Abychom zpřístupnili naše aktivity mladým lidem i z nejvzdálenějších koutů České republiky a zároveň je podpořili v náročné době coronavirového lockdownu, připravili jsme pro Vás, ve spolupráci s odborníky z praxe, program Technecium ONLINE na který jakmile to epidemiologická situace dovolí navážeme také presenčními aktivitami jako jsou exkurze, projektové dny, wshopy, hackathony, stáže na odborných pracovištích FEI UPA, ČVUT, JČU, JHV Engineering, UFCH JH AV ČR, RECETOX, PřF UK, FGU AV ČR, IBOT AV ČR, JČU a dalších.

Nový ročník Technecium ONLINE 2021, začíná v pondělí 22.2. 2021!

Techencium ONLINE 2021 zahrnuje:

HORKÉ NOVINKY Z VĚDY pravidelný video podcastový 14-ti denník o tom co aktuálně hýbe světem přírodní vědy očima Mgr. Stanislava Mihulky PhD., který se vedle své badatelské a pedagogické činnosti na JČU, věnuje též popularizaci vědy a je šéfredaktorem internetového periodika OSEL.cz – (Objective Source E-Learning).

PÁTEČNÍCI Z TECHNECIAceloroční cyklus online přednášek představující aktuální badatelská témata předních českých vědců, inženýrů a lékařů v širokém spektru oborů a to jak přírodovědných, tak i humanitních. Life streamované přednášky probíhají ve spoluporáci s popularizacční sekcí Sysifos (Pátečníci) každý týden v úterý a pátek od 17:00. Jednotlivé přednášky můžete sledovat na: https://www.youtube.com/watch?v=cYBwYQROQsg Jednotlivé záznamy najdete na You-Tube kanálu UTESLA

Na přednášky navazuje  interaktivní online seminář Science Starter v rámci kterého se může spolu s vybranými přednášející hlouběji ponořit do různých témat a oborů, a naučíte se dělat rešerše, koncipovat badatelské záměry a experimenty, vytvářet krátké odb. zprávy a presentace. Nejlepší práce mají možnost získat jak originální ceny s přírodovědnou a technickou tematikou tak i příležitost realizovat svoje záměry s podporou Technecia a jeho odborných partnerů z oblasti vědy a výzkumu.

Jakmile to epidemiologická situace dovolí navážeme na seminář společnými workshopy a exkurzemi, které mohou vyústit i do ročníkového projektu, stáže, SOČ.

Online semináře (od 22.2.2021):

 • Science Starter / Journal Club – chcete se dozvědět a naučit jak se dělá reálná věda resp. vlastní badatelský projet, na konkrétnch příkladech dle vašeho zaměření si ukážeme a společně projedeme celou cestu badatelského projektu – od výběru badatelského tématu, návrhu hypotézy a experimentu po jeho realizaci, zpracování a presentaci dat až práci s odbornou literaturou a kritické myšlení (pro Vás kteří máte ambici dělat SOČ je to MUST)
 • ASTROBIOLOGIE – vesmír a biologie za hranicemi kosmu, seminář který vás připraví na experimenty ve stratosféře
 • BioXXX /  ArcticBiology – život v extrémních podmínkách, život za polárním kruhem, zapojte se do projektu studujícího extremofilní organismy a jejich prostředí (v Arktidě, Stratosféře atp)
 • SVĚT INVAZÍ – invaze očima biologů, pomozte biologům s mapováním invazních rostlin

Online kurzy (pravidelně každý týden od 22.2.2021)

 • Raspberry Pi Playground – digitální technologie pro mladé tvůrce
 • HowToPython – programování v jazyce Python pro mladé badatele a badatelky
 • Mikrokontrolery a IoT – učíme se pracovat s Arduino / ESP32
 • 3D tisk a 3D modelování, počítačová grafika (poběží formou 2 víkendových bloků, termín bude upřesněn)

