VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY TECHNECIUM

Informační leták k aktuálnímu programu TechneciumONLINE 2021

Vzdělávací model Technecium (Online) – presentace

FOTOGALERIE:

PRŮŘEZ ŠIROKÝM SPEKTREM VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT TECHNECIUM:  2019 – 2020

VYBRANÉ ŽÁKOVSKÉ PROJEKTY ŘEŠENÉ V TECHNECIU: Foto posterů 2019-2020

( Postery Z T-EXPEDICE 2020 V TECHNECIU S TALNETEM )

FOTO A TRAILER Z LETNÍ T-EXPEDICE PARDUBICE 2020 A M-CAMPU: foto video

 

UŽITEČNÉ ODKAZY

PROBLEMATIKA IDENTIFIKACE A POPORY ROZVOJE NADÁNÍ:

Pro inspiraci trochu jiným pohledem složka Prezi presentací Kateřiny Venclové Emmer k problematice nadání

Více najdete také na www.talentovaní.cz 

 

VYBRANÉ METODIKY ROZVOJE TALENTU A VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍRODNÍCH A TECHNICKÝCH VĚDÁCH (zejména zahraniční):

Metodický toolkit mezinárodního projektu Talenteducation.eu ze který využíváme při návrhu našich vzdělávacích aktivit.

Podobně můžeme doporučit metodické nástroje mezinárodního projektu SySTEM 2020, který propojuje formání a neformální vzdělávánmí a jehož jsme součástí.

Koučingový nástroj mBet využívaný k práci s talenty hlavně v Rakousku, který pilotně testujeme v Techneciu.

Praktické rady pro psaní, hodnocení a presentaci SOČ.

a

Propozice SOČ (2020) 

Online SOČ (2021)

TECHNECIUM – Talent centrum Průmyslu 4.0

Nádražní 641
533 51 Pardubice

Česká republika

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

Jaroslav Bartel – 739 879 275

Translate »