28.4.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Jitky Lindové na téma Význam kognitivních adaptací v komunikaci a spolupráci v dlouhodobém partnerském vztahu

Lidská rozvinutá sociální kognice, jako například schopnost teorie mysli, a komunikace včetně vyjadřování a rozpoznávání emočních stavů patří mezi klíčové adaptace, které odlišují kognitivní schopnosti člověka od schopností zvířat. Za hlavní selekční tlak, který podnítil jejich rozvoj u člověka, je zpravidla pokládaný komplexní sociální život, stojící na spolupráci v rámci skupiny. Nicméně nejen širší společnost, ale i romantický pár – komplexní kooperativní jednotka, která se vyznačuje dělbou práce a sdílením zdrojů – může představovat kontext, ve kterém jsou tyto schopnosti obzvláště výhodné. V přednášce se podíváme na to, jakou výhodu mohou sociálně kognitivní a komunikační schopnosti v partnerství přinášet a jaký vliv mají na kvalitu vztahu.
Jitka Lindová je seniorní výzkumná pracovnice Centra pro výzkum sexuálního zdraví a intervence. Je sociální psycholožka a etoložka, působící dále také na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde vede Katedru psychologie a věd o životě. Absolvovala psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a biologii na Přírodovědecké fakultě téže univerzity. V roce 2019 obdržela titul docent v oboru sociální psychologie na Masarykově univerzitě v Brně.
Výzkumně se věnuje neverbálnímu chování během iniciace a udržování romantického vztahu a zaměřuje se na jeho evoluční, vývojové a psychické aspekty. V současnosti je řešitelkou projektů partnerské komunikace a vývoje mezipohlavního chování a dvoření u dívek a žen. Ve svých výzkumech využívá především experimentální a kvantitativní přístupy, doplněné o kvalitativní analýzy a pozorování chování a komunikace. Vedlejšími projekty jsou studium partnerské spokojenosti, udržování partnerského vztahu, souvislosti neverbálního chování a osobnosti a preverbálních vokalizací kojenců.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 (Fotochemie), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/
Translate »