8.12.2020 Pátečníci z Technecia uvádějí od 17:00 online přednášku Michala Bursy na téma Černé díry – Jak se na to přišlo?

Technecium ve spoluůpráci s popularizační sekcí Sisyfa – Pátečníci Vás zve na úterý 8. prosince v 17 hodin
na přednášku Michala Bursy na téma Černé díry – Jak se na to přišlo?
Černé díry máme za jedny z nejtajemnějších a nejvíce fascinujících
objektů ve vesmíru. Přesto se o nich astronomové v posledních několika letech mnohé dozvěděli, a to především díky průlomovým pozorováním s pomocí důmyslných technologií. Korunovací tohoto úsilí bylo udělení Nobelových cen v letech 2017 a 2020.
Michal Bursa (*1977) vystudoval teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. V Astronomickém ústavu AV ČR se zabývá relativistickou astrofyzikou, akrečními disky okolo černých děr a neutronových hvězd a numerickým modelováním fyzikálních procesů, které v nich a jejich okolí probíhají.
Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=xi_1G9dCBe0&authuser=0

12.-13.12.2020 Vás zveme na víkendové tvůrčí soustředění: 3D tisk a modelování a jejich využití ve vědě, technice i kreativním průmyslu

Srdečně zveme všechny mladé tvůrce, badatele a badatelky na tematické soustředění 3D tisk a modelování a jejich využití ve vědě, technice i kreativním průmyslu, které proběhne v Techneciu (Nádražní 641, Pardubice) v sobotu 12.12. od 13:00 do 19:00 a v neděli 13.12. od 9:00 do 14:00, na kterém se:

  • seznámíte s různými technologiemi 3 tisku (FDM, STL)
  • naučíte se jak s těmito 3D tiskárnami pracovat
  • naučíte se jak připravovat 3D modely pomocí  SW jako je TinkerCad, Fusion360 nebo Blender, a vzykoušíte si jak funguje 3D scanner
  • a vymyslíte a zrealizujete si svůj první samostatný projekt
  • případně se můžete připojit k některému z našich projektových týmů, které pracují s 3D tiskem jako je Cyber Truck, DIY Spektrometr, CanSat – UTSat 2021, Rocket Challenge atp.

Registrovat se můžete zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_kFmNYbPoMACghUUokTeetiqOHIIdB6PwR7qCHQ1E50wJ9Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

1.12.2020 – Pátečníci z Technecia uvádějí od 17:00 online přednášku Ondřeje Holého na téma Antibiotická rezistence: Problematika nejen pro 21. století?

Technecium ve spolupráci s popularizační sekcí Sisyfa – Pátečníci Vás zve na úterý 1. prosince v 17 hodin na přednášku Ondřeje Holého
na téma Antibiotická rezistence: Problematika nejen pro 21. století?
Antibiotika jsou léky určené pro terapii bakteriálních infekcí, které ovšem neúčinkují na infekce virové etiologie. Jejich účinek může být baktericidní, kdy dokáží bakterie zabíjet, případně bakteriostatický, kdy zabraňují bakteriím v jejich růstu. Dokáží léčit infekce jak u lidí, tak u zvířat (například pneumokokové záněty plic nebo stafylokokové infekce krevního řečiště). Ne všechna antibiotika působí proti všem bakteriím. Antibiotikum může být účinné pouze proti jednomu druhu bakterií nebo proti mnoha různým druhům.
Rezistence vůči antibiotikům znamená, pokud tyto látky ztratily schopnost dané bakterie zabíjet, případně zastavovat jejich růst. Některé bakterie jsou přirozeně rezistentní vůči určitým antibiotikům (primární neboli přirozená rezistence). Mnohem závažnějším problémem je v dnešní době rezistence, která vzniká v důsledku genetických změn (sekundární neboli získaná rezistence), což je situace, kdy jsou bakterie za normálních okolností k antibiotikům citlivé, ale v důsledku těchto změn se stanou rezistentními.
Rezistentní kmeny přežívají v přítomnosti antibiotika, díky tomu se může prodlužovat délka trvání onemocnění, případně doba hospitalizace. Infekce způsobené rezistentními bakteriemi mohou vyžadovat nákladnější zdravotní péči (např. časovou, finanční, personální). Dopad takovýchto infekcí není tedy pouze zdravotnický, ale také ekonomický, sociální a psychologický.
WHO (Světová zdravotnická organizace) označila v roce 2019 bakteriální rezistenci vůči antibiotikům jako jednu z deseti nejvážnějších hrozeb a problémů ochrany veřejného zdraví pro dnešní společnost (společně např. s pandemií HIV a odmítáním očkování).
Kvůli zhoršené epidemiologické situace není možné udělat přednášku s lidmi v sále. Stejně jako v poslední době již obvykle proběhne povídání přes online stream. Děkujeme za pochopení.
Odkaz na stream zde.: