2.2.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Ruth Tachezy na téma Evoluce viru v přímém přenosu

Většina virů, které trápí lidstvo pochází ze zvířecí říše, která se zdá být jejich nevyčerpatelným zdrojem. Vývoj (evoluce) virů je velmi rychlý, zatímco lidstvo produkuje novou generaci v rozmezí 20-30 let, bakterie každých 20-30 minut a viry ještě daleko rychleji. Vývoj virů ovlivňují nejen jejich vlastnosti, ale také prostředí, v kterém se vyskytují. Na příkladu dvou virů chci ukázat, co vývoj virů ovlivňuje a jaká nebezpečenství to přináší jejich hostiteli, potažmo lidské populaci.
Ruth Tachezy, viroložka, byla vedoucí Laboratoře molekulární epidemiologie virů v Ústavu hematologie a krevní transfuze, od roku 1998 dosud je vedoucí Národní referenční laboratoře pro papilomaviry a polyomaviry. Od roku 2019 je vedoucí Katedry genetiky a mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě UK. Magisterské a doktorandské studium absolvovala na Přírodovědecké fakultě UK. Absolvovala řadu zahraničních pobytů. V roce 2023 se habilitovala v oboru genetika, molekulární biologie a virologie. Ráda sportuje, navzdory ohlasům vlastního těla. Má ráda hory, les, cestování, knihy, veselé lidi a spoustu dalších věcí, na které nemá mnoho času.
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Došlo ke změně místa konání. Od začátku října jsme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

26.1.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Martiny Boháčové na téma Svět nejvyšších energií

Detekce kosmického záření ultravysokých energií představuje velkou výzvu i po desítkách let jeho výzkumu. Nejsou známy vesmírné zdroje ani mechanismus urychlování, není jisté, o jaký typ částice se jedná a četnost jejich výskytu je nesmírně nízká. Podíváme se na úskalí, která jsou spojena s různými metodami detekce používanými v minulosti a současnosti, a na jaká nová zařízení se můžeme těšit v budoucnu.
Martina Boháčová (*1971) vystudovala částicovou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i. se zabývá výzkumem kosmického záření extrémně vysokých energií. Ve své doktorské práci se věnovala detailnímu popisu fluorescence vzduchu, která hraje klíčovou roli v určení energie kosmických částic. Touto problematikou se následně zabývala také na Univerzitě v Chicagu. V současné době je členkou vědeckého týmu Observatoře Pierra Augera v Argentině a aktivně se podílí na připravovaném rozšíření a modernizaci tohoto vědeckého zařízení. Martina Boháčová je spoluautorkou více než 90 publikací v recenzovaných časopisech.
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Dochází ke změně místa konání. Od začátku října se budeme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

19.1.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Dana Bárty na téma Úskalí výzkumu vážek v tropech

Když se entomolog a ekolog rozhodne udělat výzkum vážek v tropech, co všechno k tomu potřebuje? Jaké otázky si pokládá a jaké nalézá odpovědi? Co mu z jeho smělých plánů nakonec zbyde? Má to vůbec smysl?
Dan Bárta (* 1969), jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí, se zapsal v devadesátých letech do širokého povědomí s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar. Stal se také neodmyslitelnou součástí kapely J.A.R. V roce 2000 překvapil fanoušky s vlastní skupinou Illustratosphere, se kterou v roce 2020 vydal páté řadové album Kráska a zvířený prach.
Za svou práci a přínos na české hudební scéně byl Dan Bárta Akademií populární hudby desetkrát oceněn Zpěvákem roku (1994, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2013) a v Cenách Anděl 2015 získal ocenění Zpěvák čtvrtstoletí.
V roce 2019 absolvoval bakalářské studium aplikované ekologie na Ostravské univerzitě, kde se během studia mimo jiné podílel na vývoji aplikace Lovec vážek.
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Dochází ke změně místa konání. Od začátku října se budeme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

12.1.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Martina Buchtíka na téma Jedna společnost – různé světy

Na datech ukážeme, jaká je současná nálada v české společnosti a jak je podobná nebo nepodobná jiným obdobím samostatné České republiky. Ukážeme, jaké jsou hlavní názorové štěpící linie a co je určuje. V druhé části se pak budeme věnovat několika klíčovým fenoménům, které jsou zásadní pro to, abychom lépe pochopili, co se to v naší zemi v současné době děje. A že situace není tak zlá, jak si vyprávíme.
Martin Buchtík je sociolog a od roku 2018 ředitel analytického ústavu STEM. Zabývá se tématy spojenými s dynamicky se proměňující společností v širším kontextu a dalšími otázkami, jako je formování veřejného mínění, kvalita života, soudržnost a nerovnosti. V minulosti mimo jiné řídil Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Doktorské studium absolvoval na Univerzitě Karlově se zaměřením na metodologii sociologického výzkumu.
Ve volném čase rád čte, hraje deskové hry a larpy a přemýšlí, co by mohl uvařit, aby to všichni doma jedli.
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Dochází ke změně místa konání. Od začátku října se budeme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

5.1.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Dušana Majera na téma Rok 2023 v kosmonautice – Vzhůru k Měsíci

Jakými významnými momenty v oboru kosmonautiky si budeme připomínat rok 2023? Událo se toho opravdu hodně – od vynesení meziplanetárních sond, přes první start nejsilnější rakety v dějinách lidstva až po několik pokusů o přistání na povrchu Měsíce. V rámci této přednášky se zaměříme na stručné shrnutí a rekapitulaci pěti hlavních témat, která hýbala kosmonautikou v roce 2023.
Dušan Majer (* 1987) vystudoval gymnázium AD FONTES a po maturitě nastoupil do regionální televize, ve které pracoval několik let jako redaktor. Ve volném čase se věnoval kosmonautice. Postupně zjistil, že ho baví si o ní nejen číst, ale že je mnohem zajímavější získané informace předávat dál. Na podzim roku 2009 se proto odhodlal ke dvěma malým krokům pro lidstvo, ale velkým pro něj – na internetu zveřejnil své první video o kosmonautice a založil diskusní fórum věnující se tomuto oboru. Během dvou let se původně nesmělý audiovizuální příspěvek proměnil v pravidelnou tvorbu, kterou zastřešil pořad Dobývání vesmíru a kterou v posledních třech ročnících soutěže SCIAP ocenila AV ČR hned pěti oceněními. Od roku 2012 je navíc šéfredaktorem blogu kosmonautix.cz, který se zaměřuje na zpravodajství z kosmonautiky. Na MALL.TV vytváří pořady Vesmírné zprávy, Vesmírná technika a Vesmírné starty.
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Dochází ke změně místa konání. Od začátku října se budeme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/886518022736864
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=VZgw_UhPpMQ
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/