24.2.2021 V rámci cyklu TÉMA 21 uvádíme přednášku Kateřiny Novákové Co je centrum RECETOX? Aneb zdravotní a ekologické aspekty znečištění kolem nás

Techencium ve spolupráci s RECETOX (MUNI) a Klubem A21 (Gymnásium Mozartova) uvádí v rámci cyklu TÉMA 21

online přednášku RNDr. Kateřiny Novákové PhD. na téma Co je centrum RECETOX? Aneb zdravotní a ekologické aspekty znečištění kolem nás..

Ekotoxikologie – Epidemiologie – Zdraví – Ochrana životního prostředí – Toxikologie – Matematika – Chemie – Bioinformatika – Biologie – Excelentní věda – Mezinárodní prostředí

To vše spojují studijní a výzkumné a programy Centra RECETOX!

Životní prostředí a zdraví  Matematická biologie a biomedicína

Chcete vědět, čím se RECETOX zabývá a čím se liší od jiných oborů?

Připojte se ve středu 24.2. 2021 od 1530 na online stream: https://meet.jit.si/Zdravotni_a_ekologicke_aspekty_chemickych_latek_a_znecisteni_aerosoly_kolem_nas 

 

 

 

 

 

 

Neděláme výzkum pro výzkum! U nás má vše smysl!

Již v prváku si můžete šáhnout na vědu vlastníma rukama!

 #StudujNaRECETOXu  https://www.recetox.muni.cz/vzdelavani/bc  

 

23.2.2021 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Tomáše Jakoubka na téma Fyzikální symetrie a studie jejich narušení

Technecium ve spolupráci s popularizační sekcí Sisyfa – Pátečníci Vás srdečně zve na úterý 23. února v 17 hodin
na přednášku Tomáše Jakoubka na téma Fyzikální symetrie a studie jejich narušení
Fyzika je krásná věda, má ráda symetrie. Symetrie vládnou Vesmíru. Umožnují nám jevy nejen vysvětlit, ale dokonce díky nim můžeme mnohé předpovědět! Jenže i přesto, že Vesmír je pečlivý účetní, někdy mu ty plusy a mínusy úplně nesedí a symetrie jsou narušené. Jaké symetrie existují ve světě částicové fyziky? Jak se zkoumalo a zkoumá jejich narušení? A jak se s tím vším vyrovnat?

19.2.2021 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Martina Přečka na téma Jaderná chemie – od energetiky až po radiolýzu

Technecium ve spolupráci s popularizační sekcí Sisyfa – Pátečníci Vás srdečně zvou na pátek 19. února v 17 hodin
na přednášku Martina Přečka na téma Jaderná chemie – od energetiky až po radiolýzu
Přednáška se pokusí o praktický přehled nepříliš známého oboru jaderné chemie. Podíváme se na významné okolnosti jeho vzniku, na nichž se podílely i české horniny, dále na jeho současné dělení, a pak zejména na současný význam oboru jak v jeho aplikacích v průmyslu (zejména v jaderné energetice, medicíně a také v potravinářství) i ve vědeckých oborech mimo jaderné vědy (radiostopovací a izotopové metody). Na závěr přiblížíme i pracoviště přednášejícího (laserové centrum ELI Beamlines), kde se chystá studium radiačně-chemických procesů pomocí laserem řízené pulzní radiolýzy.
Martin Přeček v současné době pracující v oddělení Radiační a chemické fyziky Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., na přípravě výzkumu ultrarychlé pulzní radiolýzy při projektu laserového střediska ELI Beamlines.

16.2.2021 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Jaromíra Beneše na téma Změny sídelní struktury a otázky kontinuity  obyvatel na území Čech v době poledové: pohled soudobé archeologie a biologie

Technecium ve spolupráci s popularizační sekcí Sisyfa – Pátečníci Vás srdečně zve na úterý 16. února v 17 hodin
na přednášku Jaromíra Beneše na téma Změny sídelní struktury a otázky kontinuity 
obyvatel na území Čech v době poledové: pohled soudobé archeologie a biologie
Otázka původu obyvatelstva Čech je dosud silně ovlivněna národní mytologií. Ta v sobě může skrývat vzdálený odraz vývoje lokální lidské populace. Poslední desetiletí přineslo v archeologii řadu nových dokladů o dynamice sídelních procesů od konce doby ledové do raného novověku. Tyto poznatky ukazují jak na pestrost lidských populací, ale i na dlouhodobý souběh různých ekonomických strategií. Genetická mapa pak ukazuje starobylost populací, ale i efekt tavícího kotle, kterým česká kotlina vždy byla a je.
Jaromír Beneš (*1958) vystudoval archeologii na FF UK Praha a botaniku na PřF JU v Českých Budějovicích, kde vede Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie. Zabývá se problematikou počátků zemědělství a historickou archeobotanikou. Vedl výzkumy neolitu v České republice, na zahraničních expedicích a výzkumech v Egyptě a v Itálii poskytuje archeobotanickou podporu. Autor knihy více jak jedno sta odborných studií, několika odborných i populárních knih.

