V rámci programu Technecium Online Vás zveme v úterý 22. prosince od 14:30 hodin
na přednášku Mgr. Jana Procházky Ph.D.na téma: Fenogenomika a její klíčový význam pro biomedicínu 21.století

 

Mgr. Jan Procházka Ph.D. působí na Českém Centrum pro Fenogenomiku při ústavu Molekulární genetiky AV ČR (CCP), kde se zabývá fenotypování a zobrazovacími metodami. CCP poskytuje expertízu a servis biologické a lékařské vědecké komunitě, která se zabývá výzkumem funkce genů. Pochopení funkce genů je naprosto klíčové pro dosažení jednoho z esenciálních cílů biomedicíny 21. století – efektivní prevenční a personalizované léčby.  CCP poskytuje široké portfolio služeb genetického inženýrství, které zahrnuje tvorbu myších modelů nemocí, jejich kryo-archivaci a distribuci, pokročilé fenotypizační i zobrazovací metody, stejně jako chovy zvířecích modelů v podmínkách bez specifických patogenů. CCP je členem panevropské výzkumné infrastruktury INFRAFRONTIER. Dobře provedenou popularizační ochutnávku některých témat z portfolia CCP naleznete zde.

Odkaz na stream k přednášce:

https://meet.jit.si/Fenogenomika_jeji_vyznam_pro_biomedicinu

Jakmile to epidemiologická situace dovolí navážeme na přednášku Mgr. Jana Procházky Ph.D. workshopem, exkurzí. V budoucnu plánujeme též zapojením studentů do biomedicínského výzkumu formou stáží nebo  SOČ.

 

TECHNECIUM – Talent centrum Průmyslu 4.0

Nádražní 641
533 51 Pardubice

Česká republika

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

Jaroslav Bartel – 739 879 275

Translate »