19.8.2022 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Michala Pitoňáka na téma Menšinový stres: významný, nikoliv minoritní činitel

Mezinárodní výsledky výzkumů z posledních desetiletí konzistentně dokládají, že LGBTQ+ lidé, tedy lesby (L), gayové (G), bisexuální (B), queer (Q) a další neheterosexuální lidé, stejně tako jako trans (T) lidé a další genderově rozmanití lidé, se v rámci svých životů setkávají statisticky častěji s duševně zdravotními problémy a vykazují mnohdy celkově nižší životní prosperitu. Po dekádách diskurzů, které v minulém století např. patologizovaly „homosexualitu“ v současnosti již výzkum dospěl ke konsensu, že zaznamenané zdravotní nerovnosti lze přičítat na vrub působení stigmatizace a specifickým formám na ní založeného menšinového stresu.
V rámci přednášky bude menšinový stres představen jako ucelený interpretační rámec, který propojuje faktory působící na systémové (strukturální) úrovni, interpersonální a individuální úrovni.
Michal Pitoňák (*1986) vystudoval biologii a geografii na Přírodovědecké fakultě UK. V Národním ústavu duševního zdraví zkoumá sociálně-geografické a sociálně-psychologické vlivy působící na kvalitu života a duševní zdraví neheterosexuálních lidí.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 (Fotochemie), která se nachází v přízemí. Stačí tedy vyjít první krátké schody u vrátnice a dát se po chodbě doleva.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Translate »