Technecium Online

Zajímá vás věda a technika a nemůžete účastnit presenčních aktivit Technecia? Chcete sdílet váš zájem s podobně zaměřenými vrstevníky, studenty vysokých škol či inspirativními vědci a inženýry? Chystáte se na přírodovědnou nebo technickou vysokou školu a chcete se dozvědět jak se dělá současná věda?

Zapojte se do programu Technecium Online

základem programu Technecium ONLINE 2022 je celoroční cyklus online přednášek

PÁTEČNÍCI Z TECHNECIA – představující aktuální badatelská témata předních českých vědců, inženýrů a lékařů v širokém spektru oborů a to jak přírodovědných, tak i humanitních. Life streamované přednášky probíhají ve spoluporáci s popularizacční sekcí Sysifos (Pátečníci)

Každý týden v úterý a pátek od 17:00.

Jednotlivé přednášky můžete sledovat na: https://www.youtube.com/watch?v=cYBwYQROQsg

Jednotlivé záznamy najdete také na You-Tube kanálu UTESLA Zde najdete záznamy také z tematických online seminářů či presenčních přednášek a seminářů, které pořádáme v rámci Klubu Technecium a Víkendů s vědou (více zde).

Od března 2022 budou podobně jako v minulém roce startovat online tematické semináře zaměřené na přípravu středoškolské odborné činnosti a projektových záměrů na jarní praxe a letní kempy a odb. stáže.

Na přednášky v průběhu roku navážeme  také presenčními aktivitami jako jsou exkurze na odborných pracovištích VŠ a AV ČR, projektové dny, workshopy a hackathony.

 

 

Programy Technecium ONLINE běží s podporou generálního partnera JHV Engineering, Sysifos a MŠMT.

————————————————————————————————-

 

 

Zapojte se do programy Technecium Online 2021. (leták ke stažení)

Programy jsou určeny mladým tvůrcům a badatelům od 9 do 20 let (a v případě zájmu také jejich rodičům nebo pedagogům).

Účast na online aktivitách je pro registrované, s ohledem na COVID-19, zdarma nebo za minimální účastnický poplatek.

Na programy se lze hlásit průběžně během celého roku. Po vyplnění REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE se s Vámi spojí náši lektoři na úvodní konzultaci a nastavení vašich individuálních vzdělávacích cílů. Lektorské přednášky a ukázky jsou k dispozici také ze záznamu.  

Jakmile to epidemiologická situace dovolí navážeme na ně také presenčními aktivitami jako jsou exkurze, projektové dny, wshopy, hackathony, stáže na odborných pracovištích FEI UPA, ČVUT, JČU, JHV Engineering, UFCH JH AV ČR, RECETOX, PřF UK, FGU AV ČR, IBOT AV ČR, JČU atp.

Programy nového ročník Technecium ONLINE 2021, začínají již v pondělí 22.2. 2021!

Techencium ONLINE 2021 zahrnuje pravidelné online přednášky:

HORKÉ NOVINKY Z VĚDY pravidelný video podcastový 14-ti denník o tom co aktuálně hýbe světem přírodní vědy očima Mgr. Stanislava Mihulky PhD., který se vedle své badatelské a pedagogické činnosti na JČU, věnuje též popularizaci vědy a je šéfredaktorem internetového periodika OSEL.cz – (Objective Source E-Learning).

PÁTEČNÍCI Z TECHNECIAceloroční cyklus online přednášek představující aktuální badatelská témata předních českých vědců, inženýrů a lékařů v širokém spektru oborů a to jak přírodovědných, tak i humanitních. Life streamované přednášky probíhají ve spoluporáci s popularizacční sekcí Sysifos (Pátečníci) každý týden v úterý a pátek od 17:00. Jednotlivé přednášky můžete sledovat na: https://www.youtube.com/watch?v=cYBwYQROQsg Jednotlivé záznamy najdete na You-Tube kanálu UTESLA

Online semináře:

Vyzkoušejte, si jak se dělá současná věda a se skutečnými vědci na konkrétních příkladech z praxe. Celoroční seminář volně navazující na cyklus pravidelných přednášek.

 • Science Starter / Journal Club – Společně si vybereme, připravíme a zrealizujeme jednoduché badatelské záměry či popularizační články atp. z různých oborů dle vaše vlastního zájmu. Nejlepší práce mají možnost získat jak originální ceny s přírodovědnou a technickou tematikou tak i příležitost realizovat svoje nápady s podporou Technecia a jeho odborných partnerů z oblasti vědy a výzkumu. Termín konání: pondělí 1730 -1830 (sudý týden), II -VI a XI-XII/2021

Ponořte se do nových oborů a s nimi do jedinečných vědeckých experimentů. Pololetní oborové semináře

 • ASTROBIOLOGIE / Stratobox – vesmír a biologie za hranicemi kosmu, seminář který vás připraví na experimenty ve stratosféře. Termín: pondělí 1730-1830 (lichý týden), III-VI a X-XII/2021
 • BioXXX /  ArcticBiology – život v extrémních podmínkách, život za polárním kruhem, zapojte se do projektu studujícího extremofilní organismy v jejich prostředí (v Arktidě, Stratosféře atp.) Termín konání: čtvrtek 1730 – 1830 (lichý týden), III-VI a X-XII/2021
 • SVĚT INVAZÍ – invaze očima biologů, pomozte biologům s mapováním invazních rostlin. Termín konání: čtvrtek 1730 – 1830 (sudý týden), IV-XI/2021
 • UTESLA Space Program – inspirativní  „kosmické“ projekty (různé soutěžní projektové aktivity ESA, NASA atp.). Termín konání: středa 1730-1830 (sudý týden), II-VI a XI-XII/2021

TÉMA 21 – Krátké semináře s vědci a inženýry z výzkumných pracovišť a firem na aktuální témata na která můžete navazovat v rámci stáží, letní školy či badatelských projektů. Semináře se konají formou přednášek a navazujících konzultací 1-3x měsíčně II-VI a X-XII/2021, vždy ve středu od 16:00 do 17:15.

