Nabídku kurzů budeme v průběhu září 2021 aktualizovat a doplňovat!

Pravidelné kroužky

 • Kroužek Lego-robotika (Robosoutěž, Robo Rave, FLL … )

S robotickou sadou Lego Mindstorms EV3, současnou nejlepší stavebnicí robotiky, budeme vytvářet základní převody až po autonomní vozidla a kráčející stroje vybavené mnoha senzory a aktivními prvky. Účast na robotických soutěžích v ceně.

Vhodné pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

FEI Universita Pardubice: středa 15:00-17:00 od středy 6. října

 • Kroužek Lego-robotika (Robosoutěž, Robo Rave, FLL … )

S robotickou sadou Lego Mindstorms EV3, současnou nejlepší stavebnicí robotiky, budeme vytvářet základní převody až po autonomní vozidla a kráčející stroje vybavené mnoha senzory a aktivními prvky. Účast na robotických soutěžích v ceně.

Vhodné pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

Talentcentrum – Technecium, Pardubice: čtvrtek 15:00-17:00 od čtvrtka 7. října

 • Technický kroužek (radiotechnika, microprocesory, 3D tisk)

Víte, čím se liší dioda a tranzistor a jak je použít? Chcete si postavit vlastní blikač, zabezpečovací zařízení, nebo anténu a poslouchat zvuky vesmíru? Chcete si postavit svoji vlastní raketu? Chcete se naučit tisknout na 3D tiskárně? To vše a ještě mnohem víc v kroužku techniky.

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, SŠ

Talentcentrum – Technecium, Pardubice: čtvrtek 15:00-17:00 od čtvrtka 7. října

 • Kroužek Přírodovědné Experimentárium / Fyzika, Chemie a Biologie v souvislostech – vlastní hlavou i rukama

Badatelské experimenty s fyziky, chemie a biologie s využitím moderních technologií průmyslu 4.0, které ve škole nezažijete. Ukážeme si jak se dělá přírodní věda. Proč je důležitý experiment. Co je to molekulární kuchyně. Jaký je svět nejmenších a největších rozměrů. Budeme vytvářet nové věci a ukážeme si jak se pro to můžeme inspirovat přírodou. To vše s odborníky z University Pardubice, Východočeského muzea, PřF UK a JHV Engineering.

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ.

Talentcentrum – Technecium, Pardubice: čtvrtek 15:00-17:00 od čtvrtka 7. října

 • TC klub 

Klub pro mladé badatele a tvůrce, kteří s  podporou našich obdorných partnerů z VŠ, AV ČR a firem řeší své individuální nebo týmové projekty, účastní se odborných stáží, exkurzí, expedic a jiných prakticky zaměřených terénních aktivit.

Pravidelné schůzky probíhají každou středu a čtvrtek od 16:00 do 19:30 v Talentcentru Technecium  v Pardubicích. O konkrétních termínech stáží, exkurzí atp. budou účastníci průběžně, včas informováni.

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

Účast na oborových olympiádách, SOČ a technických soutěžích jako je Expo Science Amavet, soutěže Evropské kosmické agentury – CanSat, AstroPí je v ceně.

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

Talentcentrum Technecium, Pardubice, čtvrtek 17:30-19:30, každý druhý čtvrtek v měsíci probíhá přednáška na Gymnázium Mozartova Pardubice

Podrobnější informace a rozšířenou nabídku kurzů naleznete v rámci registračního formuláře zde.

Příspěvek se podle typu aktivity pohybuje v rozmezí 2200 – 2300 Kč / pololetí.
Při aktivním přístupu a dobrých výsledcích je možná až 50% sleva formou stipendijního programu JHV Engineering, případně kofinancování ze strany spolupracujících škol.
V případě zhoršení epidemiologické situace v souvislosti s COVID-19, budou aktivity případně dále realizovány po vzájemné dohodě v semidistančním až distančním režimu (dle situace/ podmínek případného “lockdownu”)

Budeme rádi pokud naši nabídku budete šířit dále mezi Vaše známé, kolegy a kamarády.

Programy běží s podporou generálního partnera JHV Engineering s.r.o, FEI UPa a NIDV (Krajské sítě na podporu nadání) Královehradeckého a Pardubického kraje

Víkendové akce

 • Víkendy s vědou

  Každý měsíc jiné přednášky, workshopy a práce na projektech pro nadšené badatele zejména z řad studentů SŠ a posledních ročníků ZŠ.
  Talentcentrum Technecium, Pardubice: 15. – 17. října 2021, 12. – 14. listopadu 2021, 10. – 12. prosince 2021, 14. – 16. ledna 2022

Podrobnější informace naleznete v registračním formuláři zde.

 • Badatelské soboty

  Zábavné vědecké a technické aktivity pro nadšené badatele zejména z řad žáků ZŠ.
  Talentcentrum Technecium, Pardubice: pátek 17. září 2021 (Den otevřených dveří Technecium), sobota 23. října 2021, sobota 27. listopadu 2021, sobota 18. prosince 2021, 22. ledna 2022

Podrobnější informace naleznete v registračním formuláři zde.

TECHNECIUM – Talent centrum Průmyslu 4.0

Nádražní 641
533 51 Pardubice

Česká republika

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

Jaroslav Bartel – 739 879 275

Translate »