2.6.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Anny Pospěch Durnové na téma Emoce v politice – proč nás štvou a proč tam patří?

Žijeme v době pandemie, války na Ukrajině a všudypřítomné klimatické krize, a emoce hrají zásadní roli v souvisejících společenských debatách. Náš každodenní život je stále více politický, mluvíme o stoupající polarizaci společnosti. Zároveň žijeme v době stažení se do sebe, odcizení a zvýšené péče o sebe; možná právě proto, že svět tam venku je takzvaně politický. I tento obrat dovnitř může být chápán jako projev politiky, která má silnou emotivní dimenzi a která s onou polarizací souvisí. Přednáška se proto zaměří na emoce v politice nejen jako nástroje argumentace ale i jako oblast, kterou politika reguluje.
Emoce jako projevy našich pocitů jsou zásadní pro naše kognitivní vnímání světa. Často se však přehlíží strukturální rozměr emocí, který lze uchopit prostřednictvím jejich veřejného rámování a kulturních reprezentací. Určité emoce jsou přijímány jako pochopitelné, zatímco v jiných kontextech mohou být považovány za diskvalifikující nebo proti věci. To platí zejména v politických debatách, kde mohou být emoce vnímány jako irelevantní nebo příliš subjektivní na to, aby byly zahrnuty. Stejně tak některé oblasti vnímáme jako příliš intimní a nedovedeme si jejich veřejnou regulaci představit. Sociologie emocí v této souvislosti vyzdvihuje roli kontextu, v němž jsou emoce předkládány a chápány jako legitimní prostředky politiky.
Anna Pospěch Durnová je socioložkou zabývající se současným vývojem liberálních demokracií, zejména pak rolí emocí v politice. Ve svém výzkumu se soustředí především na oblast privátní sféry, zdraví a občanského aktivismu. Od listopadu 2021 pak působí jako profesorka politické sociologie na Univerzitě ve Vídni. Spolupracuji jako Faculty Fellow s Yale University Center for Cultural Sociology. Na Fakultě sociálních věd UK Praha byla hlavní řešitelkou projektů GAČR Domov jako veřejně-politický nástroj: emotivní dimenze domova v době karanténních opatření v Česku (2021-2023) a Role intimity v české kontroverzi ohledně domácích porodů (2018 -2021). Je autorkou odborných statí a monografií z oblasti politické sociologie (zejména Understanding Emotions in Post-factual Politics, Edward Elgar 2019 nebo The Politics of Intimacy, The University of Michigan Press 2018). V minulosti také působila na univerzitách v Essexu, Lyonu či Paříži, kde se v roce 2019 habilitovala na Sciences Po. Mimo svoji odbornou činnost je externí přispěvatelkou Hospodářských novin. Žije a pracuje ve Vídni a z této pozice pravidelně komentuje dění v Rakousku pro ČRO a ČT. V roce 2019 obdržela Cenu města Vídně v oblasti věda a výzkum.
Pozor! Přednáška se bude streamovat, ale záznam poté nebude nějakou dobu k dispozici. Zveřejníme jej až v listopadu či prosinci tohoto roku. Pokud tedy nechcete čekat, dívejte se prosím na stream nebo se ideálně přijďte za námi podívat naživo.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 (Fotochemie), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/
Translate »