2.9.2022 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Petra Koubského a Lenky Vrtiškové Nejezchlebové na téma Věda podle abecedy/Věda v rozhovoru

Petr Koubský je vědecký redaktor Deníku N, Lenka Vrtišková Nejezchlebová se věnuje rozhovorům, často zpovídá vědce a vědkyně.
Petr Koubský má dlouholetou zkušenost s psaním popularizačních textů. V Deníku N se věnuje všem oblastem vědy, v době pandemie se však stal (nerad) jednou z jejích hlavních novinářských osobností. Jeho texty se pro čtenáře staly majákem v oceánu chaosu, stabilním plavidlem v moři (často protichůdných) informací.
Lenka Vrtišková Nejezchlebová píše rozhovory přes dvacet let, v poslední dekádě se však intenzivně věnuje popularizaci vědy. S nadsázkou říká, že z handicapu vlastní nedovzdělanosti si udělala přednost. „Vím, že nic nevím, tak se ptám,“ dodává.
Petr se umí ponořit do hlubin tématu a vytáhnout na hladinu to podstatné a srozumitelně a často i vtipně to podat.
Lenka to podstatné i zábavné „ždímá“ přímo z vědců a vědkyň.
Pro Pátečníky slibují vzájemný rozhovor i odpovědi na otázky z publika.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 (Fotochemie), která se nachází v přízemí. Stačí tedy vyjít první krátké schody u vrátnice a dát se po chodbě doleva.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

26.8.2022 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Radovana Samotného na téma Otázka svobody projevu na YouTube a sociálních sítích

Dezinformace. Slovo v poslední době propírané častěji, než ponožky. Sociální sítě jsou pro dezinformace to samé, co je pro mravence havarovaný náklaďák s cukrem. Čím to je? Snad tím, že v prostředí sociálních sítí se může zdrojem stát prakticky kdokoliv? Nebo tím, že se informace i dezinformace po sítích rychle šíří? Nebo tím, že v online prostředí je lehčí vyvolat emotivní reakce? A lze se proti dezinformacím nějak bránit?
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 (Fotochemie), která se nachází v přízemí. Stačí tedy vyjít první krátké schody u vrátnice a dát se po chodbě doleva.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

19.8.2022 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Michala Pitoňáka na téma Menšinový stres: významný, nikoliv minoritní činitel

Mezinárodní výsledky výzkumů z posledních desetiletí konzistentně dokládají, že LGBTQ+ lidé, tedy lesby (L), gayové (G), bisexuální (B), queer (Q) a další neheterosexuální lidé, stejně tako jako trans (T) lidé a další genderově rozmanití lidé, se v rámci svých životů setkávají statisticky častěji s duševně zdravotními problémy a vykazují mnohdy celkově nižší životní prosperitu. Po dekádách diskurzů, které v minulém století např. patologizovaly „homosexualitu“ v současnosti již výzkum dospěl ke konsensu, že zaznamenané zdravotní nerovnosti lze přičítat na vrub působení stigmatizace a specifickým formám na ní založeného menšinového stresu.
V rámci přednášky bude menšinový stres představen jako ucelený interpretační rámec, který propojuje faktory působící na systémové (strukturální) úrovni, interpersonální a individuální úrovni.
Michal Pitoňák (*1986) vystudoval biologii a geografii na Přírodovědecké fakultě UK. V Národním ústavu duševního zdraví zkoumá sociálně-geografické a sociálně-psychologické vlivy působící na kvalitu života a duševní zdraví neheterosexuálních lidí.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 (Fotochemie), která se nachází v přízemí. Stačí tedy vyjít první krátké schody u vrátnice a dát se po chodbě doleva.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.

12.8.2022 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Martina Kozáka na téma Pozorování dynamiky mikrosvěta pomocí laserových a elektronových pulsů

Fyzikální procesy se mohou odehrávat na nejrůznějších časových škálách od zlomku vteřiny po miliardy let. V této přednášce se zaměříme na dynamické procesy v mikrosvětě, které souvisí s fyzikou valenčních elektronů, a jejichž typická dynamika je v oblasti femtosekund (1 fs=0.000 000 000 000 001 s) až mikrosekund. Ke studiu těchto jevů slouží experimentální metody ultrarychlé laserové spektroskopie a časově-rozlišené elektronové mikroskopie, jejichž základní principy a aplikace budou diskutovány.
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/942859136398311
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

5.8.2022 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Jakuba Kroulíka-Klingenberga na téma Říká se, že nelze spáchat zločin v hypnóze

Pozor! Tentokrát pouze živě v Praze na Viničné 7. Stream ani záznam z této přednášky nebudou.
Možnost zneužití sugesce či hypnózy k nemorálnímu chování, protispolečenskému jednání, ke zneužití subjektu samotného nebo ke spáchání zločinu, je projednávána v lékařských i právních kruzích od okamžiku, kdy věda začala brát tyto fenomény vážně. U laické veřejnosti tomu bylo pravděpodobně mnohem dříve. Fantazie v tomto směru lze dobře stopovat v tajemných kriminálních zápletkách krásné literatury a nověji i u filmů a seriálů.
Protože hypotetická souvislost hypnózy a trestných činů může být v základě trojí – páchání trestného činu na hypnotizovaném subjektu (subjektech), páchání trestného činu prostřednictvím hypnotizovaného subjektu (subjektů) a odhalení trestného činu za pomoci hypnózy, ve své přednášce se zaměřím na pokusy o experimentální prověření otázky, zda lze hypnózu zneužít proti hypnotickému subjektu, zda lze hypnotický subjekt donutit spáchat čin proti jeho vůli, dále na příklady soudních procesů, při kterých se tato možná podezření ze zneužití sugesce či hypnózy k trestnému činu vyšetřovala, a nakonec též na možnost užití hypnózy v kriminalistice coby vyšetřovací metody.
Hypnotizér Jakub Kroulík je prvotřídním expertem na hypnózu a milovníkem magického umění a módy z viktoriánské éry a začátku dvacátého století v Evropě. Tajemství tohoto umění z pohledu dnešních vědeckých poznatků poodhalil již na více než devadesáti přednáškách po České republice.
Díky svému mnohaletému studiu technik zázračných léčitelů, psychotroniků, exorcistů a spiritistických médií, kteří paranormální jevy prezentují jako své skutečné schopnosti, se stal Jakub Kroulík odborníkem na podvodné provádění paranormálních jevů – racionálním thaumaturgem. Jako nejlepší hypnotizér v oboru je zván coby konzultant k projektům zkoumajícím hranici mezi vědou a magií. Těmi jsou například EXPERIMENT NÁHODA či INVESTIGÁTORI.
Od roku 2013 spolupracuje s Českým klubem skeptiků. V roce 2013 jej tento klub oslovil aby pro něj zajišťoval odborný dohled na tzv. evropskou miliónovou výzvu – „The Sisyphus Prize“ o 1.000.000 Euro. Tuto odměnu vypsal na dobu jednoho roku belgicko-vlámský skeptický klub SKEPP ve spolupráci s evropskou skeptickou organizací ECSO. Od roku 2014 se dále aktivně podílí na projektu Paranormální výzva, kde též dohlíží na férovost experimentů, prověřujících tvrzení nadpřirozených schopnosti.