Letní kemp EKOTOX

23.8. – 27.8.  Letní kemp EKOTOX – Ekotoxikologie = biologie + chemie + toxikologie: Od vzorku z terénu až k laboratornímu výsledku.

 

 

Jedinečný vědecký kemp v Praze a Pardubicích pro mladé badatele a badatelky z celé ČR – a navíc ZDARMA!.

Zajímá vás jak působí člověkem produkované chemické látky na životní prostředí nebo jak zkoumat vliv znečišťujících látek v prostředí na lidské zdraví? Chcete se naučit jak k tomu využívat nové technologie a znalosti z různých vědních oborů? Zúčastněte se kempu EKOTOX!

Doporučený věk: 10 – 19 let.

Individuální program dle věku a zájmu: Junior badatel (10-12let), Science Starter (12-15 let), Vědecký (projektový) inkubátor: (16-19)

V rámci kempu zajiš´tujeme  stravování a ubytování v místě konání.

POZOR! Omezený počet míst: 15

Registrovat se můžete zde: https://tinyurl.com/ScienceKempy2021

Množství chemických látek používaných v domácnostech, průmyslu a zemědělství se neustále zvyšuje. Pomocí kanalizace a splachů se tyto látky dostávají do odpadních a následně povrchových vod, kde mohou určitou dobu setrvat a zároveň působit na organismy, které v tomto vodním prostředí žijí. Chovají se tyto látky toxicky? Jsou látky určené  pro člověka prospěšné i přírodě? Které látky jsou v odpadních vodách měřitelné?

V rámci letního kempu se seznámíte s environmentální vědou – ekotoxikologií, která se zabývá vlivem chemických látek na jednotlivé složky životního prostředí. Zjistíte, jak se chemické látky mohou do prostředí dostávat, jak na něj mohou působit, jak a kde se v něm mohou hromadit. Pochopíte odborné pojmy, které se s touto problematikou vážou a interaktivní formou si vyzkoušíte, jaké je to být vědcem!

Vyrazíme do terénu, kde si vyzkoušíme profesionální odběrová zařízení na různá prostředí  – voda, půda, sediment, vzduch, charakterizujeme odběrová místa,  stanovíme fyzikálně- chemické parametry vybraných vodních nádrží. Odebereme  si vzorky povrchových vod, které následně chemicky zanalyzujeme pomocí přístrojů a titračních metod. Vyzkoušíme si, jak naplánovat a zrealizovat standardizovaný ekotoxikologický biotest, který se využívá k hodnocení toxicity (klíčivost semen Sinapis alba, Phaseolus vulgaris). Naučíme se, jak experimentálně získaná data správně graficky vyhodnotit a stanovit klíčové parametry ekotoxické parametry (EC50, IC50, NOAEC, LOAEC).

V rámci exkurze do Centra RECETOX (MUNI) si ve svých vzorcích stanovíme další parametry jako je množství uhlíku a rtuti. Podíváme se na špičkové přístroje, které umožňují detailní  chemické analýzy  (Bucchi extraktor, hmotnostní spektrometr, kapalinový a plynový chromatograf) a také nahlédneme do ekotoxikologických a toxikologických laboratoří a chovů.

Lektoři: RNDr. Tomáš Petrásek PhD., Mgr. Alexandr Prokop, RNDr.Kateřina Nováková PhD., RNDr. Jana Kvíderová PhD., RNDr. Stanislav Mihulka, PhD., Mgr. Lenka Jelena Příplatová PhD., Ing.Jan Zigmund PhD., Ing Michal Kalousek, Ing. Zdeněk Kyncl, Karel Čtvrtečka, Jaroslav Bartel, a vědci a inženýři RECETOX (MUNI) a JHV Engineering

(Vzhledem k možným neočekávaným okolnostem (Covid atp.) – změna vyhrazena)

Translate »