29.1.2021 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Petra Janečka na téma Městské legendy, hoaxy a fámy v době koronaviru

Technecium ve spolupráci s popularizační sekcí Sisyfa – Pátečníci Vás srdečně zve na pátek 29. ledna v 17 hodin
na přednášku Petra Janečka na téma Městské legendy, hoaxy a fámy v době koronaviru
Uplynulý rok opanovalo mediální i obecně veřejný prostor jedno hlavní téma: globální pandemie koronaviru Covid-19. Podobně jako tomu bylo před pěti lety během takzvané evropské migrační krize, přítomnost jediného dominantního celospolečenského tématu, které navíc disponovalo výrazným potenciálem vzbuzovat kontroverze, způsobila i nebývalé šíření neoficiálních, neověřených a často falešných informací: městských legend, hoaxů a fám. Přednáška představí výběr těch nejvlivnějších a nejpopulárnějších s důrazem na situaci v České republice, které se bude snažit interpretovat z etnologického, respektive folkloristického úhlu pohledu.
Petr Janeček je pražský etnolog a folklorista. Vystudoval etnologii na Filozofické fakultě a humanitní studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.
V současnosti pracuje v Národopisném oddělení Národního muzea a externě přednáší na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.
Absolvoval badatelské pobyty a prováděl terénní a archivní výzkumy v USA, Rakousku, Polsku a Slovinsku. Badatelsky se zaměřuje především na výzkum současného slovesného folkloru a teorii, metodologii a historii folkloristiky. O slovesném folkloru a příbuzných tématech publikuje v odborném, kulturním i společenském tisku.
V roce 2006 publikoval první českou komentovanou sbírku současných pověstí Černá sanitka a jiné děsivé příběhy, která se setkala se značným zájmem široké i odborné veřejnosti a která byla v letech 2007 a 2008 následována dalšími sbírkami Černá sanitka: Druhá žeň a Černá sanitka: Třikrát a dost. Černá sanitka byla formou retrokabaretu z 80. let 20. století zdramatizována brněnským HaDivadlem a do rozhlasové podoby ji inscenovala rozhlasová stanice Český rozhlas Leonardo. Na její motivy vznikl i stejnojmenný patnáctidílný televizní seriál, který od září 2008 vysílá Česká televize.
Je členem International Society for Contemporary Legend Research a České národopisné společnosti. Mezi jeho koníčky patří RPG a cestování po absurdních pamětihodnostech.
Translate »