12.2.2021 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku přednášku Lukáše Čížka na téma Paradoxy ochrany hmyzu v České kotlině: Občanská věda jako nepromlčitelný zločin a další historky ze zeleného podsvětí

Technecium a popularizační sekce Sisyfa – Pátečníci Vás srdečně zve na pátek 12. února v 17 hodin
na přednášku Lukáše Čížka na téma Paradoxy ochrany hmyzu v České kotlině: Občanská věda jako nepromlčitelný zločin a další historky ze zeleného podsvětí
Ohrožené druhy často zoufale potřebují naši pomoc. Snahy o jejich ochranu v České republice často ignorují základní biologické zákonitosti i zdravý rozum. Reprezentanti státní moci volí ty nejsnazší cesty, za bagatelní přestupky tvrdě stíhají jednotlivce, ale plošnou likvidaci zvláště chráněných druhů velkoryse ignorují. Pokud doma pietně uchováváte malou sbírku motýlů, které před sto lety nachytal Vás pradědeček, možná k Vám naběhnou policejní zakuklenci a skončíte za mřížemi. Pokud ale zahubíte tisíce chráněných motýlů, třeba tím, že zdevastujete podstatný kus třeba chráněné krajinné oblasti Pálava, buďte v klidu. Česká inspekce životního prostředí nehne ani brvou. Tak dnes (ne)fungují zákony a instituce, které kdysi vznikly k ochraně přírody.
Lukáš Čížek vystudoval entomologii na Biologické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Z lesů a stepí mírného pásu, kde od dětství honil brouky a hady, se přes krátkou exkurzi do ekologie mokřadů a delší exkurzi do ekologie tropických lesů dostal k ekologii a ochranářské biologii lesů a stepí mírného pásu a jejich šestinohých obyvatel. Pokouší se přispět k tomu, aby se z ochrany přírody stala racionální a efektivní činnost. Pracuje na Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR, přednáší na Jihočeské univerzitě a občas i jinde.

9.2.2021 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Aleše Kuběny na téma Různé druhy nemožného v matematice

Technecium ve spolupráci s popularizační sekcí Sisyfa – Pátečníci Vás zve na úterý 9. února v 17 hodin
na přednášku Aleše Kuběny na téma Různé druhy nemožného v matematice
Pokud vám v matematice něco ne a nejde, nemusí být chyba vždy na vaší straně! Řekům se staletí nedařilo rozdělit úhel na tři stejné části, fiktivním Trisolaranům z Liou Cch-Sinovy ságy po celou evoluci správně vypočítat příznivé a nepříznivé postavení svých sluncí pro jejich civilizaci (problém tří těles, spoiler – nejde to).
V přednášce vás provedu historií marnosti i tím, co matematika o svých vlastních nemožnostech ví. Od tří klasických problémů geometrie přes chaos až k Chaitinovu číslu, které existuje (lze dokázat), ale nejde vypočítat (rovněž lze dokázat). Proč měla tajná policie Sovětského svazu plné trezory matematických úloh a jak to souvisí s antisemitskými kvótami na sovětských VŠ? Atd.
PROGRAM PÁTEČNÍKŮ NA 1Q/2021 ZDE

5.2.2021 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Davida Heyrovského: Temná hmota ve vesmíru

Technecium ve spolupráci s popularizační sekcí Sisyfos – Pátečníci Vás srdečně zve v pátek 5. 2. 2021 od 17h

na přednášku Davida Heyrovského: Temná hmota ve vesmíru

Pokud by se toto potvrdilo, vedlo by to k překvapivému výsledku, že se temná hmota vyskytuje v daleko vyšší hustotě než hmota zářící,“ popsal v roce 1933 astronom Fritz Zwicky důsledek vyplývající z jeho měření rychlostí galaxií v kupě galaxií. Dnes, po téměř 90 letech, na existenci temné hmoty, na její vlastnosti a na její klíčovou roli při vzniku struktur ve vesmíru poukazuje řada nezávislých astronomických pozorování. Překvapivým výsledkem však temná hmota zůstává i nadále, dokud se nepodaří experimentálně určit její složení.

David Heyrovský studoval teoretickou fyziku na Matematicko fyzikální fakultě UK (Mgr.), astronomii na Harvard University (PhD), pracuje na Ústavu teoretické fyziky MFF UK, zabývá se teoretickou astrofyzikou, zejména gravitačním čočkováním.

Live stream přednášky Temná hmota ve vesmíru: https://youtu.be/GLUvkL4d8ok
PROGRAM PÁTEČNÍKŮ NA 1Q/2021 ZDE