SVĚT INVAZÍ

SVĚT INVAZÍ – invaze očima biologů

Lektor: RNDr. Stanislav Mihulka PhD.

Doporučený věk: 14 – 20 let

Přírodu v dnešní době ohrožují invaze. Je to válka! Chcete se postavit vetřelcům mezi rostlinami? Tak právě pro vás je Svět invazí.

Seminář a navazující projekt je otevřen pro zájemce z řad studentů základních a středních škol. Je určen především pro malé týmy, ale zúčastnit se mohou i jednotlivci. Setkáte se s mechanismy a jevy mladé, ale velmi potřebné invazní biologie i se samotnými invazními druhy rostlin. To jsou druhy cizího původu, které se agresivně šíří na novém území i v místech, která jsou jen málo zasažená člověkem.

Invazní rostliny i mechanismy biologických invazí budou představeny na doprovodných přednáškách. Účastníci projektu budou mít za úkol seznámit se s vybranými invazními druhy rostlin, a pak se je pokusí vyhledat ve svém okolí, ať už je to velkoměsto, menší město či vesnice. Měli by přitom zaznamenat, v jakém prostředí se invazní druh nachází, v jakém počtu a v jaké jsou rostliny kondici. Také by si měli všímat, jaké domácí druhy rostlin zvládnou růst společně na jednom místě s invazním druhem. O nalezeném druhu či druzích si pak vyhledají další informace na internetu, v doporučených zdrojích. Na lokalitě invazního druhu také pořídí fotodokumentaci. S nejlepšími snímky se mohou zúčastnit fotografické soutěže „Přistihni vetřelce“.

Začínáme 25.11. 2020 v 17:00 úvodní přednáškou RNDr. Stanislava Mihulky PhD. z Jihočeské University v Českých Budějovicích na téma „Invaze ve světě přírody“ Její záznam můžete shlédnout také na You-Tube kanálu UTESLA.

Seminář probíhá v prostředí Discord, resp. od prosince 2020 v Google Classroom. Pokud není uvedeno jinak live streamovaná setkání probíhájí každý týden ve středa od 17:00 do 18:00 na meet.jit.si, záznamy jednotlivých přednášek, presentace a zadání k samostatné práci jsou pro Vás k dispozici v online prostředí.

Registrovat se můžete zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsH_p35xvdZ79aO_oWBkE0MdeDORdPT7iDkfeL6vSkoenEYA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Po registraci Vám zašleme přístupové údaje do online prostředí.

Translate »