30.9.2022 Pátečníci z Technecia uvádějí přednášku Terezy Nekovářové na téma Jak mozek vnímá čas

Vnímání času je vedle prostorové kognice jednou ze základních kognitivních domén. Formuje naše vnímání okolního světa i nás samotných, přesto ale přesné mechanismy této domény zůstávají z velké části neodhalené. V přednášce se zaměříme na dosavadní znalosti o časové percepci, vymezení různých škál časování, a na elektrofyziologické koreláty časové percepce.
Tereza Nekovářová vystudovala zoologii na Přírodovědecké fakultě a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Postgraduální studium ukončila v oboru neurověd na 2. LF UK. V Národním ústavu duševního zdraví vede skupinu experimentální neuropsychologie.
Pokračujeme v živých přednáškách. Sejdeme se tedy krátce před pátou opět v budově Přírodovědecké fakulty na Viničné 7 v posluchárně B3 (Fotochemie), která se nachází v přízemí. Stačí tedy vyjít první krátké schody u vrátnice a dát se po chodbě doleva.
Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.
Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/
Translate »