Pravidelné volnočasové programy Technecia

Programová nabídka Technecia na 1. pololetí školního roku  2022 – 2023

 

Leták ke stažení – Programy Technecia od října 2022.

(V průběhu října 2023 budeme nabídku na základě zájmu a aktuální epidemiologické situace průběžně aktualizovat.)

Pravidelné kroužky

 • Soboty s roboty 

  Sobotní programy s technikou, Lego roboty, přírodovědnými experimenty, 3D tiskem, raketami a elektrotechnikou.

Vhodné pro děti od 8 let

          TECHNECIUM , Pardubice: Soboty 1.10.; 22.10; 26.11; 17.12. 2022 a 28.1. 2023 od 8:30 do 14:30

 • Kroužek Lego-robotika

S robotickou sadou Lego Mindstorms EV3, současnou nejlepší stavebnicí robotiky, budeme vytvářet základní převody až po autonomní vozidla a kráčející stroje vybavené mnoha senzory a aktivními prvky. Účast na robotických soutěžích v ceně.

Vhodné pro děti od 9 let

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY  Universita Pardubice: středa 15:00-17:00 (od 5.10.)

TECHNECIUM – JHV ENGINEERING, Pardubice: čtvrtek 16:00-18:00  (od 6. 10)

 • Kroužek Elektro-technické experimentárium  

 Chcete si postavit vlastní balon, parní stroj, elektrický motor nebo vystřelit svoji vlastní raketu? Chcete si postavit vlastní blikač, naučít se pájet, používat el. součástky a navrhovat obvody? Chcete se naučit tisknout na 3D tiskárně? To vše a ještě mnohem víc na elektro-technickém experimentáriu.

Vhodné pro děti od 9 let

TECHNECIUM – JHV ENGINEERING, Pardubice: lichý čtvrtek 15:00-17:00 (od 6.10.)

 • Kroužek Přírodovědné Experimentárium / Fyzika, Chemie a Biologie v souvislostech – vlastní hlavou i rukama

Badatelské experimenty s fyziky, chemie a biologie, které ve škole nezažijete. Ukážeme si jak se dělá přírodní věda. Proč je důležitý experiment. Co je to molekulární kuchyně. Jaký je svět nejmenších a největších rozměrů. Budeme vytvářet nové věci a ukážeme si jak se pro to můžeme inspirovat přírodou. To vše s odborníky z University Pardubice, Východočeského muzea, PřF UK a JHV Engineering.

Vhodné pro děti od 9 let

TECHNECIUM, Pardubice: sudý čtvrtek 15:00-17:00 (od 14.10.)

Kurzy Technecium

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

 • Základy programování Arduino (C/C++), Python 

Arduino (C/C++) – presenčně Talentcentrum – Technecium, Pardubice víkend 5. – 6. 11.   Online cvičení a konzultace každý čtvrtek 10. – 24.11. od 19:30 do 20:30 .

Python – presenčně Talentcentrum – Technecium, Pardubice víkend  3. – 4. 12.  Online cvičení a konzultace každý čtvrtek 8. – 22.12. od 19:30 do 20:30.

 • 3D tisk a moderní DIY technologie 

Talentcentrum – Technecium, Pardubice: 22. – 23.10. 2022 (po dohodě možnost využití tiskáren a vybavení Fablabu pro realizaci závěrečného projektu)

 • Digitální grafika a video

Talentcentrum – Technecium, Pardubice: víkend 10. – 11.12. 2022 (Online cvičení po dohodě s lektorkou.)

 

Klub Technecium

Klub pro mladé badatele a tvůrce, kteří s  podporou našich odborných partnerů z VŠ, AV ČR a firem řeší své individuální nebo týmové projekty, účastní se odborných stáží, víkendových soustředění, exkurzí, expedic a jiných prakticky zaměřených terénních aktivit. Účast na oborových olympiádách, SOČ a technických soutěžích jako je Expo Science Amavet, soutěže Evropské kosmické agentury – CanSat, AstroPí je v ceně.

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

 • Pravidelné schůzky v otevřené dílně – ScienceLab / FabLab – v Techneciu

Pravidelné schůzky a konzultace pro žáky a studenty zapojené do badatelských a tvůrčích projektů a SOČ v Talentcentru Technecium  v Pardubicích.

