Letní Science Kempy 2022

O letních prázdninác od 4.7. do 31.8. 2022 probíhá s vědci a inženýry 

LÉTO S TECHNECIEM 2022

Science kempy, stáže a příměstské tábory pro mladé přírodovědce a technické kutily.

v termínech:

4.7. – 8.7. 2022  S techniky na Slapech [1]

Přírodou po zemi, ve vzduchu i pod vodou. V noci amatérská astronomie.

11.7. – 15.7. Letní stáže v Techneciu [2]

S vědci a inženýry řešíme individuální a týmové tvůrčí a badatelské projekty. [3]

18.7. – 23. 7. S přírodovědci v Praze [2]

Evoluce, chování, letní škola geoinformatiky, extremofilové kolem nás a další atraktivní témata a aktivity v hlavním městě české vědy.

1. – 3.8. Letní stáže v Techneciu [2]

S vědci a inženýry řešíme individuální a týmové tvůrčí a badatelské projekty. [3]

7. – 12.8. 2022 Archeo kemp v Miličíně [1]

Věda, technika i umění doby kamenné. Potrava (převážně) současná.

15.8. – 21.8. Letní stáže v Techneciu [2]

S vědci a inženýry řešíme individuální a týmové tvůrčí a badatelské projekty. [3]

22.8. – 26.8. Pardubický Maker Kemp s robotikou [1] [2] 

Věda, vesmír, rakety, balony, programování, robotika,  3D tisk i starověká keramika v Techneciu. [3]

28.8. – 31.8. Konec prázdnin v Techneciu  [1] [2]

Věda, technika a keramika. Tvůrčí a badatelské projekty. [3]

[1] Doporučený věk 9 – 15 let

[2] Doporučený věk 14 – 19 let

[3] V rámci letních stáží můžete realizovat různé badatelské a tvůrčí projekty. Připravili jsme pro Vás bohatý výběr projektových témat  https://technecium.org/projekty/ jejichž mentory jsou přední odborníci z praxe v širokém spektru oborů současné vědy a techniky.  V případě zájmu můžete v průběhu navazujícího školního roku v těchto projektech pokračovat a dopracovat je s naší podporou  do podoby  seminární práce, SOČ nebo ročníkového či maturitního projektu.

Cena:  Lektorné a pomůcky 100-250 Kč/den,  Obědy a občerstvení 250 Kč/den, Ubytování 350 Kč/den, další podrobnosti k ceně akce dostanete po registraci

Díky individuálnímu přístupu našich odb. lektorů  můžeme nabídnout odpovídající aktivity širokému spektru účastníků jak z hlediska věku, zájmu tak i talentu.

Pozor počet míst na každém z letních kempů a příměstských táborů je omezen na 15!

Registraci naleznete na https://tinyurl.com/ScienceKempy2022 (součástí registrace je i krátký dotazník)

(* Přípravu na tvůrčí projekty běžící v rámci stáží Vám usnadní jarní semináře a víkendové workshopyve kterém se můžete seznamovat s různými dovednostmi (jako je programování, 3D tisk, metodika vědecké práce) a zdokonalovat se v nich. S Techneciem nabízenými tématy se můžete seznamovat také v rámci živých online přednášek Pátečníci z Techneciana kterých se každý týden představují špičkový čeští vědci se svými projekty a aktuálními badatelskými tématy.   Všechny online přednášky můžete sledovat také ze záznamu na YouTube kanálu UTESLA. )

Letní programy 2022 připravujeme ve spolupráci s Planetum, JHV Engineering, FEI UPa, PřF UK, JČU, ČVUT, ASU AV ČR, UFA AV ČR, UFCH AV ČR, IBOT AV CZ, Sisyfos, Pokusní Králíci a TEREZA..

OBECNÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE: 

Místo konání letních stáží v Techneciu a Pardubického MakerKempu:

Technecium – Talentcentrum vědy a techniky  Nádražní  641, Pardubice: https://mapy.cz/zakladni?x=15.7385568&y=50.0520179&z=17&source=addr&id=11179149

Kemp 4.7. – 8.7. 2022  S techniky na Slapech probíhá formou pobytové expedice ve středních Čechách.

