3.11.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Martina Škorpíka na téma Vývoj krajiny Podyjí v postglaciálu

S rostoucím poznáním v oblasti paleoekologických disciplín, archeologie a mnoha dalších souvisejících oborů se dozvídáme stále více o vývoji přírody a lidského osídlení v minulých časech. Na příkladu jihozápadního cípu Moravy, který můžeme označit jako Podyjí, se podíváme na některé konkrétní souvislosti vývoje přírody a krajiny v minulosti.
Martin Škorpík – 1983-87 pracovník Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích, kde se podílel na výzkumu zeleně v zemědělské krajině. 1987-91: odborný referent pro zemědělství a zoologii na Správě CHKO Podyjí ve Znojmě. 1991-2003: náměstek ředitele Správy Národního parku Podyjí pro ochranu přírody, nyní vedoucí oddělení speciální ochrany přírody v téže organizaci. Zabývá se aplikovanou ekologií v oblasti biotopové a druhové péče a ochranářskou entomologií. Amatérsky se zabývá studiem brouků z čeledi krascovití.
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Dochází ke změně místa konání. Od začátku října se budeme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2116147315391617/
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=V5W1dtZz-1Y
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

27.10.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Tomáše Petráska na téma V džungli exoplanet

Studium exoplanet se za poslední dvě dekády stalo jedním z nejbouřlivěji se rozvíjejících oborů astronomie, a jeho rozmach pokračuje. Planety obíhající jiné hvězdy jsou dnes objevovány ve velkém, a jejich počet už jde do tisíců. Co vlastně hledáme a co ve skutečnosti nacházíme? Může na některých exoplanetách existovat život? Jak by mohl vypadat a jak bychom jej mohli nalézt? Jak pokračuje pátrání po vytoužené „druhé Zemi“?
Tomáš Petrásek se narodil v roce 1984 v Praze, vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK, v současné době pracuje ve Fyziologickém ústavu AV ČR a Národním ústavu duševního zdraví, kde se zabývá výzkumem mozku a chování. Ve volné čase se věnuje popularizaci astronomie a astrobiologie. Je autorem populárně naučné série Vzdálené světy (společně s Igorem Duszkem), zabývající se problematikou exobiologie, a stejnojmenné webové stránky. Na pole sci-fi vstoupil novelou Poslední hlídka (ve sborníku Mlok 2007, samostatně vyšla v roce 2012) a povídkami Tvůrci (Kočas 2009) a Bensonové efekt (v antologii Terra Nullius, 2015).
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Dochází ke změně místa konání. Od začátku října se budeme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/
Pozor! Paní Tungul se bohužel musela ze zdravotních důvodů omluvit. Místo ní vystoupí Tomáš Petrásek. S paní Tungul budeme jednat o náhradním termínu, takže o přednášku určitě nepřijdete.

20.10.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Davida Schmoranzera na téma Analogie supratekutosti a supravodivosti – Kvantové kapaliny na kvantových měřítkách

V přednášce se budeme věnovat společným prvkům fyziky supravodičů a supratekutin, a to od jejich makroskopického a termodynamického popisu až po fenomény existující na nejmenších dostupných škálách – kvantované víry. Budou diskutovány také pokroky v experimentech s jednotlivými kvantovanými víry v supratekutém héliu realizované v předních evropských laboratořích a jejich význam pro studium turbulence v supratekutém héliu. Pozornost věnujeme i možnosti využití těchto kvantovaných vírů pro kvantové počítání v analogii se supravodivými qubity. Základy chování supravodičů budou rovněž ilustrovány na doplňkových experimentech s kapalným dusíkem.
 
David Schmoranzer je zaměstnancem Katedry fyziky nízkých teplot, Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Z široké oblasti problematiky fyziky nízkých teplot se věnuje především studiu kryogenních kapalin, zejména supratekuté fáze izotopu 4He. V pražské Laboratoři supratekutosti se zaměřil především na výzkum přechodu k turbulenci v normálním a supratekutém 4He v proudění vyvolaném oscilujícími tělesy, např. křemennými ladičkami, nebo různými drátky či disky. Ve stejných pracovních tekutinách také zkoumal kavitaci a akustické jevy, zejména pak bilanci mezi odporovou silou viskózní a akustickou.
 
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Dochází ke změně místa konání. Od začátku října se budeme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
 
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
 
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1074515963914365/
 
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=6bEHeMOFzIc
 
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

13.10.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Petra Houdka na téma Jak drahá je nepoctivost? O nečestnosti a jejím výzkumu

Přednáška prozkoumá paradoxy v oblasti nečestnosti a klamání. Třeba, že skoro každý se domnívá, že umí poznat podvodníky a lháře, ač to skoro nikdo systematicky nedokáže. Zaměřujeme se na špatné vlastnosti, a naopak prokazatelné znaky podvodu ignorujeme.
 
Zároveň se lidé domnívají, že klam a nedůvěra jsou všudepřítomné a stále intenzivnější, ač naopak čestnost a důvěra je stále typičtějším projevem lidských interakcí (ve většině zemí). Nicméně ukáži, že ani to není úplně pravda, jak ukazuje dynamika selekce podvodníků do specifických oblastí.
 
Zabrousíme do způsobů myšlení, chování a vlastností, které z nás dělají nejpravděpodobnější oběti podvodů.
 
Přednášku zakončíme pikantériemi z výzkumu nečestnosti a podnikatelské etiky. Jak jde o jeden z vůbec nejtěžších vědeckých směrů; do té míry, že je nakonec asi plný podvodníků.
 
Petr Houdek (*1981) je vedoucím Centra vědy a výzkumu, členem katedry managementu na Fakultě podnikohospodářské VŠE a členem Katedry marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Věnuje se terénním a laboratorním experimentům na nečestnost, podvádění a rozhodovací chyby.
 
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Dochází ke změně místa konání. Od začátku října se budeme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
 
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
 
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/801703598356700/
 
Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=1pFlvVPJKc8
 
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

6.10.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Zuzany Musilové na téma Uvidíme se ve tmě – jak (ne)vidí hlubokomořské ryby?

Jak pomocí genetických a molekulárních metod můžeme zkoumat smyslové soustavy u hlubokomořských živočichů? A jak probíhala evoluce v extrémním prostředí jako jsou hlubiny oceánu?
Zuzana Musilová (*1983) vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze a v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově. Absolvovala postdoktorskou stáž na Basilejské univerzitě ve Švýcarsku a v současné době působí na katedře zoologie PřF UK, kde se věnuje ichtyologii a výzkumu evoluce ryb. Její výzkumné projekty se momentálně zabývají genetikou smyslových soustav u ryb.
Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Dochází ke změně místa konání. Od této přednášky se budeme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/