1.3.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Kláry Bártové na téma Co víme o lidské asexualitě

Asexualita u lidí je poměrně neprobádaným fenoménem. Nejčastěji bývá definována jako chybějící sexuální přitažlivost k osobám stejného nebo opačného pohlaví, případně jako chybějící sexuální touha. Přednáška má za cíl posluchače seznámit s tím, jak se pohled na asexualitu v průběhu posledních desítek let měnil a také s tím, co vše o této sexuální orientaci nyní víme.
Klára Bártová je absolventkou Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy se zaměřením na etologii člověka, postgraduální studentkou oboru Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a vyučujícím na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Došlo ke změně místa konání. Od začátku října jsme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

17.5.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Denisy Nečasové na téma Emancipace žen v Československu 1948-1989

Přednáška se věnuje emancipaci žen v období státního socialismu v Československu a klade si zásadní otázku, zda se ji podařilo prosadit. Zaměřuje se na problematiku zaměstnanosti, veřejné angažovanosti a působení žen v domácí sféře jako matek, manželek a pečovatelek o domácnost. Přednáška propojuje sféru ideologie, dobové propagandy vytvářející obraz nové socialistické ženy a každodenní praxe.
Denisa Nečasová (*1974) působí jako odborná asistentka na Historickém ústavu Filozofické fakulty MU. Specializuje se na soudobé dějiny, problematiku gender history a ženského hnutí v moderních dějinách. Obhájila disertační práci s názvem „Buduj vlast – posílíš mír! Ženské hnutí v českých zemích 1945–1955.
Pokračujeme v živých přednáškách. Každý pátek se krátce před pátou setkáváme v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1125283172128821/
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=zzcHc9LI6js
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

10.5.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Hany Dufkové na téma Kdo neumí pravopis, ten je… aneb pravopis jako stigma

Grafická podoba jazyka je z podstaty až druhotná, v jazycích s bohatou literární historií se k ní ovšem upíná nemalá pozornost. A v případě pravopisu je výraz „nemalá“ eufemistický: pravopis je červenou nití táhnoucí se celou tradiční školní výukou češtiny, je akcentován od samého počátku, kdy se učíme psát, je pevnou součástí školního testování a znalost předpokládaných, respektive domnělých pravopisných pravidel se stává i jakousi osobní kvalitou člověka ve společnosti. V přednášce probereme jednotlivé podoby a roviny pravopisného systému a společenské aspekty, které se k němu vážou: jazykový management, fenomén grammar nazi, argumentace a samozřejmě i budování a udržování vlastní hodnoty.
Hana Dufková (*1986) vystudovala český jazyk a literaturu a estetiku na FF UK. Pracuje v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK, devět let pracovala v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, jako externí revizorka spolupracuje s Cermatem. Zabývá se didaktikou jazyka a popularizací vědy, zajímá ji jazyková změna a český znakový jazyk. Aktuálně je na rodičovské dovolené a paběrky sil věnuje tvorbě výukových materiálů, učebnice a popularizačnímu twitterovému účtu @lingvojazyce. Přestala věřit v to, že se jazyk dá a má dát usměrnit. Jednou by ráda vařila pivo a pečovala o seniory.
Pokračujeme v živých přednáškách. Každý pátek se krátce před pátou setkáváme v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.

26.4.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Hany Čížkové na téma Země jako tepelný stroj – modely proudění v zemském plášti a jádře

Země od počátku své existence chladne – zbavuje se tepla, které získala při akreci i tepla, které v jejím plášti stále vzniká díky rozpadu radioaktivních prvků. Energie uvolňovaná při chladnutí pohání tečení v kapalném vnějším jádře a také velmi pomalé proudění vysokoviskozního zemského pláště. Tečení v plášti je zodpovědné za deskové pohyby a tedy přeneseně i za s nimi související zemětřesnou a vulkanickou činnost. Tečení v jádře je klíčové pro buzení zemského magnetického pole. V přednášce stručně osvětlíme, jak konvektivní chladnutí Země zkoumáme pomocí počítačových modelů.
Pokračujeme v živých přednáškách. Každý pátek se krátce před pátou setkáváme v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/451455847258171/
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=_rRHWXGDqB4
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

19.4.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Ireny Kalhousové na téma Válka v Gaze –⁠⁠⁠⁠⁠ konec nadějí na mír a nebo šance pro nový začátek soužití mezi Izraelci a Palestinci?

