Inkubátor SOČ

SOČ inkubátor ve spolupráci s Pardubickým krajem a MŠMT poskytuje pedagogům a školám komplexní služby pro přípravu a mentorování žáků při projektech Středoškolské odborné činnosti.

Jak vám můžeme pomoci

SOČ inkubátor je vaším partnerem v hledání atraktivních odborných témat a pracovišť pro projekty SOČ, a zároveň otevírá dveře k odborným praxím a stážím ve vyhledávaných firmách, vysokých školách a institucích Akademie věd ČR po celé zemi. Nabízíme žákům individuální odborné vedení a mentorské podpory v širokém spektru oborů SOČ, od přírodních a společenských věd, přes techniku, až po umění. Podporujeme mezioborovou spolupráci žáků z různých středních škol, která rozšiřuje jejich horizonty a zvyšuje kvalitu jejich práce.

Naše pravidelné semináře a workshopy jsou věnovány metodologii odborné práce, a to včetně praktických dovedností jako programování, 3D tisk, statistika či fyzikálně-chemická měření. Dále organizujeme inspirující odborné přednášky z nejnovějších oblastí vědy a techniky a nabízíme exkurze do předních vědeckých a výzkumných institucí. Pro pedagogy máme připraveny speciální semináře zaměřené na metody vedení SOČ. A aby byl zážitek z vědecké práce kompletní, zprostředkováváme žákům účast na významných národních i mezinárodních soutěžích a přehlídkách.

Proč se zúčastnit Středoškolské odborné činnosti

  • Ukazuje výjimečnost vašich studentů na celostátním pódiu.
  • Rozvíjí a rozšiřuje odborné znalosti a klíčové dovednosti vašich žáků.
  • Zvýší šance studentů na úspěšné přijetí na vysoké školy.
  • Rozvíjí skrytý potenciálu každého žáka.
  • Propojuje studenty a expertní komunity ve sféře vědy a inovací.

Registrace pro školní garanty soutěží: https://tinyurl.com/registrace-garantu

O nás

SOČ inkubátor připravilo Talentcentrum Technecium ve spolupráci s Gymnáziem Mozartova, Pardubickým krajem a koordinátorem okresního kola SOČ v Pardubickém kraji.

Příklady projektů, kterým se již věnujeme: https://technecium.org/projekty/

Přehled oborů, s nimiž můžeme vašim studentům pomoci: leták Středoškolská odborná činnost s Techneciem

Náš tým

RNDr. Květa Sýkorová
Kontakt: [email protected]

Mgr. Alexandr Prokop
Kontakt: [email protected]

Mgr. Lenka Jelena Příplatová, Ph.D.
Kontakt: [email protected]

a odborní konzultanti z VŠ (UPA, Přf UK, ČVUT, VŠCHT, JČU, ZČU, OSU, MU, FVU)
výzkumných pracovišť AV ČR (UFCH JH AV ČR, FZU AV ČR, UT AV ČR, FGU AV ČR, BU AV ČR, UJF AV ČR)
nebo high tech firem (JHV Engineering, Explosia, Edera, KVK Robotix, Startosyst)

Translate »