Budoucí inovátoři: One Health

Inovace ve zdravotnictví překračují hranice druhů i disciplín.

One Health, tedy Jedno zdraví, je moderní přístup k pochopení a řešení složitých problémů, které spojují zdraví lidí, zvířat a našeho životního prostředí. Vychází z pochopení, že člověk a jeho zdraví není samostatná, do sebe uzavřená jednotka, ale naopak nedílná součást živé přírody a jejích ekosystémů.

One Health se snaží o společný, multidisciplinární přístup ke zdraví člověka, hospodářských a divokých zvířat i životního prostředí. Spojuje přitom nejen lékaře a zvěrolékaře, ale rovněž ekology, biology, zemědělce a mnoho dalších profesí.

Řešenými tématy jsou například zoonózy, tedy nemoci přenosné mezi lidmi a zvířaty, antimikrobiální rezistence, téma propojující lidské a veterinární lékaře nejen s farmakology, ale i s chovateli hospodářských zvířat a odborníky na odpadní hospodářství. Významnou položkou na seznamu témat je i změna klimatu, která má dopad na zdraví ekosystémů a tedy i na zdraví rostlin a zvířat a šíření původců nejrůznějších onemocnění.

To pak následně dopadá na člověka, produkci důležitých kulturních plodin, a samozřejmě i na jeho zdraví. Ucelený přístup ke komplexním systémům nám pomáhá identifikovat a řešit kořeny problémů, místo abychom se snažili pouze o zmírnění symptomů. Vede tak k inovativním a trvale udržitelným postupům pro celou planetu a její obyvatele.

Nedílnou součástí One Health je přenos poznatků mezi budoucí inovátory, a to včetně techniků a inženýrů, kteří se budou podílet na vývoji nezbytných technologií, a osvěta směrem k široké veřejnosti. Lepší pochopení principů fungování naší biosféry a jejího propojení s neživou přírodou nám může poskytnou například potřebnou prevenci dalších epidemií.

Metabolické poruchy: Detektor malabsorbce fruktózy

Od modelů k rovnátkům: 3D tisk v zubní medicíně

Antimikrobiální rezistence v odpadních vodách

Projekt zaštiťuje One Health Synergy Group na 1. Lékařské fakultě UK vedený MVDe. Anetou Pierzynovou a Česká platforma antimikrobiální rezistence na VŠCHT.

MVDr. Aneta Pierzynová (*1986) vystudovala Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně. Antimikrobiální rezistenci se věnuje od českého předsednictví v Radě Evropské unie pod afiliací Státní veterinární správy. V rámci postgraduálního studia na Univerzitě Karlově založila pracovní skupinu One Health Synergy Group.

Strukturní změny tkáně v digitální analýze obrazu.

 

Translate »