mikroskopických technik v praxi a možností představí Vám témata výzkumu do kterého se můžete jednou zapojit i Vy sami.
V navazující diskuzi se také zmíníme i o dříve nepředstavitelných možnostech , které sebou sebou přináší aktuální rozvoj spotřební mikroelektroniky v rovině DoItYourself a Citizens Science.
Odkaz na stream:

 

21.12. 2020 proběhne Předvánoční burza projektových záměrů, které jsem pro vás připravili spolu s odborníky high-tech firem, vysokých škol a Akademie věd

V pondělí 21.12. od 16:00 do 19:00 srdečně zveme všechny mladé tvůrce, badatele a badatelky a jejich pedagogy ze ZŠ a SŠ na Předvánoční burzu projektových záměrů na ročníkové projekty, AMAVET, SOČ, stáže či expedice, které jsme pro Vás připravili s našimi našimi odbornými spolupracovníky z high-tech firem, vysokých škol a Akademie věd.Můžete se těšit nas témata z:

 • ICT, robotiky a jejich aplikací v Průmyslu 4.0 a dalších oborech
 • Nanověd a souvisejících fyzikálně chemických metod
 • Výzkumu vesmíru a kosmických technologií
 • Monitorování a péče o životní prostředí (vč.ochrany ohrožených druhů, geoinformatiky atp.)
 • Molekulární biologie a genetiky či parazitologie
 • Medicíny, psychologie a evoluční biologie
 • Historie nebo kreativního průmyslu

Spolu s tím Vám představíme seminář ScienceStarter, v rámci kterého se můžete pod vedením mladých vědců hlouběji seznámit s atraktivními tématy současné vědy a techniky v širokém spektru oborů a spolu s tím se naučit základním postupům a metodám vědecké práce, rešeršní a publikační činnosti činnosti, plánováním a realizací projektů a experimentů atp., které uplatníte v rámci vašich projektů.

Setkání bude probíhat presenční formou v Techneciu (Nádražní 641, Pardubice).

Registrovat se můžete zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_kFmNYbPoMACghUUokTeetiqOHIIdB6PwR7qCHQ1E50wJ9Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

28. – 29.12.2020 Vás zveme na tematické soustředění: Rakety nad Pardubicemi, aneb 100 let Explosia – stavíme a vypouštíme rakety

Srdečně zveme všechny mladé tvůrce, badatele a badatelky na tematické soustředění Rakety nad Pardubicemi, aneb 100 let Explosia – stavíme a vypouštíme rakety , které proběhne v Techneciu (Nádražní 641, Pardubice) v pondělí 28.12. od 10:00 do 16:00 a v úterý 29.12. od 10:00 do 16:00, na kterém se seznámíte a vyzkoušíte si:

 • návrh a stavbu modelářských raketových motorů
 • návrh a konstrukci raket – nosičů pro různá použití
 • návrh a realizací řídící elektroniky
 • návrh a realizaci návratového systému (padáků, křídel atp.)
 • zásady bezpečné manipulace a vypouštění raket
 • případně se můžete připojit k některému z našich projektových týmů, které pracují nebo chystají projekty CanSat – UTSat 2021, Rocket Challenge, Rockoon AKAT_R1 či Raketoplán Tc_0.1

Registrovat se můžete zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_kFmNYbPoMACghUUokTeetiqOHIIdB6PwR7qCHQ1E50wJ9Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

19.-20.12.2020 Vás zveme na Víkend s robotikou

Srdečně zveme všechny mladé tvůrce, badatele a badatelky na Víkend s robotikou, který proběhne v Techneciu (Nádražní 641, Pardubice) v sobotu 19.12. od 9:00 do 19:00 a v neděli 20.12. od 9:00 do 15:00, na kterém si můžete vyzkoušet a zrealizovat:

 • různé projekty z využitím Lego Mindstorms EV3 – které kráčí, jezdí, létají, kreslí, střílejí, soutěží v sumo atp.
 • programovatelné roboty mBOT, kteří sledují čáru, hrají robotický fotbal atp.
 • či jejich Arduino protějšky vlastní konstrukce
 • vyzkoušet si programování létajícího drona (Tello)
 • realizovat svůj vlastní projekt na vybrané téma
 • nebo se připojit k některému z našich projektových týmů, které pracují s robotikou jako je Cyber Truck, Lego Mars Rover, Robotická ponorka atp.

Registrovat se můžete zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_kFmNYbPoMACghUUokTeetiqOHIIdB6PwR7qCHQ1E50wJ9Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628