TECHNECIUM – JHV ENGINEERING, Pardubice, každou středu a čtvrtek 17:30 – 20:30

 • Pravidelné živé přednášky vědců, inženýrů a umělců na Gymnáziu Mozartova, Pardubice

Poznejte inspirativní osobnosti z oblasti vědy techniky a umění. Na témata přednášek navazují exkurze, stáže a možnost zapojení se do projektů středoškolské odborné činnosti.

8. 9., 13. 10., 3. 11. a 1. 12. od 14:30 do 16:30 na Gymnáziu Mozartova Pardubice

 • Pravidelné online konzultace s vědci a inženýry

Pravidelné konzultace pro žáky a studenty, kteří se chtějí zapojit a nebo již pracují na badatelských a tvůrčích projektech a SOČ.

TECHNECIUM – JHV ENGINEERING, Pardubice, každý čtvrtek od 20:00 nebo pátek od 15:30 do 16:30

 • Sobotní otevřené dílny a víkendová soustředění

Individuální a týmová soustředění s vědci a inženýry nad realizací  badatelských a tvůrčích projektů a SOČ v Talentcentru Technecium  v Pardubicích. Seminář k středoškolské odborné činnosti.

TECHNECIUM – JHV ENGINEERING, Pardubice, Soboty 1.10.; 22.10; 26.11; 17.12. 2022 a víkendy 10. – 11.9. ; 16. – 17.10. ; 5. – 6.11. ; 3. – 4.12. 2022

Víkendy s vědou v Techneciu

Fyzika, chemie, biologie a moderní technologie v medicíně, ekologii, výzkumu Země a vesmíru či v high-tech průmyslu společně s vědci a inženýry. Přednášky, workshopy, experimenty a odborné kurzy.

TECHNECIUM – JHV ENGINEERING, Pardubice: Víkendy 10. – 11.9.; 16. – 17.10; 5. – 6.11.; 3. – 4.12. 2022 od 16:00 (Pá) do 16:00 (Ne), možnost zajištění stravy a ubytování.

Pátečníci s Techneciem

Pravidelné přednášky předních českých přírodovědců, techniků i humanitních badatelů v širokém spektrum oborů současné vědy a techniky.  Na témata přednášek navazují online konzultace, presenční exkurze a badatelské aktivity pro žáky SŠ.

Každý pátek od 17:00 presenčně na PřF UK v Praze (Viničná 7) nebo online zde

 

Podrobnější informace naleznete v rámci registračního formuláře zde.

Příspěvek se podle typu aktivity pohybuje v rozmezí 0 – 2750 Kč / pololetí.
Při aktivním přístupu a dobrých výsledcích je možná až 50% sleva formou stipendijního programu JHV Engineering, případně kofinancování ze strany spolupracujících škol.
V případě zhoršení epidemiologické situace v souvislosti s COVID-19, budou aktivity případně dále realizovány po vzájemné dohodě v semidistančním až distančním režimu.

Budeme rádi pokud naši nabídku budete šířit dále mezi Vaše známé, kolegy a přátele. LETÁK KE STAŽENÍ 

 

Programy běží s podporou generálního partnera JHV Engineering s.r.o a MŠMT

 

 

 

ARCHIV ——————————————————————

Programová nabídka Technecia na jaro 2022

Pravidelné kroužky

 • Soboty s roboty Sobotní programy s technikou, Lego roboty, přírodovědnými experimenty, 3D tiskem, raketami a elektrotechnikou.

Vhodné pro 1. a 2. stupeň ZŠ

          TECHNECIUM , Pardubice: Soboty 26.2., 26.3., 23.4., 28.5. a 25.6. 2022 vždy od 8:30 do 14:30

 • Kroužek Lego-robotika

S robotickou sadou Lego Mindstorms EV3, současnou nejlepší stavebnicí robotiky, budeme vytvářet základní převody až po autonomní vozidla a kráčející stroje vybavené mnoha senzory a aktivními prvky. Účast na robotických soutěžích v ceně.

Vhodné pro 1. a 2. stupeň ZŠ

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY  Universita Pardubice: středa 15:00-17:00 od středy (od 23. února)

TECHNECIUM – JHV ENGINEERING, Pardubice: čtvrtek 15:00-17:00 od čtvrtka (od 17. února)

 • Kroužek elektrotechnika 

Víte, čím se liší dioda a tranzistor a jak je použít? Chcete si postavit vlastní blikač, zabezpečovací zařízení, nebo anténu a poslouchat zvuky vesmíru? Naučíte se pájet, používat el. součástky a navrhovat obvody.

