9.6.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Lucie Juřičkové na téma Šneci včera, dnes a zítra

Když se řekne šnek, většina lidí si přestaví hlemýždě a případně si vybaví, jak může škodit na zahrádce či že je k jídlu. Suchozemští plži jsou ale fascinující skupinou živočichů, reagujících svým výskytem na různé typy prostředí a různý vliv člověka na prostředí. Díky tomu, že se ulity plžů snadno zachovávají ve vápnitých sedimentech, můžeme pomocí jejich fosilních společenstev rekonstruovat, jak vypadala naše příroda během posledních několika set tisíc let. Zároveň nám jejich současná společenstva vypovídají o tom, jak naše příroda reaguje na stále sílící vliv člověka.
Lucie Juřičková získala doktorát na katedře zoologie přírodovědecké fakulty UK v Praze, kde se v roce 2014 habilitovala. Na stejném pracovišti přednáší několik kurzů zaměřených na malakozoologii, zoologii bezobratlých a paleoekologii a vede několik terénních cvičení. Pod jejím vedením ukončilo zatím studia 23 magisterských a čtyři postgraduální studenti. Je šéfredaktorkou online časopisu Malacologica Bohemoslovaca. Ve své vědecké činnosti se v současnosti zabývá hlavně rekonstrukcí přírodního prostředí střední Evropy během kvartéru na základě studie fosilních společenstev měkkýšů. Zajímají ji také způsoby šíření měkkýšů v krajině a jejich přizpůsobení k životu v člověkem pozměněném prostředí. Publikovala několik knih a kapitol v odborných knihách, více než 200 odborných článků, z toho 45 citovaných ve WOS.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 (Fotochemie), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/
Translate »