Kemp 18.7. – 23. 7. S přírodovědci v Praze probíhá na PřF UK v Praze a kolejích ČVUT.

Kemp  7. – 12.8.  Archeo kemp v Miličíně probíhá formou letního stanového tábora.

 

Stravování:

Pro děti je zajištěn pitný režim, v případě zájmu také stravování. V Techneciu je k dispozici je kuchyňka.

 

Ubytování:

V  případě potřeby je možno v Praze nebo Pardubicích zajistit ubytování. (V případě zájmu pište na [email protected] nebo volejte na 777275250)

 

Kontakt na realizátora: 

Mgr. Alexandr Prokop

E: [email protected]

T: +420 774 143 458

 

————————————————–

Prázdniny 2021 s TECHNECIEM

V Praze a Pardubicích jsme pro Vás připravili pětidenní kempy pro mladé badatele, badatelky a technické kutily.

Prožijte léto, plné experimentů a tvůrčích projektů s inspirativními vědci a inženýry z praxe.

Každý týden jiné téma:

5.7. – 9.7.   Robot Maker Camp: S 3D tiskem a chytrými stroji do vesmíru a budoucnosti.
12.7. – 16.7. BioExtreme – zkoumáme hranice přežití! Expedice za extrémními organismy do extrémních prostředí.
19.7. – 23. 7. EkoToxo-Expedice: Na stopě raket, barev, střelného prachu a Semtexu – ekosystémem pardubického Polabí.
26.7. – 30.7. Slintající psi a lidský mozek: Neurobiologické, evolučně-psychologické a kognitivní pikantnosti ze studia lidského chování
2.8 – 6.8. Země z Vesmíru – Vesmír ze Země:  Zajímavosti nejen ze života hvězd, pozorujeme ze vzduchu, ze země, ze satelitu.
9.8. – 13.8. Terénní biologie na stopě invazí aneb S biologem na bitevní pole!
16.8. – 20.8. ExoBio – s biologem do kosmu: Na stopě života ve vesmíru.
23.8. – 27.8. Ekotoxikologie = biologie + chemie + toxikologie: Od vzorku z terénu až k laboratornímu výsledku.

 

Letní Science kempy jsou pro všechny mladé badatele, badatelky a kutily zdarma!

Doporučený věk je 11-16 (resp. 19 let pro zájemce z řad SŠ studentů).

Díky individuálnímu přístupu našich odb. lektorů (vždy minimálně 1 lektor na 5 žáků) můžeme nabídnout odpovídající aktivity širokému spektru účastníků jak z hlediska věku, zájmu tak i talentu.

V rámci letních kempů můžete realizovat různé badatelské a tvůrčí projekty. (Pro SŠ studenty je to podmínkou účasti!). Připravili jsme pro Vás bohatý výběr projektových témat (*) jejichž mentory jsou přední odborníci z praxe v širokém spektru oborů současné vědy a techniky.  V případě zájmu můžete v průběhu navazujícího školního roku v těchto projektech pokračovat a dopracovat je s naší podporou  do podoby  seminární práce, SOČ nebo ročníkového či maturitního projektu.

(Na závěr každého kempu proběhne presentace dílčích individuálních a týmových projektů a experimentů. V září 2021 proběhne letní konference s vědci na VŠ v Praze a Pardubicích na které bude probíhat společná poster session všech projektů realizovaných v rámci Letních Science Kempů 2021.)

Závaznou registraci naleznete na https://tinyurl.com/ScienceKempy2021(Součástí registrace je krátký motivační dotazník a dopis.)

Pozor počet míst na každém z kempů je omezen na 18!

