26.5.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Svatopluka Civiše na téma Chemie CO2 a TiO2 aneb od dýchajících minerálů k životu na Marsu

Chemická evoluce raných terestrických planet je dlouhodobou záhadou, která souvisí s nejistotou chemického složení atmosféry a možnosti syntézy biomolekul. V této studii je navržen nový alternativní scénář původu metanu na Marsu a terestrických planetách. Atmosféry Marsu a jiných planet bohatých na oxid uhličitý mohou být abioticky přeměněny na směs metanu a oxidu uhelnatého pomocí „methanogeneze“ na porézních minerálních fotoaktivních površích působením měkké UV radiace. Na mladých planetách vystavených silnému bombardování mezihvězdnou hmotou může být tento proces následován syntézou biomolekul z této reaktivní redukční atmosféry nárazem indukovaných šokových vln. Navrhovaný mechanismus methanogeneze může pomoci odpovědět na otázky týkající se vzniku metanu a oxidu uhelnatého pomocí fotochemických procesů, vzniku biomolekul na rané Zemi a na dalších terestrických planetách a zdroje a sezónních změn koncentrací metanu na Marsu.
Svatopluk Civiš (*1955) se v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., zabývá aplikovanou a experimentální spektroskopií v oblasti vysoce citlivých analytických technik, dálkové detekce molekul, atomů a iontů ve vesmíru, laboratorních metod pro simulaci procesů v mezihvězdném prostoru, planetárních a hvězdných atmosférách a chemií laserového plazmatu a elektrických výbojů o vysoké energii.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 (Fotochemie), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/
Translate »