Abychom zpřístupnili naše aktivity mladým lidem i z nejvzdálenějších koutů České republiky a zároveň je podpořili v náročné době coronavirového lockdownu, připravili jsme pro Vás, ve spolupráci s odborníky z praxe, program Technecium ONLINE na který jakmile to epidemiologická situace dovolí navážeme také presenčními aktivitami jako jsou exkurze, projektové dny, wshopy, hackathony, stáže na odborných pracovištích FEI UPA, ČVUT, JČU, JHV Engineering, UFCH JH AV ČR, RECETOX, PřF UK, FGU AV ČR, IBOT AV ČR, JČU atd.

Od května do září 2020 běžel pilotní cyklus přírodovědných přednášek a workshopů ZOOM in Science & Technology. Jednotlivé záznamy najdete na You-Tube kanálu UTESLA

Od října 2020 jsme naši programovou nabídku přednášek a navazujících aktivit rozšířili o:

HORKÉ NOVINKY Z VĚDY – pravidelný video podcastový 14-ti denník o tom co aktuálně hýbe přírodní vědou očima Mgr. Stanislava Mihulky PhD., který se vedle své badatelské a pedagogické činnosti na JČU, věnuje též popularizaci vědy a je šéfredaktorem internetového periodika OSEL.cz – (Objective Source E-Learning). V rámci kterého se můžete zúčastnit i navazující online semináře Science Starter, v rámci kterého se naučíte dělat rešerše, koncipovat badatelské záměry a vytvářet krátké odb. zprávy a presentace. Nejlepší práce mají možnost získat jak originální ceny s přírodovědnou a nebo technickou tematikou tak i příležitost realizovat svoje záměry s podporou Technecium a jeho odborných partnerů z oblasti vědy a výzkumu

PÁTEČNÍCI Z TECHNECIA – cyklus online přednášek představující aktuální badatelská témata předních českých vědců, inženýrů a lékařů v širokém spektru oborů a to jak přírodovědných, tak i humanitních. Life streamované přednášky probíhají ve spoluporáci s popularizacční sekcí Sysifos (Pátečníci) od začátku října každý týden v úterý a pátek od 17:00. Jednotlivé přednášky můžete sledovat na: https://www.youtube.com/watch?v=cYBwYQROQsg   Program na aktuální měsíc je ke stažení zde.

Na přednášky navazuje stejnojmenný interaktivní online seminář v rámci kterého se může spolu s jednotlivými přednášející hlouběji ponořit do různých témat a oborů, navázat na ně (jakmile to epidemiologická situace dovolí) formou wshopu, exkurze, stáže případně je i zpracovat z naší podporou a pod vedeních odborníků z praxe formou ročníkového projektu, SOČ atp. V neposlední řadě získat i originální ceny s přírodovědnou tematikou.

Od října 2020 postupně otevíráme též online kurzy a projektové vzdělávací aktivity (termíny zahájení naleznete v jednotlivých odkazech)

 • UTESLA Space Program – Kosmonautika a Země z vesmíru
 • ROBOTIKA Against Covid – s roboty proti coronaviru (LEGO EV3 aj.)
 • ASTROBIOLOGIE – vesmír a biologie za hranicemi kosmu
 • BioXXX – život v extrémních podmínkách
 • SVĚT INVAZÍ – invaze očima biologů
 • Raspberry Pi Playground – digitální technologie pro mladé tvůrce
 • HowToPython – programování v jazyce Python pro mladé badatele a badatelky
 • Mikrokontrolery a IoT – učíme se pracovat s Arduino / ESP32..
 • (U)TESLA Elektro Lab – hands-on základy elektrotechniky

Od prosince 2020 poběží online též následující kurzy a projektové aktivity

 • Nanovědcem na zkoušku – Fyzikální chemie a nanovědy s vědci z UFCH AV ČR
 • Světlo a látka – UV VIS NIR spektroskopie, fluorescenční mikroskopie atp.
 • Mořské želvy (*)
 • DIY Science – Rakety, Stratobalon, Robotická ponorka atp. (**) 

(* projekt Mořské želvy zahajujeme v rámci 24h online hackathonu ActInSpace, který pořádá Evropská kosmická Agentura 13. – 14.11.2020 )

(** na pondělí 7.12. 2020 pripravujeme v Techneciu ve spolupráci KSPN a našimi partnery online Burza projektových příležitostí, která představí žákům, rodičům a učitelům možnosti zapojení se do stáží, ročníkových a SOČ projektů či dalších soutěží jako je Amavet atp. v širokém spektru oborů přírodních a technických věd, medicíny atp.)

Online kurzy a projektové vzdělávací aktivity jsou určeny věkové skupině 9 – 20 let. V rámci naší solidarity se všemi, které zasáhla epidemie COVID19 je účast na těchto aktivitách, pro registrované, zcela zdarma nebo za minimální měsíční účastnický poplatek. V případě aktivního zapojení se do dlouhodobých projektových aktivit je možné získat též stipendium JHV Engineering. Podrobnosti naleznete na stránkách jednotlivých aktivit a v registračním formuláři.

V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na E: prokop.alex@gmail.com; ajacer20@gmail.com T: 774 143 458

Programy Technecium ONLINE běží s podporou generálního partnera JHV Engineering s.r.o, FEI UPa a NIDV (Krajské sítě na podporu nadání) Královehradeckého a Pardubického kraje

 

TECHNECIUM – Talent centrum Průmyslu 4.0

Nádražní 641
533 51 Pardubice

Česká republika

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

Jaroslav Bartel – 739 879 275

Translate »