O Technecium

Co a kdo jsme

Vzdělávací volnočasové centrum vědy a techniky

 • MakerSpace/HackerSpace pro děti a mládež zaměřený na tvůrčí a badatelskou práci s novými technologiemi (tzv. KETy – Key Enabling Technologies)
 • Propojujeme formální a neformální vzdělávání s praxí, přípravujeme mladou generaci na svět práce 2035+ v inovační a znalostní ekonomice 21. století
 • Podobně jako ve Finsku se vzděláváme mezioborovými a mezipředmětovými projekty, které propojují všechny složky STEAM: Science-Technology-Engineering-Arts-Mathematics a mají komunitní charakter – do našich aktivit zapojujeme též učitele a rodiče (i prarodiče)

Fungujeme jako talentcentrum vědy a techniky a naším cílem je:

 • Identifikace a podpora nadání dětí a mládeže (9 – 20) ve všech jeho stupních
 • Rozvoj talentu v technice, přírodních vědách a kreativních oborech s akcentem na podporu kariérního rozvoje dětí pro vědu, výzkum a inovace (VaVaI)
 • Budování a rozvoj kompetencí pro 21. století včetně aktivního občanství

NÁŠ TÝM a spolupracovníci Talentcentra TECHNECIUM 

Realizátor

 • Občanské sdružení Uskupení TESLA z.s.  (UTESLA)
 • 15 let praxe ve vzdělávání
 • Mezinárodní spolupráce a inovace vzdělávání

Historie a zkušenosti UTESLA

Zahraniční spolupráce (2011-2021)

Generální partner

 • JHV Engineering
 • 20 let, inovační firma na světových trzích, EY Technologický podnikatel roku 2017

Další české high-tech firmy které podpořily vzdělávací činnost UTESLA / Technecium .

Kde jsme

Areál Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

 • Vývojová dílna – MakerSpace / FabLab
 • Laboratoře a aula gymnázia
 • Provozní a technologické zázemí JHV Engineering

 

Translate »