V rámci tvůrčího programu jednotlivých kempů se můžete společně s inspirativními inženýry a mladými makery věnovat např.:

  • 3D tisku a 3D modelování, a v případě zájmu i stavbě 3D tiskárny
  • Programování jednodeskových počítačů Raspberry Pi a mikrokontrolerů ARduino / ESP32 v jazycích (Python / Mikropython a C/C++), včetně oblíbených robotů M-Bot
  • Elektrotechnice – pájení, využití různých typů součástek, obvodů a tvorba jednoduchých zařízení, antén atp.
  • Tvorbě mechanických strojů a vozítek z Lego Technic či autonomních robotů z Lego Mindstorms a soutěžit v o cenu Lego-Maker
  • Exkurzím do dílen JHV Engiineering i laboratoří Fakulty elektrotechniky a informatiky University Pardubice, kde si vyzkoušíte různá měření a tvůrčí aktivity
  • Logickým a edukačním hrám (Minecraft Education, Kerbal Space Program atp.)
  • Nebo se můžete odreagovat v přírodě v rámci terénních exkurzím za lužními biotopy polabí s biology z Východočeského muzea spojených s environmentálním měřením a sběrem růz. vzorků a mikroskopováním
  • Součástí programu je také 2 denní hackathon, v rámci kterého máte za úkol sestrojit např. autonomního robota, funkční meteostanici nebo jiné elektronické či elektro-zařízení, raketu s návratovým a měřícím systémem, dálkově řízené letadlo, horkovzdušný balon s kamerou a trackovací gps, mikroskop či dalekohled, který můžete v případě jasného počasí otestovat v rámci závěrečného nočního astronomického pozorování a fotografování.

V rámci badatelského programu jednotlivých kempů se můžete společně s inspirativními vědci a  mladými badateli věnovat například následujícím tematickým okruhům:

9) Pokusní králíci (sirotčí data z evoluční psychologie) aneb Science Starter
10) Fyzikální chemie a nanovědy s vědci z UFCH AV ČR (nanomateriály a jejich příprava a charakterizace, elektrochemie, optická spektroskopie a vysoce rozlišená mikroskopie)
11) Historie raket a střelného prachu (ke 101 letům pardubické Explosia „…společnosti na látky výbušné“ )
12) COVID19 – jak bojovat s pandemií pomocí DIY science & technology (hackathon s vědci a techniky, kteří se podíleli na vývoji a testování roušek a dalších opatření proti covid)
K těmto tématům můžete od 3.5. 2021 podávat své badatelské a tvůrčí týmové záměry. Týmy se následně zúčastní online hackathonu 4. – 6.6. s vědci a inženýry na základě kterého budou vybrány projektové záměry, které budou v rámci Letních Science Kempů realizovány. 
Oborové zaměření Letních Science Kempů navazuje na celoroční vzdělávací programy Technecium (v případě témat 6 a 7 také mezinárofního programu GLOBE). K 3,4,5,9 běží tematická online příprava formou seminářů. K 1,2, 6, 7,8, 10, 11, 12  běží kurzy robotiky, programování, elektrotechniky a mikroelektroniky, 3D tisku, a tematické oborové přednášky z astronomie, DPZ, biologie, ochrany přírody, ekotoxikologie, optiky a fyzikální chemie a raketový klub. Podrobnosti naleznete v sekci TechneciumONLINE. Tyto programy důrazně doporučujeme jako součást jarní přípravy na T-Expedici . Spolu s tím proběhnou v dubnu, květnu a červnu 4 víkendová soustředění s vědci a techniky s cílem podpořit přípravu vašich projektovým záměrů na letní T-Expedicí.
(* Celkový přehled o Techneciem nabízených tématech získáte na stránce projekty s Tc a v rámci živých online přednášek Pátečníci z Technecia, na kterých se každý týden představují špičkoví čeští vědci se svými projekty a aktuálními badatelskými tématy. Přípravu na vaši vědeckou práci Vám usnadní navazující seminář Science Starter, ve kterém se můžete seznamovat s metodami vědecké práce a zdokonalovat se v nich. Všechny online přednášky můžete sledovat také ze záznamu na YouTube kanálu UTESLA. )
Letní programy 2021 připravujeme ve spolupráci s JHV Engineering, FEI UPa, PřF UK, JČU, ČVUT, ASU AV ČR, UFA AV ČR, UFCH AV ČR, IBOT AV CZ, Sisyfos, Pokusní Králíci a TEREZA.

Za tým Technecium, naše partnery a spolupracovníky 

                                                                                 Mgr. Alexandr Prokop   

Translate »