BIOXXX / Arctic Biology

Lektor: RNDr. Jana Kvíderová PhD.  (JČU a IBOT AV ČR)

Doporučený věk: 14 – 20 let

Zajímá vás biologie? Chcete poznat něco extrémního? Navštěvujte naše semináře a zapojte se do projektů BioXXX / Arctic Biology!

Semináře a navazující projekty jsou otevřeny pro zájemce z řad studentů základních a středních škol. Je určen především pro malé týmy, ale zúčastnit se mohou i jednotlivci. Seznámíte se s problematikou extrémních prostředí v biologii a s takzvanými extrémofilními organismy.Vaším úkolem bude najít ve svém okolí lokalitu, kterou by bylo možné považovat v nějakém ohledu za biologicky extrémní, prozkoumat ji a zdokumentovat. Jak by takové místo mělo vypadat, a čeho si na něm máte všímat? To se dozvíte na souvisejících přednáškách. Budete mít i možnost poslat vzorky z vybraných míst na odborné pracoviště k mikroskopickému pozorování a zúčastnit se 2 denní odborné exkurze a terénního cvičení s předními českými odborníky.  Součástí projektu je i výtvarná soutěž, kde bude oceněno nejoriginálnější umělecké ztvárnění extrémního prostředí nebo organismů v něm se vyskytujících.

V rámci projektu BioXXX mají řešitelé možnost podílet se také na stratosférickém balonovém experimentu a sběru dat za polárním kruhem. Nejúspešnější budou odměněni věcnými cenami a dostanou možnost realizovat SOČ na téma extremofilní organismy na půdě AV ČR.

BioXXX začíná 18.11. 2020 v 17:00 úvodní přednáškou RNDr. Jany Kvíderové PhD. z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni na téma „Někdo to rád extrémní..“ Její záznam můžete shlédnout také na You-Tube kanálu UTESLA.
V novém roce 2021 navazujeme na téma extremofilních organismů a prostředí od 25.2. 2021 seminářem Arctic Biology 
seminář vychází ze cvičení vysokoškolského kurzu Polární mikrobiologie a astrobiologie přenášeném na Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Předjarní klimatické podmínky ve Střední Evropě odpovídají podmínkám arktického léta, a díky tomu si můžete prakticky vyzkoušet terénní práci polárních biologů. Budete sledovat diverzitu sinic a řas a jejích změny pomocí speciálních nosičů ve vybraných tůních jako simulaci polárního mokřadu. V květnu 2021 se proběhne dvoudenní exkurze/stáž na Botanickém ústavu v Třeboni. Vybraní studenti zde budou mít možnost se seznámit se prací provozem vědecké laboratoře a připravit experiment, který proběhne v průběhu léta 2021 na polární stanici na souostroví Špicberky v Severním ledovém oceánu.

Pravidelná setkání probíhají každý týden ve čtvrtek  od 17:00 do 18:00 na meet.jit.si, záznamy jednotlivých přednášek, presentace a zadání k samostatné práci jsou pro Vás k dispozici v online prostředí (Discord, od prosince 2020 Google Classroom).

Registrovat se můžete zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsH_p35xvdZ79aO_oWBkE0MdeDORdPT7iDkfeL6vSkoenEYA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Po registraci Vám zašleme přístupové údaje do online prostředí.

Translate »