Pro školní rok 2019/2020 (září-červen, 1x týdně) nabízíme tyto celoroční kurzy:

 • Zábavná logika a matematika ( nejen pro talentované.. )
  • Talentcentrum Pardubice: úterý, 15:00-17:00
 • Lego-robotika, matematika, programování a 3D tisk
  • Gymnázium Nad Štolou Praha: středa, 14:00-18:00 (prezenčně 1x za 14 dní – sudé týdny, liché týdny online)
 • Lego-robotika (Robo Rave, FLL … )
  • Talentcentrum Pardubice: středa, 15:00-17:00;   čtvrtek, 14:00-16:00
  • FZŠ Táborská Praha: úterý, 13:30-16:00
 • Elektrotechnika (radiotechnika, microprocesory)
  • Talentcentrum Pardubice: čtvrtek 16:00-18:00
  • FEI UPa: středa, 15:00-16:30
 • Programování (Karel, Lego, Scratch, Python, Arduino – C/C++)
  • Talentcentrum Pardubice: čtvrtek, 16:00-18:00
  • FEI UPa: středa, 16:30-18:00
 • 3D tisk
  • Talentcentrum Pardubice: čtvrtek, 16:00-18:00
 • Přírodovědné Experimentárium (fyzika, chemie, biologie)
  • Talentcentrum Pardubice: středa, 16:00-18:00
  • FZŠ Táborská Praha: úterý, 16:00-18:00
 • Počítačová grafika ( vč. animace a střihu)
  • Kostelní 104 Pardubice: úterý, 16:00-18:00
Pro registraci na jednotlivé kroužky vyplňte tento Google formulář.

TECHNECIUM – Talent centrum Průmyslu 4.0

Nádražní 641
533 51 Pardubice

Česká republika

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

Jaroslav Bartel – 739 879 275

Translate »