Blog

{{page_title}}

1.12.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Zdislavy Pokorné na téma Proměna pražského hradu

Už více jak půl roku má Pražský hrad nové vedení v čele s prezidentem Petrem Pavlem. Za tu dobu už se na Hradě stihla odehrát celá řada zákulisních her a personálních čistek. Jak se proměnil Hrad pod vedením prezidenta a jeho kancléřky Jany Vohralíkové? A jaké si nese následky Hrad kvůli vládnutí Miloše Zemana a jeho okolí – Martina Nejedlého a Vratislava Mynáře? O tom bude mluvit Zdislava Pokorná, která se dění na Pražském hradě dlouhodobě věnuje a napsala o

Číst více »

24.11.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Michala Beldy na téma Modely klimatu – lze předpovídat počasí za 100 let?

Pokud nevíme, jaké bude počasí za měsíc, jak si můžou klimatologové troufnout předpovídat, jaké bude za 100 let? Proč se v modelech počítá pořád jen s CO2 a ne vodní párou, jako hlavním skleníkovým plynem? Je to jen model, tak jak tomu můžeme věřit? Jsou novější a složitější modely lepší? K čemu potřebujeme tolik modelů a scénářů? O těchto a dalších otázkách si budeme povídat v přednášce o numerickém modelování klimatu. Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Dochází ke změně

Číst více »

10.11.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku René Levínského na téma Je potřeba, abych si pamatoval víc než ty? – O omezené racionalitě v teorii her

Přednáška se pokusí účastníky uvést do problematiky teorie her. Ukážeme si, jak je v situaci s malým počtem hráčů důležité uvažovat o možném chování protihráče, zjistíme, jak je ekonomie blízká psychologii a dalším oborům. Seznámíme se se základními metodami experimentální teorie her, přímo během přednášky jeden experiment provedeme a budeme ho společně analyzovat. René Levínský (* 6. srpna 1970, Hradec Králové, Československo) je český matematik, ekonom a dramatik. Je výkonným ředitelem Centra pro modelování biologických a společenských procesů a členem

Číst více »

3.11.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Martina Škorpíka na téma Vývoj krajiny Podyjí v postglaciálu

S rostoucím poznáním v oblasti paleoekologických disciplín, archeologie a mnoha dalších souvisejících oborů se dozvídáme stále více o vývoji přírody a lidského osídlení v minulých časech. Na příkladu jihozápadního cípu Moravy, který můžeme označit jako Podyjí, se podíváme na některé konkrétní souvislosti vývoje přírody a krajiny v minulosti. Martin Škorpík – 1983-87 pracovník Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích, kde se podílel na výzkumu zeleně v zemědělské krajině. 1987-91: odborný referent pro zemědělství a zoologii na Správě CHKO Podyjí ve

Číst více »

27.10.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Tomáše Petráska na téma V džungli exoplanet

Studium exoplanet se za poslední dvě dekády stalo jedním z nejbouřlivěji se rozvíjejících oborů astronomie, a jeho rozmach pokračuje. Planety obíhající jiné hvězdy jsou dnes objevovány ve velkém, a jejich počet už jde do tisíců. Co vlastně hledáme a co ve skutečnosti nacházíme? Může na některých exoplanetách existovat život? Jak by mohl vypadat a jak bychom jej mohli nalézt? Jak pokračuje pátrání po vytoužené „druhé Zemi“? Tomáš Petrásek se narodil v roce 1984 v Praze, vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě

Číst více »

20.10.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Davida Schmoranzera na téma Analogie supratekutosti a supravodivosti – Kvantové kapaliny na kvantových měřítkách

V přednášce se budeme věnovat společným prvkům fyziky supravodičů a supratekutin, a to od jejich makroskopického a termodynamického popisu až po fenomény existující na nejmenších dostupných škálách – kvantované víry. Budou diskutovány také pokroky v experimentech s jednotlivými kvantovanými víry v supratekutém héliu realizované v předních evropských laboratořích a jejich význam pro studium turbulence v supratekutém héliu. Pozornost věnujeme i možnosti využití těchto kvantovaných vírů pro kvantové počítání v analogii se supravodivými qubity. Základy chování supravodičů budou rovněž ilustrovány na

Číst více »

Obsah stránky

Translate »