KNOWTILUS – DIY ROBOTIC SUBMARINE FOR HYDROBIOLOGICAL RESEARCH

Cílem projektu je konstrukce cenově dostupného otevřeného (DIY) mikro ROV pro malé hloubku (<250m), s vlastnostmi a univerzálností profesionálnch ROV střední třídy, jež by umožnilo významně rozšířit možnosti participace veřejnosti na výzkumu a ochraně vodních ekosystémů a jejich společenstev *, která patří mezi člověkem nejvíce ovlivněným a nejzranitelnějším**.

*  Fytoplankton a zooplankton, fytobentos a zoobentos, makrofytocenózy a ichtyocenózy.

** Již zřídka nalezneme jejich přirozené druhové složení. Většina druhů vázaných na vodu patří zpravidla mezi ohrožené druhy. V České republice bylo v roce 2005 z celkového počtu 61 druhů ryb a kruhoústých chráněno podle zákona 19 druhů (31 %) a z celkového počtu 21 obojživelníků bylo chráněno 20 druhů (95 %). Druhy vodních živočichů jako například rak kamenáč nebo perlorodka říční již vymizely z 90 % původních lokalit. (http://poradme.se/index.php?title=Spole%C4%8Denstva_vodn%C3%ADch_ekosyst%C3%A9m%C5%AF )

Translate »