30.6.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Lilijy Burianové na téma Pediatr v Praze

Přednáška vysvětlí, z čeho se skládá práce Praktického lékaře pro děti a dorost obecně, jak se liší od práce nemocničního pediatra a jejich zastupitelnost. Zběžně vysvětlím kapitačně-výkonovou platbu za pojištěnce od pojišťovny lékaři a platby nehrazené ze zdravotního pojištění. Chvilku se budu věnovat konkrétně mému vybudování praxe tzv. na zelené louce versus převzetí nebo odkoupení praxe od předešlého pediatra. Hlavně se ale zaměřím na dnešní potíže, se kterými se PLDD setkává – porody doma, odmítání a posouvání očkování, EBM versus alternativní přístupy léčby dětí, kontinuální vzdělávání pediatra a moderní přístupy versus zkušenost a „takhle se to dělalo vždy“. Probereme kvalitu péče v souvislosti s množstvím registrovaných pacientů a přehlcení dětských ordinací dětmi plus vysoký průměrný věk praktických lékařů pro děti a dorost v Čechách, s tím, že řešení neposkytnu, budu ale vděčná za nápady. Ráda také zodpovím dotazy z publika.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 Fotochemie (na dveřích je též označení P34), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pozor! Videozáznam z této přednášky nebude na přání paní přednášející k dispozici. Pokud chcete přednášku vidět, dívejte se prosím buď přímo na stream a nebo ještě lépe přijďte za námi naživo do Viničné 7.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

23.6.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Claire Kroulík Klingenberg na téma Příběhy profesionálních podvodníků

Během minulého století jsme měli možnost sledovat vývoj kariéry fascinujících šarlatánů, podvodníků, svérázných podnikatelů, ale i lékařů, kteří se nechali nalákat pozlátkem alternativy. Pojďme se společně podívat na příběhy těch nejzajímavějších z nich. Můžeme se poučit, jak profesionální podvodníky lépe rozeznat, i na co si máme dát pozor u těch nejpovolanějších autorit. Jak se k tomuto všemu váže výzkum paranormálních schopností? A jaký má tento výzkum roli v zlepšování našeho kritického myšlení a tříbení skepticismu?
Claire je prezidentkou Evropské rady skeptických organizací – ECSO. V České republice vede projekt kritického myšlení, Nenechte se nachytat! Ve skeptickém hnutí se pohybuje od roku 2013 – původně jako spolu-organizátor Paranormální výzvy. Byla konzultantem pro různé projekty, kde se věda potkává s nadpřirozenem (v ČR to byl například Projekt Náhoda). Claire přednáší na vědecko-skeptických konferencích po celé Evropě – v Anglii (QEDcon), ve Skotsku (Skeptics on the Fringe), v Finsku (Rationalist International), ve Francii (L’Université d’automne), v Belgii (ESC) a na mezinárodních platformách (Aspen Global Congress on Scientific Thinking & Action). V prosinci 2022 byla hlavní přednášející Australian Skeptics National Convention v Canbeře. Je protagonistkou dokumentárního cyklu československé produkce ČT a RTS Investigátori. Přispívá do mezinárodních skeptických časopisů. V rámci mezinárodní iniciativy March for Science (Pochod za vědu), Claire organizovala všechny tři ročníky této akce v České republice. Mohli jste jí vidět v pořadech Máte slovo a Očima Josefa Klímy, či si s ní přečíst rozhovor v časopisu Téma a Deníku N. Potkáte jí pravidelně na Veletrhu vědy a českém Skeptikonu ČKS Sisyfos.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 (Fotochemie), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pozor! Původně avizovaný pan Stuchlík onemocněl. O náhradním termínu jeho přednášky Vás budeme informovat.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

16.6.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Jany Kalbáčové Vejpravové na téma Ďábelsky tenké krystaly

Objev dvojrozměrného grafitu, grafenu, byl pouze počátek obrovského boomu výzkumu vrstevnatých materiálů. Tyto tzv. vad der Waalsovké materiály je možné izolovat ve formě monovrstvy a znovu složit do chytrých struktur, aby díky svým vlastnostem nalezli místo na výsluní moderních technologií. Nicméně vcelku jednoduchá idea přináší v praxi nečekaná úskalí, protože většina ultratenkých krystalů se při interakci s okolím chová zcela nečekaně. Nakonec již mnohem dříve nositel Nobelovy ceny, Linus C. Pauling tvrdil, že pevné látky stvořil Bůh, zatímco jejich povrchy jsou dílem ďábla. A dvojrozměrné krystaly jsou de facto pouze dva nekonečné povrchy. Přednáška vás seznámí s posledními trendy výzkumu ďábelsky tenkých krystalů a výzvami, které dosud brání jejich širokému uplatnění v každodenním životě.
Jana Kalbáčová Vejpravová vystudovala anorganickou chemii na Přírodovědecké fakultě UK, diplomovou práci a docentský titul v oboru fyzika kondenzovaných látek obhájila na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde nyní primárně působí a vyučuje.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 (Fotochemie), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

9.6.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Lucie Juřičkové na téma Šneci včera, dnes a zítra

Když se řekne šnek, většina lidí si přestaví hlemýždě a případně si vybaví, jak může škodit na zahrádce či že je k jídlu. Suchozemští plži jsou ale fascinující skupinou živočichů, reagujících svým výskytem na různé typy prostředí a různý vliv člověka na prostředí. Díky tomu, že se ulity plžů snadno zachovávají ve vápnitých sedimentech, můžeme pomocí jejich fosilních společenstev rekonstruovat, jak vypadala naše příroda během posledních několika set tisíc let. Zároveň nám jejich současná společenstva vypovídají o tom, jak naše příroda reaguje na stále sílící vliv člověka.
Lucie Juřičková získala doktorát na katedře zoologie přírodovědecké fakulty UK v Praze, kde se v roce 2014 habilitovala. Na stejném pracovišti přednáší několik kurzů zaměřených na malakozoologii, zoologii bezobratlých a paleoekologii a vede několik terénních cvičení. Pod jejím vedením ukončilo zatím studia 23 magisterských a čtyři postgraduální studenti. Je šéfredaktorkou online časopisu Malacologica Bohemoslovaca. Ve své vědecké činnosti se v současnosti zabývá hlavně rekonstrukcí přírodního prostředí střední Evropy během kvartéru na základě studie fosilních společenstev měkkýšů. Zajímají ji také způsoby šíření měkkýšů v krajině a jejich přizpůsobení k životu v člověkem pozměněném prostředí. Publikovala několik knih a kapitol v odborných knihách, více než 200 odborných článků, z toho 45 citovaných ve WOS.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 (Fotochemie), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/