7. říjen, kdy na Izrael zaútočilo teroristické hnutí Hamás, a následná vojenská odveta Izraele v Gaze vrátily izraelsko-palestinský konflikt do centra pozornosti mezinárodního společenství. Míra násilí a bezprecedentní ztráty na životech civilistů budou mít dlouhotrvající dopad na palestinskou i izraelskou společnost. Povede tato eskalace k obnovení mírového procesu? Jakou roli hrají USA a arabské země ve snaze dosáhnout příměří mezi oběma stranami? A jakou roli hraje v Irán?
Irena Kalhousová je členkou Programové rady Nadace Forum 2000. Je ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově, kde také přednáší na Fakultě sociálních věd. Dříve působila jako výzkumnice v Institute for National Security Studies v Tel Avivu a jako hlavní analytička v pražském Institutu bezpečnostních studií. Specializuje se na Izrael, arabsko-izraelský konflikt a bezpečnost na Blízkém východě. V současnosti se zájem jejího výzkumu přenesl více do střední Evropy. Ve své doktorandské práci se věnovala vztahům Polska, České republiky, a Maďarska k Izraeli. Vystudovala doktorát na London School of Economics & Political Science, magistra na univerzitě v Cambridge a bakalářský titul má z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě.
Pokračujeme v živých přednáškách. Každý pátek se krátce před pátou setkáváme v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/7328898360530441
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=loZgVhFAXo4
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

12.4.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Miloslava Špeciána na téma Gagarin prokletý vítěz a přednášku Ondřeje Šamárka na téma Nejodvážnější let v dějinách aneb poprvé na křídlech do vesmíru

Jménem Popularizační sekce Sisyfa – Pátečníci bych Vás rád pozval na pátek 12. dubna v 17 hodin na dvojici přednášek, které proběhnou v rámci mezinárodní akce Noc Jurije Gagarina.
Od 17 hodin vystoupí Miloslav Špecián s přednáškou Gagarin – prokletý vítěz.
Od 19 hodin promluví Ondřej Šamárek s tématem Nejodvážnější let v dějinách aneb poprvé na křídlech do vesmíru
Gagarin je snad tím nejprvnějším ze všech prvních ve dvacátém století. Jeho let je předělem, který zůstane navždy zapsaný v historii. Úspěch všech konstruktérů a techniků se soustředil do jednoho člověka, který tuto slávu musel nést. Pokusíme se společně znovu prožít Gagarinovu kosmickou cestu, a poté se zamyslíme nad tím, jaké to muselo být vyrovnávat se s rolí nejslavnějšího člověka na světě.
Odkaz na Facebook: https://www.facebook.com/events/337541252631562
Odkaz na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uG_eihqlKbo
12. duben je na tradičně označován jako Den kosmonautiky na počest letu Jurije Gagarina na oběžnou dráhu a do učebnic dějepisu. Na den přesně o dvacet let po Gagarinovi se odehrála další přelomová kosmonautická událost: lidé poprvé zamířili na oběžnou dráhu v mnohonásobně použitelné kosmické lodi – v raketoplánu. Mise STS-1 se svou riskantností může směle srovnávat s Gagarinovým počinem. Zahájila třicet let trvající éru, během níž raketoplány odvedly obrovský kus práce. Nejen o tomto letu, ale také o tom, proč byl bezprecedentní, proč původně vůbec neměl odstartovat 12. dubna a proč jen tak tak neskončil katastrofou, bude pojednávat přednáška Ondřeje Šamárka „Nejodvážnější let v dějinách aneb poprvé na křídlech do vesmíru“.
Ondřej Šamárek se narodil se a dosud žije v Opavě, kde pracuje jako pedagog. Od dětství je fascinován kosmonautikou, zabývá se zejména historií pilotovaných letů. V roce 2012 začal publikovat na webu Kosmonautix.cz. Jeho články se objevily také na portále OSEL.cz. Mezi jeho další koníčky patří hudba, letectví a historie.
Odkaz na Facebook: https://www.facebook.com/events/1865882053864358/
Odkaz na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=w5GlIa5w0qQ
Pokračujeme v živých přednáškách. Každý pátek se krátce před pátou setkáváme v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

5.4.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Lucie Tungul na téma Turecko a jeho (nejen) evropská identita

V roce 2023 slavila Turecká republika sté výročí, přitom však působí dojmem, že stále hledá a nenachází svou identitu. Diskuse o tom, jestli Turecko patří do Evropy a jestli má (a může) vstoupit do Evropské unie odráží nejen současný politický a ekonomický stav země, ale promítají se do ní historické narativy, domácí politické potyčky a zahraničněpolitické zájmy. Česká média podávají většinou jen velmi omezený pohled na vnitropolitický vývoj v zemi a na turecké vztahy s Evropou, Ruskem, či Spojenými státy. Proč by nás Turecko mělo zajímat, proč bude i nadále klíčovým aktérem evropské bezpečnosti a jaká je role turecké diaspory?
Lucie Tungul vystudovala mezinárodní vztahy na Miami University v Ohiu a politologii a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Deset let působila na Fatih University v Istanbulu. V současné době pracuje jako odborná asistentka na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, je vedoucí́ výzkumu v institutu TOPAZ. Je členkou předsednictva České společnosti pro politické vědy a výkonnou editorkou časopisu Politologická revue.
Pokračujeme v živých přednáškách. Každý pátek se krátce před pátou setkáváme v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

22.3.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Petra Jana Juračky na téma Petrovy divočiny 2024