Série tematických online přednášek Technecium Online – TÉMA 21 (od 23.2.2021)

Dále pro vás v rámci TÉMA 21 připravujeme:

 • Vědcem na zkoušku: Fyzikální chemie a nanovědy s vědci z UFCH AV ČR – Nanotechnologie, UV VIS NIR spektroskopie, fluorescenční mikroskopie atd. (2Q/2021)
 • Vývojářem na zkoušku: Robotika, mikroelektronika a umělá inteligence v Průmyslu 4.0 s vývojáři a výzkumníky z JHV Engineering a FEI UPa (2-4Q/2021)
 • SPACE Exploration – kosmický výzkum a nové technologie – budoucnost pro ČR! (3Q/2021)
 • COVID19 – analýza pandemie z různých úhlů pohledu současné vědy(Q4/2021)

Online kroužky (od 24.2.2021)

 • ROBOTIKA  – různé projekty z využitím Lego Mindstorms EV3, které jezdí, kráčí, létají, kreslí, střílejí, soutěží v jízdě po čáře atp.
 • (U)TESLA Elektro Lab – hands-on základy elektrotechniky s vývojářem a stavebnicí Voltík 2

Online T-klub ( běžící projekty) (od 7.1.2021)

Indikativní HARMONOGRAM jednotlivých aktivit v průběhu roku 2021

Online kurzy a projektové vzdělávací aktivity jsou určeny věkové skupině 9 – 20 let. V rámci naší solidarity se všemi, které zasáhla epidemie COVID19 je účast na těchto aktivitách, pro registrované, zcela zdarma nebo za minimální měsíční účastnický poplatek. V případě aktivního zapojení se do dlouhodobých projektových aktivit je možné získat též stipendium JHV Engineering. Podrobnosti naleznete na stránkách jednotlivých aktivit a v REGISTRAČNÍM FORMULÁŘI.

V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na E: prokop.alex@technecium.org;T: 774 143 458

Programy Technecium ONLINE běží s podporou generálního partnera JHV Engineering s.r.o, FEI UPa a NPI ČR (Krajské sítě podpory nadání) Královehradeckého a Pardubického kraje

—————

Program Technecium ONLINE, vznikl v roce 2020 v reakci na jarní koronavirový lockdown, v rámci kterého jsme převedli všechny běžící všechny projektové aktivity (jako byl CanSat, AstroPí, ROV, H-Sense, Lego-robotika/Robosoutěž, Talent-klub Technecium atd.) na komunitní VoIP platformu Discord. Od května do září 2020 jsme k tomu přidali pilotní cyklus online streamovaných přírodovědných přednášek a workshopů ZOOM in Science & Technology, jejichž jednotlivé záznamy najdete na You-Tube kanálu UTESLA

Po prázdninách jsme naši programovou nabídku, ve spolupráci s popularizační sekcí Sisyfos a Osel.cz rozšířili o pravidelný cyklus přednášek Pátečníci z Technecia respektive  Horké novinky z vědy.  Spolu s tím, jsme na platforme Google Classrooom postupně spustili sérii online kurzů, seminářů a projektových vzdělávací aktivity, zaměřených na atraktivní témata jako je: UTESLA Space Program, ROBOTIKA , ASTROBIOLOGIE, BioXXX, SVĚT INVAZÍ, Raspberry Pi Playground, HowToPython ,Mikrokontrolery a IoT, (U)TESLA Elektro Lab, Fyzikální chemie a nanovědy s vědci z UFCH AV ČR, Ochrana mořských želv v Indonésii (**) a další 

(** projekt s tématem ochrana mořských želv byl zahájen v rámci 24h online hackathonu ActInSpace, který pořádala Evropská kosmická Agentura 13. – 14.11.2020 )

 

 

 

TECHNECIUM – Talent centrum Průmyslu 4.0

Nádražní 641
533 51 Pardubice

Česká republika

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

Jaroslav Bartel – 739 879 275

Translate »