3.2.2023 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Davida Šance na téma Neuznané státy. Kvazistátní jednotky v současném světě

Na současné mapě světa nalezneme kromě nezávislých států rovněž některé anomální politicko-geografické jednotky. Jedním z příkladů je tzv. kvazistát, který v řadě ohledů naplňuje definice státnosti, nicméně nedostává se mu mezinárodního uznání. Jak kvazistáty vznikají? Čím jsou charakteristické? Jak fungují v prostředí mezinárodního systému? Jak existence kvazistátů ovlivňuje stabilitu mezinárodního prostředí? To jsou témata, na která se mimo jiné během přednášky zaměříme. Dále si přiblížíme konkrétní příklady kvazistátů – především těch, které nalezneme v postsovětském prostoru a které hrají důležitou roli v současných mezinárodních vztazích.
David Šanc vystudoval sociální a kulturní antropologii a politologii na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2007 působí jako odborný asistent na Katedře politologie a mezinárodních vztahů, od roku 2012 je vedoucím katedry. Od roku 2007 vykonává funkci proděkana fakulty pro studijní záležitosti a od roku 2017 děkana fakulty. Ve své pedagogické a vědecké činnosti se zaměřuje na témata související s politickou geografií, geopolitikou a regionalizací.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B7 (Zoologie), která se nachází ve druhém patře naproti hlavnímu schodišti.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/
Translate »