Pro školy

Smysl a cíl naší práce vidíme v pomoci základním a středním školám v

 • identifikaci nadání a rozvoji talentu žáků v přírodních vědách, technice a kreativních oborech
 • rozvoji polytechnických a digitálních kompetencí, kritického myšlení, kreativity (i dalších kompetencí 21.století)
 • zavádění nových forem, vzdělávacích obsahů a nových technologií ve výuce a přípravě žáků na svět práce 2035+

jednu z cest dosažení těchto cílů vidíme právě ve spolupráci formálního a neformálního vzdělávání. Spolupráce formálního a neformálního vzdělávání umožňuje:

 • více diferencovat a individualizovat vzdělávání nadaných díky širší vzdělávácí nabídce obohacujících extrakurikulárních aktivit
 • realizovat formální i neformální vzdělávaní v živém kontaktu s inpirativními odborníky z praxe
 • snáze realizovat projektově a badatelsky orientované vzdělávání zaměřené na praktickou aplikaci znalostí (*)
 • využívat odborného i materiálně technického zázemí VŠ, VO a high-tech firem pro zvýšení kvality a inovace ve vzdělávání na ZŠ a SŠ

(* šetření TIMSS 2019 ve svých závěrech konstatuje, „že slabou stránkou našich žáků je používání znalostí.“ )

Základním a středním školám  nabízíme:

A) spolupráci na podpoře rozvoje žáků formou volnočasových aktivit ve vaší škole:

 • tematických kroužků a kurzů (např. Lego robotika, programování) ve škole
 • nebo tzv. Talent klubu zaměřeného na podporu badatelské a tvůrčí činnost žáků v širokém spektru oborů STEAM: Science-Technology-Engineering-Arts-Mathematics

B) spolupráci (vašich pedagogů a našimi odborníky z praxe) na obohacování výuky ve škole formou 

 • Přednášek – v širokém spektru současné přírodní vědy a techniky i humanitních a sociálních oborů (viz Pátečníci z Technecia nebo tematické semináře)
 • Workshopů a laborování – zaměřených na tvůrčí práci a experiment žáků (oborově: ICT, Chemie, Fyzika, Biologie… i současné umění, podrobněji viz témata níže)
 • Exkurzí – za konstruktéry, programátory a vývojáři do high-tech průmyslu (např. robotika), nebo za vědci na špičková pracoviště vědy a výzkumu na VŠ, AV ČR či do terénu
 • Projektových dnů nebo i dlouhodobých (celoročních) projektů – ve škole i mimo školu s badatelskými a tvůrčími aktivitami (témata: vesmír, robotika, chemie, biologie, fyzika, životní prostředí, věda a umění a nové technologie atp.) jejichž součástí jsou i výše uvedené aktivity
 • Odborných praxí 
 • Podpory badatelské a tvůrčí projektové činnosti žáků (individuální i týmové) v širokém spektru témat současné vědy, techniky i kreativního průmyslu
 • Podpory účasti žáků na soutěžích (SOČ, Amavet, GLOBE, soutěže Evropské kosmické agentury atd.) zajištěním odb. vedení, mentoringu i dalšího vzděláváním žáků např. formou seminářů a Víkendů s vědou

V sekci Multimédia naleznete fotogalerii našich vzdělávacích aktivit pro školy i navazující volnočasové vzdělávání a vedle toho také užitečné odkazy na přednášky a metodiky týkající se rozvoje talentu a podpory nadání.

Běžící online přednášky z cyklu Pátečníci na různá témata současné vědy a techniky očima předních českých vědců jsou v hodná také pro pedagogy.

Všechny online přednášky a můžete sledovat také ze záznamu (případně je i využít ve výuce) na YT UskupeníTESLA 

C) Vzdělávání pedagogů a sdílení zkušeností se soutěžemi, novými metodikami práce vč. využívání nových technologií jako je 3D tisk, jednodeskové mikropočítače Raspberry Pi, elektronické (IoT) senzory a jejich data, propojováním STEM a umění, či nová a nebo aktuální témata a obory ( jako jsou kosmické technologie, nanovědy, COVID19 atp.) ve výuce.

V případě jakýchkoliv dotazů nám pište na: [email protected], (případně [email protected]) nebo volejte na telefon: +420774143458

————————————

3-4Q/2021

 • Doháníme covidové manko a realizujeme šňůru pravidelných projektových dnů, seminářů, exkurzí a workshopů včetně společného vzdělávání žáků a pedagogů zaměřených na podporu rozvoje talentu žáků na 8 spolupracujících ZŠ a SŠ. 

2Q/2021

 • Opět realizujeme projektové dny a exkurze!

1Q/2021

 • Ve spolupráci s mezinárodním projektem SySTEM 2020, kterého se spolu s námi účastní špičkové evropské vzdělávací instituce jako je Trinity Colledge v Dublinu, pro Vás na březen 2021 připravujeme webinář na téma – Mezinárodní dobrá praxe a metodiky propojování formálního a neformálního vzdělávání. 
 • Na to plánujeme ve 2Q/2021 naváže v rámci konference Automation kulatý stůl pro zaměstnavatele z hight-tech průmyslu a školy na téma jak mohou firmy podporovat rozvoj talentu dětí a mládeže.
 • S našimi odbornými partnery z řad VŠ a AV ČR připravujeme na začátek 2Q/2021 webinář(e) (a pokud to již PES umožní též navazující presenční setkání) na kterém vám představíme konkrétní projektová témata a nabídku vzdělávacích aktivit, které Vám mohou pomoci ve výuce a rozvoji talentu žáků v covidové (i postcovidové) době.

VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI PROBÍHAJÍ NAŠE VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY (minimálně do konce 1Q/2021) V RÁMCI PROGRAMU Technecium ONLINE.

 

Translate »