15.12. 2020 uvádíme od 14:30 přednášku Jana Sýkory a Petera Kapusty na téma: Fluorescence v molekulární biologii a biofyzice – pokročilé techniky mikroskopie pro 21. století

V rámci programu Technecium Online Vás zveme v úterý 15. prosince od 14:30 hodin
na přednášku Jana Sýkory a Petera Kapusty na téma: Fluorescence v molekulární biologii a biofyzice – pokročilé techniky mikroskopie pro 21. století
Fluorescence a na ní založené mikroskopické metody spolus pokrokem v ICT otevřeli v posledních dvou dekádách nové netušené možnosti v oblasti výzkumu buňek a jsou jedním z klíčových technologických hybatelů probíhající revoluce v oblasti biomedicínského výzkumu. Jan Sýkora a Peter Kapusta z Ústavu Fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd v Praze Vás v rámci své přednášky seznámí ze základními principy tak „state of the art“ aplikacemi těchto pokročilých mikroskopických technik v praxi a možností představí Vám témata výzkumu do kterého se můžete jednou zapojit i Vy sami.
V navazující diskuzi se také zmíníme i o dříve nepředstavitelných možnostech , které sebou sebou přináší aktuální rozvoj spotřební mikroelektroniky v rovině DoItYourself a Citizens Science.

 

Translate »