16.6.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Jany Kalbáčové Vejpravové na téma Ďábelsky tenké krystaly

Objev dvojrozměrného grafitu, grafenu, byl pouze počátek obrovského boomu výzkumu vrstevnatých materiálů. Tyto tzv. vad der Waalsovké materiály je možné izolovat ve formě monovrstvy a znovu složit do chytrých struktur, aby díky svým vlastnostem nalezli místo na výsluní moderních technologií. Nicméně vcelku jednoduchá idea přináší v praxi nečekaná úskalí, protože většina ultratenkých krystalů se při interakci s okolím chová zcela nečekaně. Nakonec již mnohem dříve nositel Nobelovy ceny, Linus C. Pauling tvrdil, že pevné látky stvořil Bůh, zatímco jejich povrchy jsou dílem ďábla. A dvojrozměrné krystaly jsou de facto pouze dva nekonečné povrchy. Přednáška vás seznámí s posledními trendy výzkumu ďábelsky tenkých krystalů a výzvami, které dosud brání jejich širokému uplatnění v každodenním životě.
Jana Kalbáčová Vejpravová vystudovala anorganickou chemii na Přírodovědecké fakultě UK, diplomovou práci a docentský titul v oboru fyzika kondenzovaných látek obhájila na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde nyní primárně působí a vyučuje.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 (Fotochemie), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/
Translate »