31.3.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Kateřiny Thorové na téma Autismus – mýty a fakta

Osmdesát let odborníci zkoumají autismus. Názory na příčiny, symptomatiku i terapii prošly bouřlivým vývojem, mnohdy se ukázalo, že šlo o slepé uličky. Velká část vědění stále čeká na své odhalení. Díky četným výzkumům však víme stále víc.
Mýty provází autismus od počátků jeho existence a bohužel se i cyklicky opakují bez ohledu na dostupná fakta. V přednášce se budeme věnovat aplikaci výsledků vědeckého bádání do praxe i dopadu nepodložených informací na životy lidí s autismem a jejich rodin.
Kateřina Thorová je klinická psycholožka, která se v České republice jako první specializovala na práci s dětmi s poruchami autistického spektra. Věnuje se přednáškové a supervizní činnosti ve zdravotnických, sociálních i vzdělávacích zařízeních. Založila občanské sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA), podílí se na řadě projektů a grantů, které se snaží zlepšit situaci lidí s pervazivními vývojovými poruchami v České republice.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 (Fotochemie), která se nachází v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/
Translate »