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, SŠ

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY  Universita Pardubice: středa 17:00-18:00 (od 23. února)

TECHNECIUM – JHV ENGINEERING, Pardubice: čtvrtek 17:00-18:00 (od 17. února)

 • Technický kroužek

 Chcete si postavit vlastní balon, parní stroj, elektrický motor nebo vystřelit svoji vlastní raketu? Chcete se naučit tisknout na 3D tiskárně? To vše a ještě mnohem víc v kroužku techniky.

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ

TECHNECIUM – JHV ENGINEERING, Pardubice: lichý čtvrtek 15:00-17:00 (od 17. února)

 • Kroužek Přírodovědné Experimentárium / Fyzika, Chemie a Biologie v souvislostech – vlastní hlavou i rukama

Badatelské experimenty s fyziky, chemie a biologie s využitím moderních technologií průmyslu 4.0, které ve škole nezažijete. Ukážeme si jak se dělá přírodní věda. Proč je důležitý experiment. Co je to molekulární kuchyně. Jaký je svět nejmenších a největších rozměrů. Budeme vytvářet nové věci a ukážeme si jak se pro to můžeme inspirovat přírodou. To vše s odborníky z University Pardubice, Východočeského muzea, PřF UK a JHV Engineering.

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ.

TECHNECIUM, Pardubice: sudý čtvrtek 15:00-17:00 (od 17. února)

Klub Technecium

Klub pro mladé badatele a tvůrce, kteří s  podporou našich odborných partnerů z VŠ, AV ČR a firem řeší své individuální nebo týmové projekty, účastní se odborných stáží, exkurzí, expedic a jiných prakticky zaměřených terénních aktivit. Účast na oborových olympiádách, SOČ a technických soutěžích jako je Expo Science Amavet, soutěže Evropské kosmické agentury – CanSat, AstroPí je v ceně.

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

 • Pravidelné schůzky v ScienceLabu / FabLabu v Techneciu

Pravidelné schůzky probíhají každý čtvrtek od 15:00 do 19:30 v Talentcentru Technecium  v Pardubicích. O konkrétních termínech stáží, exkurzí atp. budou účastníci průběžně, včas informováni.

TECHNECIUM – JHV ENGINEERING, Pardubice, čtvrtek 17:30-19:30

 • Pravidelné živé přednášky vědců, inženýrů a umělců

Poznejte inspirativní osobnosti z oblasti vědy techniky a umění. Na témata přednášek navazují exkurze, stáže a možnost zapojení se do projektů středoškolské odborné činnosti.

Každý druhý čtvrtek v měsíci od 14:30 do 16:30 na Gymnáziu Mozartova Pardubice

 • Pravidelné víkendy s vědou v Techneciu 

Fyzika, chemie, biologie a moderní technologie v medicíně, ekologii, výzkumu Země a vesmíru či v high-tech průmyslu společně s vědci a inženýry. Seminář k středoškolské odborné činnosti. Přednášky, workshopy, experimenty a odborné kurzy.

TECHNECIUM – JHV ENGINEERING, Pardubice: Víkendy 12.-13.2., 12.-13.3., 9.- 10.4. , 14.-15. 5. a 11.-12.6. 2022 od 16:00 (Pá) do 16:00 (Ne), možnost zajištění stravy a ubytování.

Kurzy Technecium

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

 • Základy programování Arduino (C/C++), Python 

Presenčně Talentcentrum – Technecium, Pardubice neděle 13.3. a 10.4. 13:00-18:00  Online každý čtvrtek 17.3. – 7.4. 18:30 – 19:30.

Presenčně Talentcentrum – Technecium, Pardubice sobota 9.4. a 14.5. 13:00-18:00  Online každé čtvrtek 14.4. – 12.5 18:30 – 19:30.

 • 3D tisk a moderní DIY technologie 

Talentcentrum – Technecium, Pardubice: pátek 11.3., 8.4 a 13.5. 2022, 16:00-19:00 (po dohodě možnost využití tiskáren a vybavení Fablabu pro realizaci závěrečného projektu)

 • Digitální grafika a video

Talentcentrum – Technecium, Pardubice: neděle 10.4. a 15.5. 2022 , 13:00-18:00 (Online cvičení po dohodě s lektorkou.)

Translate »