Petr Jan Juračka je lektor a fotograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde se mj. věnuje profesionální fotografii mikrosvěta a popularizaci přírodních věd. Na svém kontě má již několik krátkých přírodovědných filmů, z nichž hned ten první zvítězil v soutěži NF Neuron o nejlepší popularizační video, což Petra dovedlo k tomu, že měl vlastní popularizační pořad v televizi, a to na TV Nova v rámci Magazínu Víkend. Jenomže to by nebyl Petr, aby jeho “Petrova divočina” nebyla něčím unikátní. Petr si totiž píše scénáře pro své filmy sám, stejné tak jako v nich sám účinkuje. Beseda o zákulisí téhle show bude plná přírodovědného know how, technických, ale i dramaturgických tipů a na jejím závěru shlédneme film Who’s Who in Mycology, na němž Petr pracoval více jak rok a jehož vedlejším produktem byl rovněž jeden díl Petrovy divočiny. Tento krátký, a poněkud nezvyklý hraný film získal prestižního studentského Oscara v Las Vegas.
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Došlo ke změně místa konání. Od začátku října jsme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

15.3.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Roberta Švarce na téma Krásy teorie relativity

Einsteinův geometrický popis gravitace – obecná teorie relativity – představuje nejen extrémně úspěšný fyzikální model prověřený celou řadou sofistikovaných testů a astronomických pozorování, ale také pozoruhodné intelektuální dílo, ke kterému bezpochyby přívlastky jako „krása“ či „elegance“ náleží. V přednášce se pokusíme nastínit, na jakých základech je obecná relativita vybudována, v čem spočívá kouzlo zmíněného geometrického popisu gravitace, a co nám takový popis říká o světě okolo nás. Shrneme zásadní předpovědi této teorie, kde mezi nejpozoruhodnější patří existence černých děr, šíření gravitační interakce v podobě vlnek v samotné geometrii prostoru a času, či zrod vesmíru v okamžiku velkého třesku. I když se tyto předpovědi přirozeně a velice rychle zařadily mezi rekvizity vědecko-fantastické literatury, představíme klíčové experimenty, které je vracejí zpět do reálného světa a potvrzují tak užitečnost a správnost Einsteinovy teorie.
 
Robert Švarc (1983) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze, kde nyní působí jako docent na Ústavu teoretické fyziky. Hlavní oblast jeho profesního zájmu spočívá ve studiu teorií gravitace a jejich přesných řešení – prostoročasů. Zde přirozené přední místo zaujímá Einsteinova teorie obecné relativity a dále následují teorie zahrnující dodatečné geometrické korekce. Mezi zkoumanými prostoročasy pak vystupují černé díry či různé limitní modelové případy gravitačních vln.
 
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Došlo ke změně místa konání. Od začátku října jsme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
 
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
 
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2146635832352950/
 
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=2AIHv1opjV8
 
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/
 

8.3.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Ludmily Hamplové a Claire Klingenberg na téma Jak ezoterika a pseudověda ničí ženám životy?

Proč míří ezoprůmysl na ženy a proč se tato zaměření zdá úspěšné?Kde u žen selhaly přístupy konvenční medicíny a proč větší důraz na medicínu založenou na důkazech a vědě ztíží práci propagátorům alternativní medicíny?Jak škodlivé jsou esencialistické představy o ženách a mužích?A jak to vypadá uvnitř falešné kliniky těhotenského poradenství vedené americkými evangelikály?Ludmila a Claire vás provedou mýty o ženách, ženství a ženskosti v mainstreamu, konvenční medicíně a na alternativní a náboženské scéně.
Ludmila Hamplová (* 1985) je redaktorkou portálu Zdravotnickydenik.cz. Dlouhodobě věnuje zdravotním tématům a také dezinformacím na poli medicíny i jejich vyvracení. Za svou práci získala Novinářskou cenu Psychiatrické společnosti ČLS JEP a také ocenění Koalice pro podporu očkování.
Claire Klingenberg je prezidentkou Evropské rady skeptických organizací – ECSO. V České republice vede projekt kritického myšlení, Nenechte se nachytat! Ve skeptickém hnutí se pohybuje od roku 2013 – původně jako spolu-organizátor Paranormální výzvy. Byla konzultantem pro různé projekty, kde se věda potkává s nadpřirozenem (v ČR to byl například Projekt Náhoda). Claire přednáší na vědecko-skeptických konferencích po celé Evropě – v Anglii (QEDcon), ve Skotsku (Skeptics on the Fringe), v Finsku (Rationalist International), ve Francii (L’Université d’automne), v Belgii (ESC) a na mezinárodních platformách (Aspen Global Congress on Scientific Thinking & Action). V prosinci 2022 byla hlavní přednášející Australian Skeptics National Convention v Canbeře. Je protagonistkou dokumentárního cyklu československé produkce ČT a RTS Investigátori. Přispívá do mezinárodních skeptických časopisů. V rámci mezinárodní iniciativy March for Science (Pochod za vědu), Claire organizovala všechny tři ročníky této akce v České republice. Mohli jste jí vidět v pořadech Máte slovo a Očima Josefa Klímy, či si s ní přečíst rozhovor v časopisu Téma a Deníku N. Potkáte jí pravidelně na Veletrhu vědy a českém Skeptikonu ČKS Sisyfos.
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Došlo ke změně místa konání. Od začátku října jsme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/