19.5.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Marie Heřmanové na téma Zkušenost proti vědomostem – šíření konspiračních teorií na sociálních médiích

V mediální i veřejné debatě se poslední dobou často skloňují konspirační teorie. Z vnějšího pohledu to vypadá, že jsou na vzestupu a konspiračním vysvětlením politických událostí věří stále vice lidí. Z tohoto nárůstu jsou zároveň často “obviňovány” platformy jako Facebook nebo Instagram. Máme ale skutečně nyní ve společnosti vice konspirátorů než dříve a mohou skutečně sociální sítě šíření konspirační teorií podporovat a pokud ano, tak co přesně způsobují? Přednáška se zaměří se na fenomén konspirací v současném digitálním prostředí a zaměří se na to, jak se konspirace na sociálních sítích proměňují a šíří, v čem mohou být pro členy a členky různých online komunit přitažlivé a kdo a jak na sociálních sítích získává autoritu a vliv skrze nabízení alternativních vysvětlení společenského dění. Rozebere také konkrétně pojem “konspiritualita”, který vysvětluje současný překryv spirituálního a konspiračního obsahu v online prostředí a představí konkrétní příklady z českého prostředí.
Marie Heřmanová je sociální antropoložka, aktuálně působí na Sociologickém ústavu Akademie věd ČR jako vědecká pracovnice a výzkumnice v Institutu SYRI. Jejím hlavním výzkumným zájmem jsou sociální média, online identity a komunity, kultura influencerů, šíření konspirací a dezinformací a genderové nerovnosti v online prostorech, zaměřuje se metody etnografického a kvalitativního výzkumu v online prostředí. Kromě akademické práce také příležitostně publikuje v médiích a spolupracuje s neziskovými organizacemi.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 (Fotochemie), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/
Translate »