21.12. 2020 proběhne Předvánoční burza projektových záměrů, které jsem pro vás připravili spolu s odborníky high-tech firem, vysokých škol a Akademie věd

V pondělí 21.12. od 16:00 do 19:00 srdečně zveme všechny mladé tvůrce, badatele a badatelky a jejich pedagogy ze ZŠ a SŠ na Předvánoční burzu projektových záměrů na ročníkové projekty, AMAVET, SOČ, stáže či expedice, které jsme pro Vás připravili s našimi našimi odbornými spolupracovníky z high-tech firem, vysokých škol a Akademie věd.Můžete se těšit nas témata z:

  • ICT, robotiky a jejich aplikací v Průmyslu 4.0 a dalších oborech
  • Nanověd a souvisejících fyzikálně chemických metod
  • Výzkumu vesmíru a kosmických technologií
  • Monitorování a péče o životní prostředí (vč.ochrany ohrožených druhů, geoinformatiky atp.)
  • Molekulární biologie a genetiky či parazitologie
  • Medicíny, psychologie a evoluční biologie
  • Historie nebo kreativního průmyslu

Spolu s tím Vám představíme seminář ScienceStarter, v rámci kterého se můžete pod vedením mladých vědců hlouběji seznámit s atraktivními tématy současné vědy a techniky v širokém spektru oborů a spolu s tím se naučit základním postupům a metodám vědecké práce, rešeršní a publikační činnosti činnosti, plánováním a realizací projektů a experimentů atp., které uplatníte v rámci vašich projektů.

Setkání bude probíhat presenční formou v Techneciu (Nádražní 641, Pardubice).

Registrovat se můžete zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_kFmNYbPoMACghUUokTeetiqOHIIdB6PwR7qCHQ1E50wJ9Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Translate »