10.5.2024 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Hany Dufkové na téma Kdo neumí pravopis, ten je… aneb pravopis jako stigma

Grafická podoba jazyka je z podstaty až druhotná, v jazycích s bohatou literární historií se k ní ovšem upíná nemalá pozornost. A v případě pravopisu je výraz „nemalá“ eufemistický: pravopis je červenou nití táhnoucí se celou tradiční školní výukou češtiny, je akcentován od samého počátku, kdy se učíme psát, je pevnou součástí školního testování a znalost předpokládaných, respektive domnělých pravopisných pravidel se stává i jakousi osobní kvalitou člověka ve společnosti. V přednášce probereme jednotlivé podoby a roviny pravopisného systému a společenské aspekty, které se k němu vážou: jazykový management, fenomén grammar nazi, argumentace a samozřejmě i budování a udržování vlastní hodnoty.
Hana Dufková (*1986) vystudovala český jazyk a literaturu a estetiku na FF UK. Pracuje v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK, devět let pracovala v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, jako externí revizorka spolupracuje s Cermatem. Zabývá se didaktikou jazyka a popularizací vědy, zajímá ji jazyková změna a český znakový jazyk. Aktuálně je na rodičovské dovolené a paběrky sil věnuje tvorbě výukových materiálů, učebnice a popularizačnímu twitterovému účtu @lingvojazyce. Přestala věřit v to, že se jazyk dá a má dát usměrnit. Jednou by ráda vařila pivo a pečovala o seniory.
Pokračujeme v živých přednáškách. Každý pátek se krátce před pátou setkáváme v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Translate »