 • Zdravotní a ekologické aspekty chemických látek a znečištění aerosoly kolem nás – (Recetox MU, UCHP AVČR) – zahrnující témata jako jsou mikroplasty, polétavý prach PM2,5, COVID19 atp. První přednáška RNDr. Kateřiny Novákové PhD., která představí špičkové mezinárodní pracoviště RECETOX v Brně začíná již ve středu 24.2. od 16:00.
 • Ochrana mořských želv – jak můžeme pomoci zachránit kriticky ohrožené mořské želvy na Borneu! Ochrana přírody v globálním světě s využitím nových technologií ve spolupráci s bilogy a ochranáři z PřF UK v Praze.

Dále pro vás v rámci cyklu TÉMA 21 připravujeme:

 • Vědcem na zkoušku: Fyzikální chemie a nanovědy s vědci z UFCH AV ČR – Nanotechnologie, UV VIS NIR spektroskopie, fluorescenční mikroskopie atd. (2Q/2021)
 • Vývojářem na zkoušku: Robotika, mikroelektronika a umělá inteligence v Průmyslu 4.0 s vývojáři a výzkumníky z JHV Engineering a FEI UPa (2-4Q/2021)
 • SPACE Exploration – kosmický výzkum a nové technologie – budoucnost pro ČR! (3Q/2021)
 • COVID19 – analýza pandemie z různých úhlů pohledu současné vědy(Q4/2021)

Online kurzy a kroužky

Naučte se pracovat s novými technologiemi. Kroužky a kurzy probíhají II-VI/2021 a XI/2021 -I/2022

 • Raspberry Pi Playground – digitální technologie pro mladé tvůrce. Termín konání: středa 18:30-19:30 (sudý týden)
 • HowToPython – programování v jazyce Python pro mladé badatele a badatelky. Termín konání: středa 18:30-19:30 (lichý týden)
 • Mikrokontrolery a IoT – učíme se pracovat s Arduino / ESP32 / STM. Termín konání: čtvrtek (sudý týden) 1600 – 17:00
 • 3D tisk a 3D modelování, počítačová grafika (poběží formou 2 víkendových bloků, termín bude upřesněn)
 • ROBOTIKA  – různé projekty z využitím Lego Mindstorms EV3 a nebo M-Bot (Arduino), které jezdí, kráčí, létají, kreslí, střílejí, soutěží v jízdě po čáře atp. Termín konání: středa 15:00-16:00
 • (U)TESLA Elektro Lab – hands-on základy elektrotechniky s vývojářem a stavebnicí Voltík 2,  Termín konání: středa 17:30 – 18:30 (lichý týden)

Online Tc-klub ( badatelsképrojekty) 

Realizujte své individuální projekty v širokém spektru témat od medicíny přes biologii, chemii, fyziku po robotiku ve spolupráci s odborníky z praxe.
Tc-Klub zajišťuje žákům a studentům ve věku 11-20 let online individuální odborné konzultace, zápůjčky vybavení a dílny / laboratoře v makerspace Technecium. Přehled běžících projektů do kterých se můžete zapojit a registrační formulář najdete zde: https://technecium.org/projekty/  Termín konání pravidelných schůzek a konzultací:  čtvrtek (lichý týden) 1600 – 17:00

Indikativní HARMONOGRAM navazujících presenčních aktivit v průběhu roku 2021

V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na E: [email protected];T: 774 143 458

—————

Program Technecium ONLINE, vznikl v roce 2020 v reakci na jarní koronavirový lockdown, v rámci kterého jsme převedli všechny běžící všechny projektové aktivity (jako byl CanSat, AstroPí, ROV, H-Sense, Lego-robotika/Robosoutěž, Talent-klub Technecium atd.) na komunitní VoIP platformu Discord. Od května do září 2020 jsme k tomu přidali pilotní cyklus online streamovaných přírodovědných přednášek a workshopů ZOOM in Science & Technology, jejichž jednotlivé záznamy najdete na You-Tube kanálu UTESLA

Po prázdninách jsme naši programovou nabídku, ve spolupráci s popularizační sekcí Sisyfos a Osel.cz rozšířili o pravidelný cyklus přednášek Pátečníci z Technecia respektive  Horké novinky z vědy.  Spolu s tím, jsme na platforme Google Classrooom postupně spustili sérii online kurzů, seminářů a projektových vzdělávací aktivity, zaměřených na atraktivní témata jako je: UTESLA Space Program, ROBOTIKA , ASTROBIOLOGIE, BioXXX, SVĚT INVAZÍ, Raspberry Pi Playground, HowToPython ,Mikrokontrolery a IoT, (U)TESLA Elektro Lab, Fyzikální chemie a nanovědy s vědci z UFCH AV ČR, Ochrana mořských želv v Indonésii (**) a další 

(** projekt s tématem ochrana mořských želv byl zahájen v rámci 24h online hackathonu ActInSpace, který pořádala Evropská kosmická Agentura 13. – 14.11.2020 )

Programy Technecium ONLINE běží s podporou generálního partnera JHV Engineering s.r.o, FEI UPa a NPI ČR (Krajské sítě podpory nadání) Královehradeckého a Pardubického kraje

 

 

 

Translate »