Pulse Jet Engine

Cílem projektu je vývoj pulzační bezventilového motoru pro RC modelářství a malá UAV s využítím nových technologií a materiálů tj. rapid prototyping a propojení experimentů s numerickými výpočty – simulacemi CFD.

Dílčí cíle projektu

  1. vyvinout a otestovat technologii „rapidprototyping valveless PJ“ využívající kombinace 3D tisku a geopolymerového kompozitu
  2. vyvinout vlastní metodologii/postup designu valveless PJ využívající technologií z cíle 1) který by zahrnoval:
    • reálná měření – inkrementálních modifikací existující konstrukce, vytvořené rapidprototypingem
    • extrapolace z publikovaných vlastností-parametrů existujících motorů (viz. ExRocketman Blog, Bc_PO a diskuze geom parametrů?)
    • numerické simulace (CFD např. Ansys Fluent, upřesníme po konzultaci )
  3. na základě výše uvedeného navrhnout a vyvinout vlastní PJ motor pro UAV o tahu kolem 1,5-3,5kg s SCF < 3 lb(/lbf.h)
Translate »